Statistieken buurt Landelijk gebied

Aantal inwoners per jaar
De buurt Landelijk gebied telt 0 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Landelijk gebied.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Landelijk gebied:

JaarAantal inwoners de buurt Landelijk gebied% verschil
20230-100%
202250,00%
202150,00%
202050,00%
20195-50%
201810100%
201750,00%
20165-50%
2015100,00%
2014100,00%
201310geen data

De bevolking van de buurt Landelijk gebied is met 10 personen gedaald van 10 personen in 2013 tot 0 personen in 2023 (dat is een daling van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 persoon (-10%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Heemskerk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Landelijk gebied:

In 2013 waren er 10 inwoners in de buurt Landelijk gebied. Dit is het hoogste aantal inwoners tot en met 2015. In 2018 was het aantal ook op het hoogste punt van 10 personen. In 2023 is het aantal gedaald tot 0 personen. Dit is een daling van 10 (-100%) ten opzichte van 2018, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -5 (-100%). Het aantal van 0 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Landelijk gebied

Buurt Landelijk gebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 163 hectare, waarvan 150 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 453 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Landelijk gebied. Postcode 1967 is de meest voorkomende postcode in de buurt Landelijk gebied. De buurt Landelijk gebied ligt binnen Oostelijk Heemskerk in de gemeente Heemskerk. Het verdedigingswerk Veldhuis ligt binnen de buurt Landelijk gebied.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Landelijk gebied
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oostelijk Heemskerk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Landelijk gebied.

Woningkenmerken
Er zijn 3 woningen in de buurt Landelijk gebied.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heemskerk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar

Er is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Landelijk gebied beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Heemskerk is te vinden op de pagina over de gemeente Heemskerk.

Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heemskerk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
Er zijn voor de buurt Landelijk gebied onvoldoende gegevens om deze buurt zelf in de grafiek weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Heemskerk (geel), 10 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Landelijk gebied: er zijn 3 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Landelijk gebied.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 11 totaal in de buurt Landelijk gebied

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Landelijk gebied telt in totaal 11 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 9% van de adressen in buurt Landelijk gebied ligt binnen de bebouwde kom en 91% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Heemskerk
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Landelijk gebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Landelijk gebied. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Landelijk gebied

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Landelijk gebied. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Landelijk gebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heemskerk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Landelijk gebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Landelijk gebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2015 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Landelijk gebied per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Landelijk gebied:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023500
2022500
2021500
2020500
2019500
20181000
2017500
2016500
20151000

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Landelijk gebied als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0,00% en herkomst uit landen buiten Europa: 0,00% En in 2015 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0,00% en herkomst van buiten Europa: 0,00%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heemskerk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Landelijk gebied

Er zijn voor de buurt Landelijk gebied geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Vrouwen en mannen - buurt Landelijk gebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Landelijk gebied. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Heemskerk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heemskerk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Landelijk gebied zijn C (3 adressen) en A+ (1 adres).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Landelijk gebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Landelijk gebied: 3 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heemskerk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 52 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Landelijk gebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Landelijk gebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Landelijk gebied vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor buurt Landelijk gebied zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Landelijk gebied voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Landelijk gebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Basisschool de Bareel in Heemskerk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Basisschool de Bareel in Heemskerk is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Landelijk gebied. Stembureau Basisschool de Bareel in Heemskerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Landelijk gebied ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Heemskerk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Basisschool de Bareel in Heemskerk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Basisschool de Bareel in Heemskerk stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 43 stembureaus in de gemeente Heemskerk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heemskerk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heemskerk.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Landelijk gebied. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Landelijk gebied
Er zijn 1 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Landelijk gebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Landelijk gebied op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1 elektrische auto’s in de buurt Landelijk gebied. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Landelijk gebied die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 11 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Landelijk gebied in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Landelijk gebied geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 15 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Landelijk gebied (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Landelijk gebied in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Landelijk gebied geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Landelijk gebied. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 16 misdrijven in de buurt Landelijk gebied geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Landelijk gebied, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Landelijk gebied zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 202 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Landelijk gebied 16 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Landelijk gebied in 2022 zijn Ongevallen (weg) (6 delicten) en Onder invloed (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2022 geregistreerd zijn in de buurt Landelijk gebied.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Landelijk gebied geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Landelijk gebied met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Landelijk gebied over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heemskerk.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Landelijk gebied helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de buurt Landelijk gebied helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Landelijk gebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Landelijk gebied.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Landelijk gebied zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Landelijk gebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd5Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7Aantal per km²2015
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaalgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2Aantal2023
Energielabels Voorlopig3Aantal2023
Energielabels Onbepaald5Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A0Aantal2023
Energielabels B0Aantal2023
Energielabels C3Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E1Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataAantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting1Aantal2022
Verkeersovertredingen13Aantal2022
Vernieling1Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven16Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km88Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2015
Café afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km86Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand13,10Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand14,90Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03961100Code2023
RegionaamLandelijk gebiedNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03961100Code2023
Oppervlakte totaal163Aantal hectaren2023
Oppervlakte land150Aantal hectaren2023
Oppervlakte water13Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1967.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid453Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal11Aantal2023
Adressen met postcode10Aantal2023
Adressen met woonfunctie3Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom10Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2023
Percelen9Aantal2023
Panden11Aantal2023
Adressen met panden10Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19502Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 19902Aantal2023
Panden 1990 tot 20003Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade47Aantal2022
Verkeersongevallen totaal52Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2023
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3Aantal2023
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data
Appartement0Aantal2023
Tussen of geschakelde woning0Aantal2023
Hoekwoning0Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning3Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.8Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heemskerk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Landelijk gebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Landelijk gebied
Tabel met 11 adressen in de buurt Landelijk gebied.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Landelijk gebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heemskerk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akermaat11967PTHeemskerk3
Communicatieweg12 t/m 181967PRHeemskerk3
Genieweg1 t/m 21967PSHeemskerk3
Twaalfmaat1 t/m 31967PVHeemskerk2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 4 openbare ruimtes en 11 adressen in de buurt Landelijk gebied. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Landelijk gebied ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek196710
WoonkernHeemskerk1
WoonplaatsHeemskerk11
WijkOostelijk Heemskerk11
GemeenteHeemskerk11
ProvincieNoord-Holland11
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier11
LandNederland11

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Landelijk gebied ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Landelijk gebied dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Landelijk gebied ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Landelijk gebied en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven