Statistieken woonplaats Bennebroek

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 6,9% naar 5.467 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Bennebroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Bennebroek is met 355 personen gestegen van 5.112 in 2013 tot 5.467 in 2023 (dat is 6,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Bennebroek

Woonplaats Bennebroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 199 hectare, waarvan 195 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bennebroek telt 2.782 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 806 adressen per km2. Er wonen 2.243 huishoudens en er zijn in totaal 2.379 woningen. De woonplaats telt 2.684 auto's en 672 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bennebroek ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Bennebroek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bennebroek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bennebroek valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Bennebroek zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bennebroek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Bennebroek
Kaart van de woonplaats Bennebroek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bennebroek binnen de gemeente Bloemendaal.

Woningkenmerken
Er zijn 2.379 woningen in de woonplaats Bennebroek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bloemendaal in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 43% naar €515.214 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Bennebroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bennebroek, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bennebroek is met €153.831 gestegen van €361.382 in 2013 tot €515.214 in 2022 (dat is 43%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bloemendaal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.782 totaal in de woonplaats Bennebroek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Bennebroek telt in totaal 2.782 adressen, met 2.779 verblijfsobjecten, 2 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Bennebroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Bennebroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Bennebroek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Bennebroek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Bennebroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bloemendaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Bennebroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Bennebroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Bennebroek, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Bennebroek is met 4.301 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bloemendaal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Bennebroek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Bennebroek in 2022 zijn Westers (585 inwoners) en Overig (250 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Bennebroek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Bennebroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bennebroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bloemendaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bloemendaal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Bennebroek zijn C (539 adressen) en A (352 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Bennebroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Bennebroek: 539 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bloemendaal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Bennebroek

Er zijn voor de woonplaats Bennebroek geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Bennebroek vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Bennebroek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Bennebroek is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Bennebroek. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Bloemendaal als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Bennebroek.

De gemeente Bloemendaal telde bij deze verkiezingen in totaal 15 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bloemendaal. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bloemendaal.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.791)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Bennebroek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bennebroek was in 2020 €34.791.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (672 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bennebroek (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Bennebroek zijn in totaal 672 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 672 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 667 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bennebroek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Bennebroek
Er zijn 64 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Bennebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Bennebroek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 64 elektrische auto’s in de woonplaats Bennebroek. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Bennebroek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.821 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Bennebroek in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bennebroek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.428 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bennebroek (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.759 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Bennebroek in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bennebroek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Bennebroek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 144 misdrijven in de woonplaats Bennebroek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bennebroek, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Bennebroek zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.890 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Bennebroek 144 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Bennebroek in 2022 zijn Horizontale fraude (30 delicten) en Diefstal/inbraak woning (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Bennebroek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 9 misdrijven in de woonplaats Bennebroek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Bennebroek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Bennebroek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bloemendaal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,60 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Bennebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Bennebroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Bennebroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Bennebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Bennebroek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Bennebroek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Bennebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Bennebroek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bennebroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal672Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca90Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening231Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg120Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.467Aantal2023
Mannen2.643Aantal2023
Vrouwen2.818Aantal2023
0 tot 15 jaar866Aantal2023
15 tot 25 jaar515Aantal2023
25 tot 45 jaar986Aantal2023
45 tot 65 jaar1.547Aantal2023
65 jaar of ouder1.562Aantal2023
Ongehuwd2.377Aantal2023
Gehuwd2.303Aantal2023
Gescheiden441Aantal2023
Verweduwd350Aantal2023
Westers totaal586Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal105Aantal2021
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.791Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag761Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.182Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.672Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2021
WMO cliënten475Aantal2021
WMO cliënten relatief90Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.056Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.106Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.873Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.754Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.642Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.288Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.445Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.691Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.082Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.823Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.074Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.841Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.297Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.910Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.439Aantal2023
Energielabels Voorlopig884Aantal2023
Energielabels Onbepaald278Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++2Aantal2023
Energielabels A++10Aantal2023
Energielabels A+38Aantal2023
Energielabels A352Aantal2023
Energielabels B236Aantal2023
Energielabels C539Aantal2023
Energielabels D327Aantal2023
Energielabels E265Aantal2023
Energielabels F334Aantal2023
Energielabels G219Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.243Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens721Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen716Aantal2023
Huishoudens met kinderen806Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,26Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.005Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.828Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.791Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,27%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,37%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,1%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.627x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO250Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.462Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.301Aantal2022
Niet-westers totaal375Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname50Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers250Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal47Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting34Aantal2022
Verkeersovertredingen23Aantal2022
Vernieling19Aantal2022
Overige misdrijven7Aantal2022
Totaal misdrijven144Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,26Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,44Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,49Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,05Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km131Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,54Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,65Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,68Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,29Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,65Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,73Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,66Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,76Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,17Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,62Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,43Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand7,29Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,43Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3533CodeWP3533
RegionaamBennebroekNaamBennebroek
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal199Aantal hectaren2023
Oppervlakte land195Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid806Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.782Aantal2023
Adressen met postcode2.601Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.451Aantal2023
Panden2.141Aantal2023
Percelen1.829Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 1900109Aantal2023
Panden 1900 tot 192584Aantal2023
Panden 1925 tot 1950325Aantal2023
Panden 1950 tot 1970721Aantal2023
Panden 1970 tot 1980594Aantal2023
Panden 1980 tot 1990166Aantal2023
Panden 1990 tot 2000223Aantal2023
Panden 2000 tot 2010220Aantal2023
Panden 2010 tot 202082Aantal2023
Panden 2020 en later65Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2021
Verkeersongevallen totaal14Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.684Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.304Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof371Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,21Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen220Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.379Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€515.214Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning75%Percentage2022
Percentage meergezinswoning25%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen70%Percentage2022
Huurwoningen totaal30%Percentage2022
In bezit woningcorporatie22%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200085%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!