Statistieken woonplaats Boerakker

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Boerakker. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Boerakker. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Boerakker telt 651 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Boerakker.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Boerakker:

JaarAantal inwoners de woonplaats Boerakker% verschil
20236510,31%
20226492,53%
2021633-1,40%
2020642-1,68%
20196530,31%
20186510,77%
20176461,73%
2016635-1,70%
20156461,89%
2014634-1,55%
2013644geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Boerakker is met 7 inwoners toegenomen van 644 inwoners in 2013 tot 651 inwoners in 2023 (dat is een toename van 1,09%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 inwoners (0,12%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westerkwartier.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Boerakker:

In 2013 waren er 644 inwoners in de woonplaats Boerakker. In 2019 is het aantal gestegen tot 653 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 9 (1,40%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 2 (0,31%). Het aantal van 653 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 633 inwoners. Dit is een daling van 20 (-3,06%) ten opzichte van 2019, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -9 (-1,40%). Het aantal van 633 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Boerakker 651 inwoners.

Over woonplaats Boerakker

Woonplaats Boerakker heeft afgerond een totale oppervlakte van 744 hectare, waarvan 731 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Boerakker telt 277 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 54 adressen per km2. Er wonen 266 huishoudens en er zijn in totaal 258 woningen. De woonplaats telt 394 auto's en 103 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Boerakker ligt in de gemeente Westerkwartier.

De brondata voor woonplaats Boerakker is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Boerakker zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Boerakker valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Buitengebied Tolbert, buurt Boerakker en buurt Verspreide huizen in het noordoosten. De cijfers voor de woonplaats Boerakker zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Boerakker zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Boerakker
Kaart van de woonplaats Boerakker. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Boerakker binnen de gemeente Westerkwartier.

Woningkenmerken
Er zijn 258 woningen in de woonplaats Boerakker.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerkwartier in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Boerakker was €375.213 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Boerakker.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Boerakker:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Boerakker% verschil
2023€375.21317%
2022€319.49013%
2021€283.0004,50%
2020€270.8074,01%
2019€260.3614,58%
2018€248.9522,28%
2017€243.3932,46%
2016€237.5590,45%
2015€236.500-5,3%
2014€249.618-3,40%
2013€258.393geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Boerakker is met €116.820 gestegen van €258.393 in 2013 tot €375.213 in 2023 (dat is een groei van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.682 (4,0%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Westerkwartier.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westerkwartier.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Boerakker is €375.213, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 258 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Westerkwartier (geel), 40 woonplaatsen (groen) en 18 wijken (oranje). De woonplaats Boerakker wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Boerakker: er zijn 219 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Boerakker.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 277 totaal in de woonplaats Boerakker

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Boerakker telt in totaal 277 adressen, met 274 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 55% van de adressen in woonplaats Boerakker ligt binnen de bebouwde kom en 45% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Westerkwartier
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Boerakker. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Boerakker. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Boerakker

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Boerakker. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Boerakker


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westerkwartier bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Boerakker


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Boerakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Boerakker per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Boerakker:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236251210
20226271310
20216071412
20206171412
20196331110
201863787
2017628108
2016618108
20156261110
2014614119
201362598

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Boerakker als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europese landen: 1,85% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,55% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,40% en herkomst van buiten Europa: 1,25%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westerkwartier naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Boerakker
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Boerakker in 2022 zijn Westers (17 inwoners) en Overig (8 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Boerakker: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Boerakker.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Boerakker. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westerkwartier:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerkwartier. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Boerakker zijn G (62 adressen) en C (50 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Boerakker. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Boerakker: 62 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Boerakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Boerakker. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Boerakker vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gebouw Oomkegast in Boerakker

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gebouw Oomkegast in Boerakker is uitgebracht. Stembureau Gebouw Oomkegast in Boerakker was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Boerakker. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Westerkwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gebouw Oomkegast in Boerakker bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Boerakker stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 98 stembureaus in de gemeente Westerkwartier en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerkwartier. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.317)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Boerakker.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Boerakker was in 2021 €27.317.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (103 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Boerakker (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Boerakker zijn in totaal 103 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 103 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 98 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Boerakker. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 423 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Boerakker in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Boerakker geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 722 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Boerakker (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 432 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Boerakker in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Boerakker geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Boerakker. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 17 misdrijven in de woonplaats Boerakker geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Boerakker, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Boerakker zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 203 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Boerakker 17 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Boerakker in 2023 zijn Onder invloed (weg) (3 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Boerakker.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Boerakker geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Boerakker met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Boerakker over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westerkwartier.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Boerakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Boerakker.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Boerakker. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Boerakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Boerakker.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Boerakker genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Boerakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Boerakker.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Boerakker voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal103Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca12Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie4Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed6Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg12Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten9Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners651Aantal2023
Mannen341Aantal2023
Vrouwen313Aantal2023
0 tot 15 jaar87Aantal2023
15 tot 25 jaar92Aantal2023
25 tot 45 jaar135Aantal2023
45 tot 65 jaar227Aantal2023
65 jaar of ouder121Aantal2023
Ongehuwd296Aantal2023
Gehuwd296Aantal2023
Gescheiden25Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid89Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag127Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar256Aantal2022
Opleidingsniveau hoog138Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg0,25%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.333Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement52Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.894Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.463Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.321Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.426Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.531Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement14Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning606Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning976Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning674Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.588Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning681Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.562Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel14Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel167Aantal2024
Adressen met definitief energielabel96Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A36Aantal2024
Energielabels B39Aantal2024
Energielabels C50Aantal2024
Energielabels D28Aantal2024
Energielabels E9Aantal2024
Energielabels F33Aantal2024
Energielabels G62Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal266Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens59Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen88Aantal2023
Huishoudens met kinderen111Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers548Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.090Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.317Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,78%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,82%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,27%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,03%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€299x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO23Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW116Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland625Aantal2023
Herkomst buiten Nederland22Aantal2023
Herkomst Europa12Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland625Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa9Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa8Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa11Aantal2023
Autochtoon627Aantal2022
Westers totaal17Aantal2022
Niet-westers totaal6Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3Aantal2022
Suriname3Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers8Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven17Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,16Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,09Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,39Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand17,04Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,04Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,46Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,11Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,73Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,45Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,38Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand4,21Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand3,08Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,75Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,91Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,08Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,11Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,23Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,34Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,44Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,31Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,73Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,69Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,27Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,42Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,84Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,06Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,58Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,31Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand17,47Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,44Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2259Code2024
RegionaamBoerakkerNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal744Aantal hectaren2023
Oppervlakte land731Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid54Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal277Aantal2024
Adressen met postcode270Aantal2024
Adressen met woonfunctie260Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie12Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie7Aantal2024
Verblijfsobjecten274Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres274Aantal2024
Adressen met pand274Aantal2024
Percelen met adres265Aantal2024
Adressen met perceel277Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom152Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom125Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom145Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom115Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19009Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192527Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195055Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197060Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198036Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199025Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200025Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201022Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192527Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195055Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197060Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198036Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199025Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200025Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201022Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202011Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later4Aantal2024
Postcodegebied9359TA-9362VHNaam2024
Meest voorkomende postcode9362Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode52%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal394Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine291Aantal2023
Personenautos - overige brandstof103Aantal2023
Personenautos per huishouden1,48Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte54Aantal2023
Motorfietsen41Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad258Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€375.213Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen92%Percentage2023
Huurwoningen totaal8%Percentage2023
In bezit woningcorporatie4%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5Aantal2024
Hoekwoning6Aantal2024
Tweeonder1kap30Aantal2024
Vrijstaande woning219Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.14Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!