Statistieken woonplaats Badhoevedorp

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Badhoevedorp telt 14.448 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Badhoevedorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Badhoevedorp:

JaarAantal inwoners de woonplaats Badhoevedorp% verschil
202314.4487,4%
202213.4471,20%
202113.2882,67%
202012.9422,36%
201912.6430,16%
201812.6231,16%
201712.4782,46%
201612.1780,87%
201512.0731,05%
201411.9480,43%
201311.897geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Badhoevedorp is met 2.551 personen gegroeid van 11.897 personen in 2013 tot 14.448 personen in 2023 (dat is een grote toename van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 255 personen (1,98%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Badhoevedorp:

In 2013 waren er 11.897 inwoners in de woonplaats Badhoevedorp. Het aantal van 11.897 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 14.448 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.551 (21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.001 (7,4%). Het aantal van 14.448 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Badhoevedorp

Woonplaats Badhoevedorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 907 hectare, waarvan 875 land en 32 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Badhoevedorp telt 7.653 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 794 adressen per km2. Er wonen 6.414 huishoudens en er zijn in totaal 6.120 woningen. De woonplaats telt 6.889 auto's en 2.254 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Badhoevedorp ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Badhoevedorp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Badhoevedorp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Badhoevedorp valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 12 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Badhoevedorp zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Badhoevedorp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Badhoevedorp
Kaart van de woonplaats Badhoevedorp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Badhoevedorp binnen de gemeente Haarlemmermeer.

Woningkenmerken
Er zijn 6.120 woningen in de woonplaats Badhoevedorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Badhoevedorp was €551.382 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Badhoevedorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Badhoevedorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Badhoevedorp% verschil
2023€551.38219%
2022€463.3748%
2021€428.95411%
2020€386.81313%
2019€342.4127,9%
2018€317.3956,6%
2017€297.7465,1%
2016€283.2230,96%
2015€280.543-1,57%
2014€285.013-7,3%
2013€307.555geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Badhoevedorp is met €243.827 gestegen van €307.555 in 2013 tot €551.382 in 2023 (dat is een stijging van 79%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €24.382 (6,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlemmermeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Badhoevedorp is €551.382, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 6.120 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlemmermeer (geel), 22 woonplaatsen (groen) en 17 wijken (oranje). De woonplaats Badhoevedorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Badhoevedorp: er zijn 2.078 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Badhoevedorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.654 totaal in de woonplaats Badhoevedorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Badhoevedorp telt in totaal 7.654 adressen, met 7.641 verblijfsobjecten, 9 standplaatsen en 4 ligplaatsen. 97% van de adressen in woonplaats Badhoevedorp ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Haarlemmermeer
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Badhoevedorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Badhoevedorp. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Badhoevedorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Badhoevedorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Badhoevedorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Badhoevedorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Badhoevedorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Badhoevedorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Badhoevedorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239.5631.8253.080
20229.5831.4382.427
20219.6331.3602.295
20209.5331.2692.141
20199.6131.1281.902
20189.7481.0701.805
20179.7781.0051.695
20169.6439431.592
20159.6089171.548
20149.6038701.470
20139.6328411.420

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Badhoevedorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 66%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlemmermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Badhoevedorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Badhoevedorp in 2022 zijn Westers (1.825 inwoners) en Overig (879 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Badhoevedorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Badhoevedorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Badhoevedorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Badhoevedorp zijn C (1.436 adressen) en A (972 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Badhoevedorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Badhoevedorp: 1.436 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 223 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Badhoevedorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Badhoevedorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Badhoevedorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Badhoevedorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Badhoevedorp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Badhoevedorp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Badhoevedorp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 249 stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Badhoevedorp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Badhoevedorp was in 2022 €33.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.254 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Badhoevedorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Badhoevedorp zijn in totaal 2.254 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.254 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.259 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Badhoevedorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Badhoevedorp
Er zijn 316 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Badhoevedorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Badhoevedorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 316 elektrische auto’s in de woonplaats Badhoevedorp. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Badhoevedorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.898 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Badhoevedorp in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Badhoevedorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.366 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Badhoevedorp (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.132 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Badhoevedorp in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Badhoevedorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Badhoevedorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 466 misdrijven in de woonplaats Badhoevedorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Badhoevedorp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Badhoevedorp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.817 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Badhoevedorp 466 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Badhoevedorp in 2022 zijn Ongevallen (weg) (68 delicten) en Horizontale fraude (60 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Badhoevedorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 41 misdrijven in de woonplaats Badhoevedorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Badhoevedorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Badhoevedorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,15 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Badhoevedorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Badhoevedorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Badhoevedorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Badhoevedorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Badhoevedorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Badhoevedorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Badhoevedorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Badhoevedorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Badhoevedorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.254Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie270Aantal2022
G+I Handel en horeca370Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie185Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed290Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening600Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg320Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten220Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.448Aantal2023
Mannen7.144Aantal2023
Vrouwen7.319Aantal2023
0 tot 15 jaar2.555Aantal2023
15 tot 25 jaar1.665Aantal2023
25 tot 45 jaar3.530Aantal2023
45 tot 65 jaar4.064Aantal2023
65 jaar of ouder2.620Aantal2023
Ongehuwd7.549Aantal2023
Gehuwd5.219Aantal2023
Gescheiden915Aantal2023
Verweduwd750Aantal2023
Geboorte totaal135Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal165Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.649Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.150Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.679Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.859Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura275Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,7%Percentage2022
WMO cliënten925Aantal2022
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.074Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.163Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.179Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.295Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.277Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.372Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.377Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.156Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement773Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.197Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.327Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.545Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.178Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.246Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2021
Energielabels Definitief3.972Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.351Aantal2023
Energielabels Onbepaald634Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++28Aantal2023
Energielabels A+++179Aantal2023
Energielabels A++36Aantal2023
Energielabels A+98Aantal2023
Energielabels A973Aantal2023
Energielabels B702Aantal2023
Energielabels C1.437Aantal2023
Energielabels D746Aantal2023
Energielabels E741Aantal2023
Energielabels F671Aantal2023
Energielabels G713Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.414Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.395Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.515Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.505Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers77%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers10.698Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.862Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen33%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,22%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.584x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO320Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.370Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland9.563Aantal2023
Herkomst Europa1.825Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.080Aantal2023
Geboren in Nederland9.558Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa625Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.685Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.200Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.390Aantal2023
Autochtoon9.583Aantal2022
Westers totaal1.825Aantal2022
Niet-westers totaal2.040Aantal2022
Marokko405Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname365Aantal2022
Turkije320Aantal2022
Overig niet-westers880Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal190Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven34Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting83Aantal2022
Verkeersovertredingen86Aantal2022
Vernieling52Aantal2022
Overige misdrijven8Aantal2022
Totaal misdrijven466Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,64Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,74Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,74Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,07Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km15,28Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km236Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km523Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,44Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km43Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,44Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,02Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,53Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,78Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,63Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,33Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,43Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,06Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,82Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,13Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,18Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,56Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,54Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,78Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km61Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,54Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,49Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,05Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km73Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1617CodeWP1617
RegionaamBadhoevedorpNaamBadhoevedorp
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal907Aantal hectaren2023
Oppervlakte land875Aantal hectaren2023
Oppervlakte water32Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid794Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.653Aantal2023
Adressen met postcode6.957Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.522Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom7.449Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom204Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.358Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom164Aantal2023
Percelen4.574Aantal2023
Panden5.337Aantal2023
Adressen met panden6.932Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190011Aantal2023
Panden 1900 tot 1925129Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.384Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.316Aantal2023
Panden 1970 tot 1980373Aantal2023
Panden 1980 tot 1990707Aantal2023
Panden 1990 tot 2000777Aantal2023
Panden 2000 tot 2010203Aantal2023
Panden 2010 tot 2020432Aantal2023
Panden 2020 en later601Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade18Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade204Aantal2022
Verkeersongevallen totaal223Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.889Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine5.534Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof1.355Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,05Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen700Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.120Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€551.382Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning68%Percentage2023
Percentage meergezinswoning32%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement2.078Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.023Aantal2023
Hoekwoning1.092Aantal2023
Tweeonder1kap929Aantal2023
Vrijstaande woning400Aantal2023
Ligplaats4Aantal2023
Standplaats9Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend14Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.118Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!