Statistieken woonplaats Aardenburg

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Aardenburg telt 2.323 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aardenburg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aardenburg:

JaarAantal inwoners de woonplaats Aardenburg% verschil
20232.323-0,43%
20222.333-1,48%
20212.3681,07%
20202.3430,64%
20192.328-0,13%
20182.331-0,77%
20172.3491,21%
20162.321-0,77%
20152.339-1,31%
20142.3701,20%
20132.342geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Aardenburg is met 19 personen afgenomen van 2.342 personen in 2013 tot 2.323 personen in 2023 (dat is een daling van 0,81%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 persoon (-0,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Sluis.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Aardenburg:

In 2013 telde de woonplaats Aardenburg 2.342 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 2.370 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 28 (1,20%). Het aantal van 2.370 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2016 is het aantal gedaald tot 2.321 personen. Dit is een daling van 49 (-2,07%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -18 (-0,77%). Het aantal van 2.321 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Aardenburg 2.323 inwoners.

Over woonplaats Aardenburg

Woonplaats Aardenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.217 hectare, waarvan 2.193 land en 26 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Aardenburg telt 1.502 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 92 adressen per km2. Er wonen 1.161 huishoudens en er zijn in totaal 1.261 woningen. De woonplaats telt 1.349 auto's en 266 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Aardenburg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Aardenburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Aardenburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Aardenburg valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Aardenburg zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Aardenburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Aardenburg
Kaart van de woonplaats Aardenburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Aardenburg binnen de gemeente Sluis.

Woningkenmerken
Er zijn 1.261 woningen in de woonplaats Aardenburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sluis in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Aardenburg was €266.827 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Aardenburg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aardenburg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Aardenburg% verschil
2023€266.82711%
2022€240.34011%
2021€215.9796,9%
2020€201.9704,24%
2019€193.7466,3%
2018€182.2592,06%
2017€178.5742,03%
2016€175.0151,99%
2015€171.604-0,15%
2014€171.860-0,94%
2013€173.495geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Aardenburg is met €93.332 toegenomen van €173.495 in 2013 tot €266.827 in 2023 (dat is een groei van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.333 (4,48%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Sluis.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Sluis.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Aardenburg is €266.827, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 1.261 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Sluis (geel), 15 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 34 buurten (blauw). De woonplaats Aardenburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Aardenburg: er zijn 391 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Aardenburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.503 totaal in de woonplaats Aardenburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Aardenburg telt in totaal 1.503 adressen, met 1.501 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 92% van de adressen in woonplaats Aardenburg ligt binnen de bebouwde kom en 8% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Sluis
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Aardenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Aardenburg. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Aardenburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Aardenburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Aardenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sluis bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Aardenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Aardenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Aardenburg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aardenburg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.1631.016137
20221.346870117
20211.361887120
20201.347878118
20191.361852115
20181.369848114
20171.392843114
20161.417797107
20151.432799108
20141.479786106
20131.479761103

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Aardenburg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 50%, herkomst uit Europese landen: 44% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europa: 32% en herkomst van buiten Europa: 4,40%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sluis naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Aardenburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Aardenburg in 2022 zijn Westers (875 inwoners) en Overig (88 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Aardenburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Aardenburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Aardenburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sluis:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sluis. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Aardenburg zijn C (258 adressen) en B (222 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Aardenburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Aardenburg: 258 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sluis bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Aardenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Aardenburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Aardenburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau MFC Aardenburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau MFC Aardenburg is uitgebracht. Stembureau MFC Aardenburg was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Aardenburg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Sluis.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFC Aardenburg bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de woonplaats Aardenburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 45 stembureaus in de gemeente Sluis en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sluis. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sluis.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.436)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Aardenburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Aardenburg was in 2021 €26.436.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (266 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Aardenburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Aardenburg zijn in totaal 266 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 266 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 261 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Aardenburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Aardenburg
Er zijn 26 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Aardenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Aardenburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 26 elektrische auto’s in de woonplaats Aardenburg. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Aardenburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.455 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Aardenburg in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Aardenburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.051 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Aardenburg (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.370 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Aardenburg in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Aardenburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Aardenburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 51 misdrijven in de woonplaats Aardenburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Aardenburg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Aardenburg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 684 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Aardenburg 51 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Aardenburg in 2022 zijn Horizontale fraude (15 delicten) en Diefstal/inbraak woning (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Aardenburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Aardenburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Aardenburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Aardenburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sluis.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,18 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Aardenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Aardenburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Aardenburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Aardenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Aardenburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Aardenburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Aardenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Aardenburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Aardenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal266Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij43Aantal2022
B-F Nijverheid en energie30Aantal2022
G+I Handel en horeca50Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie18Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed13Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening38Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg33Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten33Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.323Aantal2023
Mannen1.128Aantal2023
Vrouwen1.195Aantal2023
0 tot 15 jaar301Aantal2023
15 tot 25 jaar189Aantal2023
25 tot 45 jaar487Aantal2023
45 tot 65 jaar660Aantal2023
65 jaar of ouder686Aantal2023
Ongehuwd921Aantal2023
Gehuwd1.038Aantal2023
Gescheiden197Aantal2023
Verweduwd169Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid106Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag508Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar774Aantal2021
Opleidingsniveau hoog432Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg16%Percentage2022
WMO cliënten209Aantal2022
WMO cliënten relatief90Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.619Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.224Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.448Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.363Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.988Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.984Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.212Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.168Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning942Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.362Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief652Aantal2023
Energielabels Voorlopig652Aantal2023
Energielabels Onbepaald89Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++3Aantal2023
Energielabels A+13Aantal2023
Energielabels A174Aantal2023
Energielabels B222Aantal2023
Energielabels C258Aantal2023
Energielabels D127Aantal2023
Energielabels E105Aantal2023
Energielabels F211Aantal2023
Energielabels G189Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.161Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens453Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen400Aantal2023
Huishoudens met kinderen308Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,04Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers78%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.975Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.682Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.436Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,58%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€522x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO74Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW622Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.163Aantal2023
Herkomst Europa1.016Aantal2023
Herkomst buiten Europa137Aantal2023
Geboren in Nederland1.167Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa242Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa37Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa777Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa103Aantal2023
Autochtoon1.346Aantal2022
Westers totaal875Aantal2022
Niet-westers totaal112Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije3Aantal2022
Overig niet-westers88Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal12Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting19Aantal2022
Verkeersovertredingen7Aantal2022
Vernieling3Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven51Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,38Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,05Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,87Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,15Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,72Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,06Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,93Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,25Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,47Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand54,44Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand58,25Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand8,61Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,61Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand126,84Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,73Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand33,14Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand33Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand33,35Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand40Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand34Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,83Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km5Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2961CodeWP2961
RegionaamAardenburgNaamAardenburg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.217Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.193Aantal hectaren2023
Oppervlakte water26Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid92Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.502Aantal2023
Adressen met postcode1.393Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.291Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.383Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom119Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.187Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom104Aantal2023
Percelen1.130Aantal2023
Panden1.338Aantal2023
Adressen met panden1.386Aantal2023
Panden voor 17008Aantal2023
Panden 1700 tot 190057Aantal2023
Panden 1900 tot 1925155Aantal2023
Panden 1925 tot 1950239Aantal2023
Panden 1950 tot 1970288Aantal2023
Panden 1970 tot 1980228Aantal2023
Panden 1980 tot 199091Aantal2023
Panden 1990 tot 2000217Aantal2023
Panden 2000 tot 201030Aantal2023
Panden 2010 tot 202063Aantal2023
Panden 2020 en later8Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.349Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.102Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof241Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,12Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen99Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.261Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€266.827Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond89%Percentage2023
Percentage onbewoond11%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement160Aantal2023
Tussen of geschakelde woning365Aantal2023
Hoekwoning205Aantal2023
Tweeonder1kap170Aantal2023
Vrijstaande woning391Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats3Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend8Aantal2023
Woningtype n.v.t.208Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!