Statistieken woonplaats Borgsweer

Aantal inwoners per jaar
(daling van 8,8% naar 157 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Borgsweer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Borgsweer is met 15 personen afgenomen van 172 in 2013 tot 157 in 2023 (dat is 8,8%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Borgsweer

Woonplaats Borgsweer heeft afgerond een totale oppervlakte van 438 hectare, waarvan 431 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Borgsweer telt 82 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 42 adressen per km2. Er wonen 67 huishoudens en er zijn in totaal 72 woningen. De woonplaats telt 106 auto's en 23 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Borgsweer ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Borgsweer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Borgsweer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Borgsweer valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Borgsweer zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Borgsweer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Borgsweer
Kaart van de woonplaats Borgsweer. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Borgsweer binnen de gemeente Eemsdelta.

Woningkenmerken
Er zijn 72 woningen in de woonplaats Borgsweer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemsdelta in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 27% naar €208.647 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Borgsweer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Borgsweer, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Borgsweer is met €44.953 gestegen van €163.693 in 2013 tot €208.647 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eemsdelta.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Borgsweer is €208.647, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 72 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Eemsdelta (geel), 31 woonplaatsen (groen) en 17 wijken (oranje). De woonplaats Borgsweer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Borgsweer: er zijn 64 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Borgsweer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 82 totaal in de woonplaats Borgsweer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Borgsweer telt in totaal 82 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 78% van de adressen in woonplaats Borgsweer ligt binnen de bebouwde kom en 22% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eemsdelta
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Borgsweer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Borgsweer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Borgsweer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Borgsweer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Borgsweer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemsdelta bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Borgsweer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Borgsweer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Borgsweer, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Borgsweer is met 10 personen afgenomen van 155 in 2013 tot 145 in 2022 (dat is 6,4%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eemsdelta naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Borgsweer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Borgsweer in 2022 zijn Westers (6 inwoners) en Suriname (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Borgsweer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - woonplaats Borgsweer


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de woonplaats Borgsweer. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Eemsdelta:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemsdelta. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Borgsweer zijn G (40 adressen) en F (9 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Borgsweer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Borgsweer: 40 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Borgsweer
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2020 in de woonplaats Borgsweer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Borgsweer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Borgsweer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Gymzaal Termunterzijl

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Gymzaal Termunterzijl is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de woonplaats Borgsweer. Stembureau Gymzaal Termunterzijl is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Borgsweer ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eemsdelta.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gymzaal Termunterzijl bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Gymzaal Termunterzijl stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Eemsdelta en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemsdelta. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.186)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Borgsweer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Borgsweer was in 2020 €26.186.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven

Voor woonplaats Borgsweer zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Borgsweer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 111 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Borgsweer in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Borgsweer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 163 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Borgsweer (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 106 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Borgsweer in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Borgsweer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Borgsweer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 6 misdrijven in de woonplaats Borgsweer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Borgsweer, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Borgsweer zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 49 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. Voor 12% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 49 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de woonplaats Borgsweer 6 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Borgsweer van 2012 t/m 2022 zijn Horizontale fraude (10 delicten) en Overige vermogensdelicten (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2022, woonplaats Borgsweer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 is er één misdrijf in de woonplaats Borgsweer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Borgsweer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Borgsweer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,08 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Borgsweer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Borgsweer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Borgsweer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Borgsweer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Borgsweer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Borgsweer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Borgsweer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Borgsweer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Borgsweer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal23Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners157Aantal2023
Mannen79Aantal2023
Vrouwen77Aantal2023
0 tot 15 jaar18Aantal2023
15 tot 25 jaar24Aantal2023
25 tot 45 jaar29Aantal2023
45 tot 65 jaar56Aantal2023
65 jaar of ouder31Aantal2023
Ongehuwd67Aantal2023
Gehuwd67Aantal2023
Gescheiden12Aantal2023
Verweduwd11Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid37Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2021
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatief24Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.125Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.991Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.289Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.672Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.163Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.016Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.534Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.087Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.812Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.024Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief20Aantal2023
Energielabels Voorlopig52Aantal2023
Energielabels Onbepaald7Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A5Aantal2023
Energielabels B4Aantal2023
Energielabels C6Aantal2023
Energielabels D5Aantal2023
Energielabels E2Aantal2023
Energielabels F10Aantal2023
Energielabels G41Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal67Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens28Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen20Aantal2023
Huishoudens met kinderen23Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2021
Percentage werknemers58%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 42%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers126Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.741Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.186Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,3%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO11Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW1Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW24Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland144Aantal2023
Herkomst Europa7Aantal2023
Herkomst buiten Europa1Aantal2023
Geboren in Nederland144Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1Aantal2023
Autochtoon145Aantal2022
Westers totaal7Aantal2022
Niet-westers totaal1Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting3Aantal2022
Verkeersovertredingen0Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven6Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,57Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,66Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,96Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,86Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,91Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,04Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,95Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand3,93Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand8,44Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,17Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,45Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,17Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,37Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,49Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,67Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,15Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,86Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand9,06Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,92Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,15Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand35,58Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand9,59Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,99Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand33,58Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand10,37Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand9,77Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand35Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand27,85Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,41Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3233CodeWP3233
RegionaamBorgsweerNaamBorgsweer
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal438Aantal hectaren2023
Oppervlakte land431Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid42Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal82Aantal2023
Adressen met postcode80Aantal2023
Adressen met woonfunctie72Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom64Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom18Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom61Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom11Aantal2023
Percelen79Aantal2023
Panden81Aantal2023
Adressen met panden78Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19008Aantal2023
Panden 1900 tot 192533Aantal2023
Panden 1925 tot 19507Aantal2023
Panden 1950 tot 197015Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 19902Aantal2023
Panden 1990 tot 20004Aantal2023
Panden 2000 tot 20105Aantal2023
Panden 2010 tot 20201Aantal2023
Panden 2020 en later4Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2020
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2020
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2020
Verkeersongevallen totaal2Aantal2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal106Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine76Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof25Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,48Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen13Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad72Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€208.647Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning100%Percentage2022
Percentage meergezinswoning0%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen88%Percentage2022
Huurwoningen totaal12%Percentage2022
In bezit woningcorporatie0%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200093%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2022
Appartement0Aantal2023
Tussen of geschakelde woning0Aantal2023
Hoekwoning0Aantal2023
Tweeonder1kap8Aantal2023
Vrijstaande woning64Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.10Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!