Statistieken woonplaats Breezand

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Breezand. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Breezand. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Breezand telt 3.770 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Breezand.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Breezand:

JaarAantal inwoners de woonplaats Breezand% verschil
20233.770-0,26%
20223.7800%
20213.780-0,05%
20203.7820,99%
20193.7450,59%
20183.7230,84%
20173.6920,52%
20163.673-0,14%
20153.678-0,33%
20143.690-0,67%
20133.715geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Breezand is met 55 inwoners gestegen van 3.715 inwoners in 2013 tot 3.770 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 1,48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 inwoners (0,15%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hollands Kroon.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Breezand:

In 2013 telde de woonplaats Breezand 3.715 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 3.673 inwoners. Dit is een daling van 42 (-1,13%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -5 (-0,14%). Het aantal van 3.673 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 3.782 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 109 (2,97%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 37 (0,99%). Het aantal van 3.782 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 3.770 inwoners in de woonplaats Breezand.

Over woonplaats Breezand

Woonplaats Breezand heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.825 hectare, waarvan 1.740 land en 84 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Breezand telt 1.897 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 221 adressen per km2. Er wonen 1.600 huishoudens en er zijn in totaal 1.625 woningen. De woonplaats telt 2.190 auto's en 555 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Breezand ligt in de gemeente Hollands Kroon.

De brondata voor woonplaats Breezand is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Breezand zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Breezand valt precies samen met de wijk Breezand. De data voor de wijk Breezand en voor woonplaats Breezand zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Breezand zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Breezand
Kaart van de woonplaats Breezand. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Breezand binnen de gemeente Hollands Kroon.

Woningkenmerken
Er zijn 1.625 woningen in de woonplaats Breezand.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hollands Kroon in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Breezand was €348.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Breezand.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Breezand:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Breezand% verschil
2023€348.00015%
2022€302.00012%
2021€269.00018%
2020€228.0003,64%
2019€220.0007,3%
2018€205.0000,99%
2017€203.0001,00%
2016€201.0000%
2015€201.000-3,37%
2014€208.000-4,15%
2013€217.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Breezand is met €131.000 toegenomen van €217.000 in 2013 tot €348.000 in 2023 (dat is een groei van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.100 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hollands Kroon.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hollands Kroon.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Breezand is €348.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 1.625 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Hollands Kroon (geel), 18 woonplaatsen (groen) en 19 wijken (oranje). De woonplaats Breezand wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Breezand: er zijn 729 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Breezand.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.897 totaal in de woonplaats Breezand

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Breezand telt in totaal 1.897 adressen, met 1.896 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 66% van de adressen in woonplaats Breezand ligt binnen de bebouwde kom en 34% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hollands Kroon
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Breezand. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Breezand. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Breezand

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Breezand. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Breezand


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hollands Kroon bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Breezand


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Breezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Breezand per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Breezand:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.420190160
20223.440185155
20213.430190160
20203.423192162
20193.405183154
20183.398175147
20173.383167141
20163.367165140
20153.376164138
20143.420149125
20133.443150126

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Breezand als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 5% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,24% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,03% en herkomst van buiten Europa: 3,39%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hollands Kroon naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Breezand
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Breezand in 2022 zijn Westers (250 inwoners) en Overig (50 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Breezand: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Breezand.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Breezand. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hollands Kroon:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hollands Kroon. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Breezand zijn A (398 adressen) en G (333 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Breezand. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Breezand: 398 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 31 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Breezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Breezand. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Breezand vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Café Bloemenlust in Breezand

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Café Bloemenlust in Breezand is uitgebracht. Stembureau Café Bloemenlust in Breezand was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Breezand. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hollands Kroon.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Café Bloemenlust in Breezand bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 17 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Breezand stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 66 stembureaus in de gemeente Hollands Kroon en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hollands Kroon. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Breezand.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Breezand was in 2022 €30.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (555 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Breezand (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Breezand zijn in totaal 555 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 555 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 550 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Breezand. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Breezand
Er zijn 85 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Breezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Breezand op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 85 elektrische auto’s in de woonplaats Breezand. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Breezand die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.692 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Breezand in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Breezand geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.164 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Breezand (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.361 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Breezand in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Breezand geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Breezand. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 84 misdrijven in de woonplaats Breezand geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Breezand, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Breezand zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 791 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Breezand 84 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Breezand in 2023 zijn Ongevallen (weg) (14 delicten) en Horizontale fraude (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Breezand.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Breezand geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Breezand met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Breezand over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hollands Kroon.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,49 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Breezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Breezand.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Breezand. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Breezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Breezand.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Breezand genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Breezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Breezand.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Breezand voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal555Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij90Aantal2023
B-F Nijverheid en energie90Aantal2023
G+I Handel en horeca85Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed75Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.770Aantal2023
Mannen1.930Aantal2023
Vrouwen1.840Aantal2023
0 tot 15 jaar545Aantal2023
15 tot 25 jaar475Aantal2023
25 tot 45 jaar790Aantal2023
45 tot 65 jaar1.130Aantal2023
65 jaar of ouder835Aantal2023
Ongehuwd1.680Aantal2023
Gehuwd1.630Aantal2023
Gescheiden265Aantal2023
Verweduwd195Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid217Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag820Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.100Aantal2022
Opleidingsniveau hoog960Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura75Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,8%Percentage2022
WMO cliënten140Aantal2022
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel310Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel725Aantal2024
Adressen met definitief energielabel862Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++29Aantal2024
Energielabels A++14Aantal2024
Energielabels A+8Aantal2024
Energielabels A398Aantal2024
Energielabels B128Aantal2024
Energielabels C315Aantal2024
Energielabels D128Aantal2024
Energielabels E79Aantal2024
Energielabels F150Aantal2024
Energielabels G333Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.600Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens470Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen555Aantal2023
Huishoudens met kinderen575Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€240x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW740Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.420Aantal2023
Herkomst buiten Nederland350Aantal2023
Herkomst Europa190Aantal2023
Herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren in Nederland3.420Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa90Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa70Aantal2023
Autochtoon3.440Aantal2022
Westers totaal250Aantal2022
Niet-westers totaal90Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers50Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal32Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting17Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven84Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand34,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand35,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand34Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3186Code2024
RegionaamBreezandNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.825Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.740Aantal hectaren2023
Oppervlakte water84Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid221Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.897Aantal2024
Adressen met postcode1.854Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.673Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie21Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie176Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie13Aantal2024
Adressen met logiesfunctie33Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie40Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie49Aantal2024
Verblijfsobjecten1.896Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres1.744Aantal2024
Adressen met pand1.890Aantal2024
Percelen met adres1.504Aantal2024
Adressen met perceel1.897Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.253Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom644Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.148Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom525Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190056Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925165Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950327Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970411Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980310Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199077Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000124Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201087Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020136Aantal2024
Panden met adres 2020 en later51Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190060Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925171Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950342Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970433Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980312Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199078Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000125Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201091Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later74Aantal2024
Postcodegebied1764AP-1764NZNaam2024
Meest voorkomende postcode1764Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade25Aantal2022
Verkeersongevallen totaal31Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.190Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.755Aantal2023
Personenautos - overige brandstof435Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte126Aantal2023
Motorfietsen340Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.625Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€348.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen76%Percentage2023
Huurwoningen totaal24%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement108Aantal2024
Tussen of geschakelde woning333Aantal2024
Hoekwoning170Aantal2024
Tweeonder1kap333Aantal2024
Vrijstaande woning729Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.223Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!