Statistieken wijk Bedrijventerreinen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bedrijventerreinen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bedrijventerreinen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Bedrijventerreinen telt 85 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bedrijventerreinen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bedrijventerreinen:

JaarAantal inwoners de wijk Bedrijventerreinen% verschil
2023850%
20228513%
202175-6,2%
2020800%
201980167%
201830-33%
201745-10%
20165011%
201545-10%
201450-9,1%
201355geen data

De bevolking van de wijk Bedrijventerreinen is met 30 inwoners gegroeid van 55 inwoners in 2013 tot 85 inwoners in 2023 (dat is een toename van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 3 inwoners (12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Barendrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Bedrijventerreinen:

In 2013 waren er 55 inwoners in de wijk Bedrijventerreinen. In 2018 is het aantal gedaald tot 30 inwoners. Dit is een daling van 25 (-45%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -15 (-33%). Het aantal van 30 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 85 inwoners. De stijging ten opzichte van 2018 is 55 (183%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 10 (13%). Het aantal inwoners blijft 85 tot en met 2023.

Over de wijk Bedrijventerreinen

Wijk Bedrijventerreinen heeft afgerond een totale oppervlakte van 305 hectare, waarvan 300 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.134 adressen per km2. De wijk Bedrijventerreinen ligt in de gemeente Barendrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Bedrijventerreinen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bedrijventerreinen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: BT Cornelisland, 2: BT Reijerswaard, 3: BT Bijdorp, 4: BT Dierenstein, 5: BT Veiling ...Toon meer... Kaart van de wijk Bedrijventerreinen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: BT Cornelisland, 2: BT Reijerswaard, 3: BT Bijdorp, 4: BT Dierenstein, 5: BT Veiling, 6: BT Vaanpark 4, 7: BT Handelscentrum, 8: BT Gebroken Meeldijk, 9: BT Vaanpark 3, 10: BT Ziedewij, 11: BT Vaanpark 2, 12: BT Vaanpark 1, 13: BT Kilweg Noord, 14: BT Achterzeedijk ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 71 woningen in de wijk Bedrijventerreinen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Barendrecht in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Bedrijventerreinen was €160.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Bedrijventerreinen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bedrijventerreinen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Bedrijventerreinen% verschil
2023€160.00015%
2022€139.00011%
2021€125.0006,8%
2020€117.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Bedrijventerreinen is met €43.000 gestegen van €117.000 in 2020 tot €160.000 in 2023 (dat is een toename van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2020 tot en met 2023 was €14.333 (11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Barendrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Barendrecht.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Bedrijventerreinen is €160.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 71 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Barendrecht (geel), 22 wijken (oranje) en 44 buurten (blauw). De wijk Bedrijventerreinen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Bedrijventerreinen: er zijn 59 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Bedrijventerreinen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.388 totaal in de wijk Bedrijventerreinen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Bedrijventerreinen telt in totaal 1.388 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 96% van de adressen in wijk Bedrijventerreinen ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Barendrecht
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Bedrijventerreinen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Bedrijventerreinen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de wijk Bedrijventerreinen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Bedrijventerreinen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Bedrijventerreinen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Barendrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Bedrijventerreinen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Bedrijventerreinen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Bedrijventerreinen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bedrijventerreinen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023351525
2022501322
2021401322
2020451322
2019501119
20183000
20174500
20165000
20154500
20144712
20135311

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Bedrijventerreinen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 47%, herkomst uit Europese landen: 20% en herkomst uit landen buiten Europa: 33% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 1,82% en herkomst van buiten Europa: 1,82%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Barendrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Bedrijventerreinen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Bedrijventerreinen in 2022 zijn Westers (20 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Bedrijventerreinen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Bedrijventerreinen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Bedrijventerreinen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Barendrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Barendrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Bedrijventerreinen zijn A (314 adressen) en B (126 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Bedrijventerreinen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Bedrijventerreinen: 314 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Barendrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 165 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Bedrijventerreinen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Bedrijventerreinen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Bedrijventerreinen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Bedrijventerreinen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Bedrijventerreinen voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Bedrijventerreinen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Trouwzaal de Watertoren in Barendrecht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Trouwzaal de Watertoren in Barendrecht is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de wijk Bedrijventerreinen. Stembureau Trouwzaal de Watertoren in Barendrecht is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de wijk Bedrijventerreinen ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Barendrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Trouwzaal de Watertoren in Barendrecht bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Trouwzaal de Watertoren in Barendrecht stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 42 stembureaus in de gemeente Barendrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Barendrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Barendrecht.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Bedrijventerreinen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Bedrijventerreinen
Er zijn 62 elektrische auto’s in april 2024 in de wijk Bedrijventerreinen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Bedrijventerreinen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 62 elektrische auto’s in de wijk Bedrijventerreinen. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Bedrijventerreinen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.275 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Bedrijventerreinen in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Bedrijventerreinen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.821 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Bedrijventerreinen (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.294 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Bedrijventerreinen in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Bedrijventerreinen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Bedrijventerreinen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 279 misdrijven in de wijk Bedrijventerreinen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Bedrijventerreinen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Bedrijventerreinen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.122 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Bedrijventerreinen 279 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Bedrijventerreinen in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (84 delicten) en Ongevallen (weg) (61 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Bedrijventerreinen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 24 misdrijven in de wijk Bedrijventerreinen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Bedrijventerreinen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Bedrijventerreinen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Barendrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 1.764,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Bedrijventerreinen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Bedrijventerreinen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Bedrijventerreinen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de wijk Bedrijventerreinen helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Bedrijventerreinen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Bedrijventerreinen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Bedrijventerreinen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Bedrijventerreinen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
50% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Bedrijventerreinen heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Bedrijventerreinen sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Bedrijventerreinen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
10% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Bedrijventerreinen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Bedrijventerreinen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Bedrijventerreinen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Bedrijventerreinen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Bedrijventerreinen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bedrijventerreinen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bedrijventerreinen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Bedrijventerreinen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.155Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie165Aantal2023
G+I Handel en horeca370Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie140Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed140Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening245Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners85Aantal2023
Mannen45Aantal2023
Vrouwen35Aantal2023
0 tot 15 jaar5Aantal2023
15 tot 25 jaar10Aantal2023
25 tot 45 jaar40Aantal2023
45 tot 65 jaar25Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd50Aantal2023
Gehuwd10Aantal2023
Gescheiden10Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid28Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar50Aantal2022
Opleidingsniveau hoog20Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.620Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel646Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel110Aantal2024
Adressen met definitief energielabel632Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++8Aantal2024
Energielabels A++44Aantal2024
Energielabels A+87Aantal2024
Energielabels A314Aantal2024
Energielabels B126Aantal2024
Energielabels C119Aantal2024
Energielabels D18Aantal2024
Energielabels E12Aantal2024
Energielabels F3Aantal2024
Energielabels G7Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel eenzaam39%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal60Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens45Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2023
Huishoudens met kinderen5Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland35Aantal2023
Herkomst buiten Nederland40Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland40Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon50Aantal2022
Westers totaal20Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal150Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting11Aantal2023
Verkeersovertredingen79Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven279Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km101Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK048950Code2023
RegionaamBedrijventerreinenNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode04895000Code2023
Oppervlakte totaal305Aantal hectaren2023
Oppervlakte land300Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.134Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.388Aantal2024
Adressen met postcode1.188Aantal2024
Adressen met woonfunctie71Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie14Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie797Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie264Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie13Aantal2024
Adressen met winkelfunctie95Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie206Aantal2024
Verblijfsobjecten1.388Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres715Aantal2024
Adressen met pand1.388Aantal2024
Percelen met adres591Aantal2024
Adressen met perceel1.388Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.335Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom53Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom71Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197011Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198020Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199082Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000183Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010368Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202042Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197013Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198023Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990203Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000330Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010738Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202070Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later10Aantal2024
Postcodegebied2991LA-2994LGNaam2024
Meest voorkomende postcode2991Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode46%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade22Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade143Aantal2022
Verkeersongevallen totaal165Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.135Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine670Aantal2023
Personenautos - overige brandstof470Aantal2023
Personenautos per huishouden18,92Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte378Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad71Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€160.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning15%Percentage2023
Percentage meergezinswoning85%Percentage2023
Percentage bewoond76%Percentage2023
Percentage onbewoond24%Percentage2023
Koopwoningen14%Percentage2023
Huurwoningen totaal86%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders86%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement59Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap10Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.317Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Barendrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Bedrijventerreinen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!