Statistieken woonplaats Almelo

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Almelo telt 70.345 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Almelo.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Almelo:

JaarAantal inwoners de woonplaats Almelo% verschil
202370.3451,06%
202269.605-0,03%
202169.625-0,15%
202069.7290,32%
201969.5070,27%
201869.3220,22%
201769.1710,12%
201669.0910,20%
201568.956-0,28%
201469.147-0,35%
201369.391geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Almelo is met 954 inwoners gestegen van 69.391 inwoners in 2013 tot 70.345 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 1,37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 95 inwoners (0,14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Almelo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Almelo:

In 2013 waren er 69.391 inwoners in de woonplaats Almelo. In 2015 is het aantal gedaald tot 68.956 inwoners. Dit is een daling van 435 (-0,63%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -191 (-0,28%). Het aantal van 68.956 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 70.345 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 1.389 (2,01%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 740 (1,06%). Het aantal van 70.345 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Almelo

Woonplaats Almelo heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.229 hectare, waarvan 5.070 land en 160 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Almelo telt 38.247 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.475 adressen per km2. Er wonen 32.005 huishoudens en er zijn in totaal 32.680 woningen. De woonplaats telt 33.885 auto's en 6.850 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Almelo ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Almelo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Almelo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Almelo valt samen met deze 10 wijken: wijk Binnenstad, wijk De Riet, wijk Noorderkwartier, wijk Sluitersveld, wijk Wierdense Hoek, wijk Nieuwstraat-Kwartier, wijk Ossenkoppelerhoek, wijk Hofkamp, wijk Schelfhorst, wijk Windmolenbroek. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Almelo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Almelo
Kaart van de woonplaats Almelo. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Almelo binnen de gemeente Almelo.

Woningkenmerken
Er zijn 32.680 woningen in de woonplaats Almelo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Almelo in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Almelo was €265.636 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Almelo.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Almelo:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Almelo% verschil
2023€265.63622%
2022€218.50013%
2021€193.1187,7%
2020€179.3448,5%
2019€165.3646,2%
2018€155.7094,05%
2017€149.6540,88%
2016€148.350-2,53%
2015€152.2040,11%
2014€152.041-5,5%
2013€160.847geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Almelo is met €104.789 gegroeid van €160.847 in 2013 tot €265.636 in 2023 (dat is een toename van 65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.478 (5,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Almelo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Almelo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Almelo is €265.637, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 32.680 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Almelo (geel), 2 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 68 buurten (blauw). De woonplaats Almelo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Almelo: er zijn 10.725 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Almelo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 38.410 totaal in de woonplaats Almelo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Almelo telt in totaal 38.410 adressen, met 38.383 verblijfsobjecten, 25 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Almelo ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Almelo
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Almelo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Almelo. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Almelo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Almelo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Almelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Almelo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Almelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Almelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Almelo per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Almelo:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202349.5005.83015.030
202249.9605.49014.155
202150.2505.41513.960
202050.6385.33613.755
201950.8225.22213.464
201850.8765.15513.291
201751.3004.99512.876
201651.4574.92912.706
201551.4964.88012.580
201451.3684.90612.646
201351.6084.89612.622

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Almelo als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 8,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Almelo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Almelo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Almelo in 2022 zijn Westers (7.705 inwoners) en Turkije (5.760 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Almelo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Almelo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Almelo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Almelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Almelo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Almelo zijn C (9.057 adressen) en A (6.839 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Almelo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Almelo: 9.057 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Almelo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 512 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Almelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Almelo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Almelo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Almelo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 29 stembureaus in de woonplaats Almelo. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 29 stembureaus in de woonplaats Almelo. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Almelo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 29 stembureaus in de woonplaats Almelo.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 62 stembureaus in de gemeente Almelo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Almelo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Almelo.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.963)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Almelo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Almelo was in 2022 €25.963.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (6.850 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Almelo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Almelo zijn in totaal 6.850 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 6.850 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.835 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Almelo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Almelo
Er zijn 856 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Almelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Almelo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 856 elektrische auto’s in de woonplaats Almelo. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Almelo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 36.030 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Almelo in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Almelo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 47.834 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Almelo (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 35.379 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Almelo in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Almelo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Almelo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 4.247 misdrijven in de woonplaats Almelo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Almelo, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Almelo zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 44.882 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Almelo 4.247 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Almelo in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (648 delicten) en Overige vermogensdelicten (456 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Almelo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 295 misdrijven in de woonplaats Almelo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Almelo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Almelo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Almelo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 28,55 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Almelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Almelo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Almelo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Almelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Almelo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Almelo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Almelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Almelo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Almelo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.850Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.085Aantal2022
G+I Handel en horeca1.625Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie405Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed565Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.230Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.190Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten670Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners70.345Aantal2023
Mannen35.270Aantal2023
Vrouwen35.085Aantal2023
0 tot 15 jaar10.630Aantal2023
15 tot 25 jaar8.755Aantal2023
25 tot 45 jaar17.180Aantal2023
45 tot 65 jaar19.380Aantal2023
65 jaar of ouder14.385Aantal2023
Ongehuwd33.585Aantal2023
Gehuwd26.600Aantal2023
Gescheiden6.295Aantal2023
Verweduwd3.870Aantal2023
Geboorte totaal640Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal725Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.389Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag17.980Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar23.410Aantal2021
Opleidingsniveau hoog11.260Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.780Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten5.200Aantal2022
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.586Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.727Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.631Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.795Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.013Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.651Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.083Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.993Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.092Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement686Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.054Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.226Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.353Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.765Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.252Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming14%Percentage2022
Energielabels Definitief22.201Aantal2023
Energielabels Voorlopig11.101Aantal2023
Energielabels Onbepaald4.943Aantal2023
Energielabels A+++++5Aantal2023
Energielabels A++++67Aantal2023
Energielabels A+++215Aantal2023
Energielabels A++82Aantal2023
Energielabels A+213Aantal2023
Energielabels A6.839Aantal2023
Energielabels B5.653Aantal2023
Energielabels C9.057Aantal2023
Energielabels D3.565Aantal2023
Energielabels E2.666Aantal2023
Energielabels F2.248Aantal2023
Energielabels G2.692Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal32.005Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens12.245Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen8.895Aantal2023
Huishoudens met kinderen10.870Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers56.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.420Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.963Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€737x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand2.660Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO4.800Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW600Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW12.980Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland49.500Aantal2023
Herkomst Europa5.830Aantal2023
Herkomst buiten Europa15.030Aantal2023
Geboren in Nederland49.485Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.505Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa7.105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.330Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa7.930Aantal2023
Autochtoon49.960Aantal2022
Westers totaal7.705Aantal2022
Niet-westers totaal11.940Aantal2022
Marokko540Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba365Aantal2022
Suriname355Aantal2022
Turkije5.760Aantal2022
Overig niet-westers4.925Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.008Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven423Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting384Aantal2022
Verkeersovertredingen660Aantal2022
Vernieling490Aantal2022
Overige misdrijven164Aantal2022
Totaal misdrijven4.247Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,71Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,71Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,71Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,08Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,98Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,18Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,25Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,03Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,04Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,18Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,94Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,59Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,43Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,23Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,66Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,13Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,58Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,91Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,22Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,46Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,48Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,24Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1924CodeWP1924
RegionaamAlmeloNaamAlmelo
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.229Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.070Aantal hectaren2023
Oppervlakte water160Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.475Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal38.247Aantal2023
Adressen met postcode38.245Aantal2023
Adressen met woonfunctie33.371Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom37.973Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom274Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom33.147Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom224Aantal2023
Percelen23.729Aantal2023
Panden27.773Aantal2023
Adressen met panden38.178Aantal2023
Panden voor 17007Aantal2023
Panden 1700 tot 1900210Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.697Aantal2023
Panden 1925 tot 19503.964Aantal2023
Panden 1950 tot 19709.854Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.584Aantal2023
Panden 1980 tot 19904.958Aantal2023
Panden 1990 tot 20004.655Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.428Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.944Aantal2023
Panden 2020 en later877Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade75Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade437Aantal2022
Verkeersongevallen totaal512Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal33.885Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine27.800Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof6.095Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,05Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.345Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.680Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€265.636Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning71%Percentage2023
Percentage meergezinswoning29%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal47%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement9.799Aantal2023
Tussen of geschakelde woning10.725Aantal2023
Hoekwoning5.647Aantal2023
Tweeonder1kap3.581Aantal2023
Vrijstaande woning3.619Aantal2023
Ligplaats2Aantal2023
Standplaats24Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend147Aantal2023
Woningtype n.v.t.4.850Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!