Statistieken woonplaats Aduard

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Aduard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Aduard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Aduard telt 2.234 inwoners in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aduard.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aduard:

JaarAantal inwoners de woonplaats Aduard% verschil
20232.2340,31%
20222.2274,80%
20212.125-2,34%
20202.1760,37%
20192.168-1,23%
20182.1950,18%
20172.1911,01%
20162.1690%
20152.169-0,96%
20142.190-2,45%
20132.245geen data

De bevolking van de woonplaats Aduard is met 11 personen gedaald van 2.245 personen in 2013 tot 2.234 personen in 2023 (dat is een daling van 0,49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 persoon (-0,03%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westerkwartier.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Aduard:

In 2013 telde de woonplaats Aduard 2.245 inwoners. Het aantal van 2.245 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 2.125 personen. Dit is een daling van 120 (-5,3%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -51 (-2,34%). Het aantal van 2.125 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 2.234 inwoners in de woonplaats Aduard.

Over woonplaats Aduard

Woonplaats Aduard heeft afgerond een totale oppervlakte van 886 hectare, waarvan 869 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Aduard telt 1.091 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 70 adressen per km2. Er wonen 995 huishoudens en er zijn in totaal 987 woningen. De woonplaats telt 1.174 auto's en 215 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Aduard ligt in de gemeente Westerkwartier.

De brondata voor woonplaats Aduard is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Aduard zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Aduard valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Aduard en buurt Verspreide huizen Aduard. De cijfers voor de woonplaats Aduard zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Aduard zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Aduard
Kaart van de woonplaats Aduard. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Aduard binnen de gemeente Westerkwartier.

Woningkenmerken
Er zijn 987 woningen in de woonplaats Aduard.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerkwartier in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Aduard was €262.776 in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Aduard.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aduard:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Aduard% verschil
2023€262.77613%
2022€231.8179,7%
2021€211.3025,9%
2020€199.5473,06%
2019€193.6207,2%
2018€180.5633,71%
2017€174.1041,84%
2016€170.963-0,05%
2015€171.054-2,41%
2014€175.282-4,47%
2013€183.475geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Aduard is met €79.301 toegenomen van €183.475 in 2013 tot €262.776 in 2023 (dat is een toename van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.930 (3,79%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Westerkwartier.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westerkwartier.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Aduard is €262.776, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 987 woningen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Westerkwartier (geel), 40 woonplaatsen (groen) en 18 wijken (oranje). De woonplaats Aduard wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Aduard: er zijn 337 adressen met het woningtype vrijstaande woning.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Aduard.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.091 totaal in de woonplaats Aduard

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Aduard telt in totaal 1.091 adressen, met 1.090 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 93% van de adressen in woonplaats Aduard ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Westerkwartier
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Aduard zijn er 1.001 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Aduard.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 257 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Aduard.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Aduard. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Aduard

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Aduard. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Aduard






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westerkwartier bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Aduard






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Aduard.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Aduard per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aduard:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.96894169
20221.98188158
20211.90280143
20201.94683148
20191.94281145
20181.97180145
20171.98673131
20161.98566118
20151.99662111
20142.01563112
20132.06863114

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Aduard als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 4,21% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,81% en herkomst van buiten Europa: 5,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westerkwartier naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Aduard
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Aduard in 2022 zijn Westers (140 inwoners) en Overig (66 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de woonplaats Aduard: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Aduard.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Aduard. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westerkwartier:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerkwartier. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Aduard zijn C (279 adressen) en B (198 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Aduard. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Aduard: 279 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Aduard.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Aduard. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Aduard vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Aduard

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Aduard. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Aduard. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Westerkwartier.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Aduard.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 98 stembureaus in de gemeente Westerkwartier en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerkwartier. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.772)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Aduard.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Aduard was in 2021 €26.772.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (215 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Aduard (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Aduard zijn in totaal 215 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Aduard. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Aduard
Er zijn 35 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Aduard.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Aduard op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de woonplaats Aduard. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Aduard die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.223 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Aduard in mei 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Aduard geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.715 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Aduard (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.229 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Aduard in mei 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Aduard geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Aduard. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 38 misdrijven in de woonplaats Aduard geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Aduard, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Aduard zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 514 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Aduard 38 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Aduard in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (6 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (6 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Aduard.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Aduard geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Aduard met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Aduard over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westerkwartier.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Aduard.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Aduard.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Aduard. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Aduard.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Aduard.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Aduard genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Aduard.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Aduard.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Aduard voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal215Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij14Aantal2023
B-F Nijverheid en energie34Aantal2023
G+I Handel en horeca24Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie21Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed6Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening44Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg44Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten28Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.234Aantal2023
Mannen1.134Aantal2023
Vrouwen1.094Aantal2023
0 tot 15 jaar338Aantal2023
15 tot 25 jaar243Aantal2023
25 tot 45 jaar487Aantal2023
45 tot 65 jaar643Aantal2023
65 jaar of ouder518Aantal2023
Ongehuwd1.007Aantal2023
Gehuwd1.002Aantal2023
Gescheiden123Aantal2023
Verweduwd98Aantal2023
Geboorte totaal23Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid257Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag366Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar836Aantal2022
Opleidingsniveau hoog496Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura63Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten143Aantal2022
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.672Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.674Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.266Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.094Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.477Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.179Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.096Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.913Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.288Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement727Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.004Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.052Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.119Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.642Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.049Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.383Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel107Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel425Aantal2024
Adressen met definitief energielabel559Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++15Aantal2024
Energielabels A+++14Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A84Aantal2024
Energielabels B198Aantal2024
Energielabels C279Aantal2024
Energielabels D139Aantal2024
Energielabels E35Aantal2024
Energielabels F62Aantal2024
Energielabels G146Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal995Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens316Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen328Aantal2023
Huishoudens met kinderen347Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.808Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.616Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.772Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,74%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,87%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€171x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO103Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW462Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.968Aantal2023
Herkomst buiten Nederland263Aantal2023
Herkomst Europa94Aantal2023
Herkomst buiten Europa169Aantal2023
Geboren in Nederland1.968Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa49Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa88Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa51Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa81Aantal2023
Autochtoon1.981Aantal2022
Westers totaal140Aantal2022
Niet-westers totaal106Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers66Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen9Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven38Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,68Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,85Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,61Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand4,68Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,86Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,69Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,69Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,92Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand3,46Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,55Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,49Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,47Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand17,13Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,47Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,25Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,95Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,91Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,31Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,59Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2114Code2024
RegionaamAduardNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal886Aantal hectaren2023
Oppervlakte land869Aantal hectaren2023
Oppervlakte water17Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid70Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.091Aantal2024
Adressen met postcode1.049Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.001Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie16Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie37Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie16Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie42Aantal2024
Verblijfsobjecten1.090Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres1.042Aantal2024
Adressen met pand1.090Aantal2024
Percelen met adres834Aantal2024
Adressen met perceel1.091Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.014Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom77Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom940Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom61Aantal2024
Panden met adres voor 17007Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190085Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192540Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195078Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970218Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980257Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990124Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000143Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201020Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202028Aantal2024
Panden met adres 2020 en later42Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190094Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192540Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195080Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970240Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980259Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990130Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000150Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201020Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202028Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later42Aantal2024
Postcodegebied9831NA-9831VANaam2024
Meest voorkomende postcode9831Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.174Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine915Aantal2023
Personenautos - overige brandstof259Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte135Aantal2023
Motorfietsen136Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad987Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€262.776Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning96%Percentage2023
Percentage meergezinswoning4%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement45Aantal2024
Tussen of geschakelde woning230Aantal2024
Hoekwoning167Aantal2024
Tweeonder1kap222Aantal2024
Vrijstaande woning337Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.89Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!