Statistieken woonplaats Arnemuiden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Arnemuiden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Arnemuiden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Arnemuiden telt 5.400 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Arnemuiden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Arnemuiden:

JaarAantal inwoners de woonplaats Arnemuiden% verschil
20235.4000,75%
20225.3600%
20215.360-0,28%
20205.3750,66%
20195.3400,38%
20185.320-0,09%
20175.325-0,17%
20165.334-0,19%
20155.344-1,33%
20145.416-0,53%
20135.445geen data

De bevolking van de woonplaats Arnemuiden is met 45 inwoners afgenomen van 5.445 inwoners in 2013 tot 5.400 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Middelburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Arnemuiden:

In 2013 telde de woonplaats Arnemuiden 5.445 inwoners. Het aantal van 5.445 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2018 is het aantal gedaald tot 5.320 inwoners. Dit is een daling van 125 (-2,30%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -5 (-0,09%). Het aantal van 5.320 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Arnemuiden 5.400 inwoners.

Over woonplaats Arnemuiden

Woonplaats Arnemuiden heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.549 hectare, waarvan 1.490 land en 58 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Arnemuiden telt 2.846 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 209 adressen per km2. Er wonen 2.160 huishoudens en er zijn in totaal 2.188 woningen. De woonplaats telt 2.545 auto's en 485 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Arnemuiden ligt in de gemeente Middelburg.

De brondata voor woonplaats Arnemuiden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Arnemuiden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Arnemuiden valt samen met 5 wijken. Dit zijn: wijk Arnemuiden, wijk Kleverskerke, wijk Oranjeplaat, wijk Verspreide huizen Arnemuiden en Groot water. De cijfers voor de woonplaats Arnemuiden zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Arnemuiden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Middelburg. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Arnemuiden
Kaart van de woonplaats Arnemuiden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Arnemuiden binnen de gemeente Middelburg.

Woningkenmerken
Er zijn 2.188 woningen in de woonplaats Arnemuiden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Middelburg in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Arnemuiden was €276.830 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Arnemuiden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Arnemuiden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Arnemuiden% verschil
2023€276.83014%
2022€243.7408,7%
2021€224.1372,37%
2020€218.9470,06%
2019€218.8099,4%
2018€200.07510%
2017€181.2231,68%
2016€178.2351,60%
2015€175.421-1,57%
2014€178.2242,20%
2013€174.381geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Arnemuiden is met €102.449 gegroeid van €174.381 in 2013 tot €276.830 in 2023 (dat is een toename van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.244 (4,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Middelburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Middelburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Arnemuiden is €276.830, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 2.188 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Middelburg (geel), 2 woonplaatsen (groen), 23 wijken (oranje) en 70 buurten (blauw). De woonplaats Arnemuiden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Arnemuiden: er zijn 745 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Arnemuiden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.846 totaal in de woonplaats Arnemuiden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Arnemuiden telt in totaal 2.846 adressen, met 2.829 verblijfsobjecten, 4 standplaatsen en 13 ligplaatsen. 85% van de adressen in woonplaats Arnemuiden ligt binnen de bebouwde kom en 15% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Middelburg
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Arnemuiden zijn er 2.200 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Arnemuiden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 546 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Arnemuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Arnemuiden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Arnemuiden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Arnemuiden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Arnemuiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Middelburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Arnemuiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Arnemuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Arnemuiden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Arnemuiden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.970235200
20225.005192163
20215.005192163
20205.035184156
20195.014176150
20185.023160136
20175.047149126
20165.052151129
20155.056153131
20145.123156132
20135.157153129

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Arnemuiden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 4,35% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,70% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,81% en herkomst van buiten Europa: 2,37%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Middelburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Arnemuiden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Arnemuiden in 2022 zijn Westers (225 inwoners) en Overig (90 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Arnemuiden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Arnemuiden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Arnemuiden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Middelburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Middelburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Arnemuiden zijn A (682 adressen) en C (639 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Arnemuiden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Arnemuiden: 682 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Middelburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Arnemuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Arnemuiden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Arnemuiden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Arnemuiden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Arnemuiden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Arnemuiden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Middelburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Arnemuiden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 44 stembureaus in de gemeente Middelburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Middelburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Middelburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.590)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Arnemuiden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Arnemuiden was in 2022 €25.590.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (485 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Arnemuiden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Arnemuiden zijn in totaal 485 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 485 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 455 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Arnemuiden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Arnemuiden
Er zijn 56 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Arnemuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Arnemuiden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 56 elektrische auto’s in de woonplaats Arnemuiden. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Arnemuiden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.926 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Arnemuiden in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Arnemuiden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.690 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Arnemuiden (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.622 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Arnemuiden in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Arnemuiden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Arnemuiden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 98 misdrijven in de woonplaats Arnemuiden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Arnemuiden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Arnemuiden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.430 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Arnemuiden 98 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Arnemuiden in 2023 zijn Horizontale fraude (24 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Arnemuiden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 6 misdrijven in de woonplaats Arnemuiden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Arnemuiden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Arnemuiden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Middelburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,41 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Arnemuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Arnemuiden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Arnemuiden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Arnemuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Arnemuiden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Arnemuiden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Arnemuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Arnemuiden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Arnemuiden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal485Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2023
B-F Nijverheid en energie105Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.400Aantal2023
Mannen2.705Aantal2023
Vrouwen2.685Aantal2023
0 tot 15 jaar1.020Aantal2023
15 tot 25 jaar735Aantal2023
25 tot 45 jaar1.215Aantal2023
45 tot 65 jaar1.390Aantal2023
65 jaar of ouder1.060Aantal2023
Ongehuwd2.395Aantal2023
Gehuwd2.540Aantal2023
Gescheiden240Aantal2023
Verweduwd225Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid362Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.160Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.020Aantal2022
Opleidingsniveau hoog730Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura170Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten215Aantal2022
WMO cliënten relatief40Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.634Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.048Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.364Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.929Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.507Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.983Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.855Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.072Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement686Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning881Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.036Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.064Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.422Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.181Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2019
Adressen zonder energielabel330Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.279Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.237Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++10Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+38Aantal2024
Energielabels A682Aantal2024
Energielabels B541Aantal2024
Energielabels C639Aantal2024
Energielabels D182Aantal2024
Energielabels E81Aantal2024
Energielabels F181Aantal2024
Energielabels G158Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.160Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens630Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen680Aantal2023
Huishoudens met kinderen855Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,48Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.224Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.590Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,65%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,65%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€170x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW940Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.970Aantal2023
Herkomst buiten Nederland435Aantal2023
Herkomst Europa235Aantal2023
Herkomst buiten Europa200Aantal2023
Geboren in Nederland4.980Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa155Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa105Aantal2023
Autochtoon5.005Aantal2022
Westers totaal225Aantal2022
Niet-westers totaal130Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers90Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal40Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting28Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven98Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,39Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,88Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,19Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,29Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,48Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km88Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,29Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,29Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,49Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,74Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,61Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,25Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,29Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,68Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,49Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,67Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,96Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,79Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,08Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,19Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand94,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,78Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,79Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,37Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,08Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1008Code2024
RegionaamArnemuidenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.549Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.490Aantal hectaren2023
Oppervlakte water58Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid209Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.846Aantal2024
Adressen met postcode2.843Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.200Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie44Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie96Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie39Aantal2024
Adressen met logiesfunctie352Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie56Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie268Aantal2024
Verblijfsobjecten2.829Aantal2024
Ligplaatsen13Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres2.580Aantal2024
Adressen met pand2.821Aantal2024
Percelen met adres2.151Aantal2024
Adressen met perceel2.846Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.430Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom416Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.144Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom56Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190032Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925138Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950192Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970406Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980546Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990306Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000351Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010215Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020327Aantal2024
Panden met adres 2020 en later65Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190034Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925138Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950198Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970437Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980583Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990312Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000394Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010284Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020334Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later105Aantal2024
Postcodegebied4341AA-4341TDNaam2024
Meest voorkomende postcode4341Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.545Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.225Aantal2023
Personenautos - overige brandstof315Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte171Aantal2023
Motorfietsen220Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.188Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€276.830Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement210Aantal2024
Tussen of geschakelde woning745Aantal2024
Hoekwoning436Aantal2024
Tweeonder1kap337Aantal2024
Vrijstaande woning472Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.629Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!