Statistieken woonplaats Brielle

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brielle. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brielle. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Brielle telt 14.140 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Brielle.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Brielle:

JaarAantal inwoners de woonplaats Brielle% verschil
202314.1401,58%
202213.9201,53%
202113.7100,88%
202013.5900,85%
201913.4750,48%
201813.4101,32%
201713.2351,19%
201613.0802,59%
201512.7500,51%
201412.685-0,55%
201312.755geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Brielle is met 1.385 inwoners toegenomen van 12.755 inwoners in 2013 tot 14.140 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 138 inwoners (1,04%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Voorne aan Zee.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Brielle:

In 2013 waren er 12.755 inwoners in de woonplaats Brielle. In 2014 is het aantal gedaald tot 12.685 inwoners. Dit is een daling van 70 (-0,55%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 12.685 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 14.140 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 1.455 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 220 (1,58%). Het aantal van 14.140 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Brielle

Woonplaats Brielle heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.124 hectare, waarvan 896 land en 228 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Brielle telt 7.499 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 972 adressen per km2. Er wonen 6.535 huishoudens en er zijn in totaal 6.709 woningen. De woonplaats telt 7.610 auto's en 1.620 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Brielle ligt in de gemeente Voorne aan Zee.

De brondata voor woonplaats Brielle is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Brielle zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Brielle valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Brielle en wijk Recreatiestrook Brielse Maas. De cijfers voor de woonplaats Brielle zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Brielle zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorne aan Zee. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Brielle
Kaart van de woonplaats Brielle. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Brielle binnen de gemeente Voorne aan Zee.

Woningkenmerken
Er zijn 6.709 woningen in de woonplaats Brielle.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorne aan Zee in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Brielle was €346.328 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Brielle.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Brielle:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Brielle% verschil
2023€346.32816%
2022€297.41710%
2021€270.4618%
2020€250.4968,7%
2019€230.5326%
2018€217.5554,31%
2017€208.5590%
2016€208.559-0,95%
2015€210.554-4,52%
2014€220.529-7,1%
2013€237.481geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Brielle is met €108.847 gestegen van €237.481 in 2013 tot €346.328 in 2023 (dat is een stijging van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.884 (4,07%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Voorne aan Zee.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Voorne aan Zee.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Brielle is €346.328, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 6.709 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Voorne aan Zee (geel), 7 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De woonplaats Brielle wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Brielle: er zijn 3.156 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Brielle.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.499 totaal in de woonplaats Brielle

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Brielle telt in totaal 7.499 adressen, met 7.485 verblijfsobjecten, 11 standplaatsen en 3 ligplaatsen. 97% van de adressen in woonplaats Brielle ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Voorne aan Zee
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Brielle. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Brielle. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Brielle

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Brielle. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Brielle


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Voorne aan Zee bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Brielle


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Brielle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Brielle per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Brielle:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311.5601.1851.395
202211.6301.0521.238
202111.5251.0041.181
202011.5009601.130
201911.4809161.079
201811.4509001.060
201711.3858501.000
201611.270831979
201511.020795935
201411.006755889
201311.075760895

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Brielle als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 8,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 6% en herkomst van buiten Europa: 7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Voorne aan Zee naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Brielle
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Brielle in 2022 zijn Westers (1.355 inwoners) en Overig (530 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Brielle: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Brielle.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Brielle. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Voorne aan Zee:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorne aan Zee. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Brielle zijn C (2.034 adressen) en A (1.464 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Brielle. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Brielle: 2.034 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorne aan Zee bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 39 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Brielle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Brielle. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Brielle vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Brielle

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Brielle. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Brielle. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Voorne aan Zee.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Brielle.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 138 stembureaus in de gemeente Voorne aan Zee en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorne aan Zee. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorne aan Zee.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.199)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Brielle.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Brielle was in 2022 €35.199.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.620 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Brielle (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Brielle zijn in totaal 1.620 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.620 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.610 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Brielle. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Brielle
Er zijn 244 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Brielle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Brielle op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 244 elektrische auto’s in de woonplaats Brielle. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Brielle die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.043 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Brielle in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Brielle geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.303 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Brielle (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.709 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Brielle in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Brielle geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Brielle. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 457 misdrijven in de woonplaats Brielle geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Brielle, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Brielle zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.597 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Brielle 457 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Brielle in 2023 zijn Horizontale fraude (79 delicten) en Ongevallen (weg) (63 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Brielle.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 41 misdrijven in de woonplaats Brielle geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Brielle met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Brielle over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Voorne aan Zee.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,69 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Brielle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Brielle.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Brielle. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Brielle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Brielle.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Brielle genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Brielle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Brielle.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Brielle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.620Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie250Aantal2023
G+I Handel en horeca285Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening370Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg255Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten180Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.140Aantal2023
Mannen6.900Aantal2023
Vrouwen7.245Aantal2023
0 tot 15 jaar2.005Aantal2023
15 tot 25 jaar1.415Aantal2023
25 tot 45 jaar3.295Aantal2023
45 tot 65 jaar4.055Aantal2023
65 jaar of ouder3.360Aantal2023
Ongehuwd6.090Aantal2023
Gehuwd5.900Aantal2023
Gescheiden1.290Aantal2023
Verweduwd860Aantal2023
Geboorte totaal125Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal175Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.578Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.660Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.940Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.790Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura210Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,8%Percentage2022
WMO cliënten1.005Aantal2022
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.782Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.305Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.745Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.874Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.172Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.431Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.385Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.012Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal931Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement609Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning928Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.098Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.201Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.507Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning818Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.001Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel849Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.042Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.608Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+244Aantal2024
Energielabels A1.464Aantal2024
Energielabels B1.033Aantal2024
Energielabels C2.034Aantal2024
Energielabels D555Aantal2024
Energielabels E421Aantal2024
Energielabels F508Aantal2024
Energielabels G377Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.535Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.330Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.085Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.125Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers11.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.178Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.199Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,59%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,59%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€167x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO440Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.050Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.560Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.580Aantal2023
Herkomst Europa1.185Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.395Aantal2023
Geboren in Nederland11.560Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa490Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa705Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa695Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa690Aantal2023
Autochtoon11.630Aantal2022
Westers totaal1.355Aantal2022
Niet-westers totaal935Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba155Aantal2022
Suriname130Aantal2022
Turkije100Aantal2022
Overig niet-westers530Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal137Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven44Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting88Aantal2023
Verkeersovertredingen97Aantal2023
Vernieling67Aantal2023
Overige misdrijven23Aantal2023
Totaal misdrijven457Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,31Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,71Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,71Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,19Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,49Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,19Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,89Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,19Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,39Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand23,39Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand28,19Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,89Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2368Code2024
RegionaamBrielleNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.124Aantal hectaren2023
Oppervlakte land896Aantal hectaren2023
Oppervlakte water228Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid972Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.499Aantal2024
Adressen met postcode7.231Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.779Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie84Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie25Aantal2024
Adressen met industriefunctie131Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie77Aantal2024
Adressen met logiesfunctie43Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie13Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie148Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie268Aantal2024
Verblijfsobjecten7.485Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen11Aantal2024
Panden met adres5.784Aantal2024
Adressen met pand7.473Aantal2024
Percelen met adres4.768Aantal2024
Adressen met perceel7.499Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.243Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom256Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.571Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom208Aantal2024
Panden met adres voor 170079Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900506Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925143Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950199Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.451Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.319Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990440Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000784Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010382Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020391Aantal2024
Panden met adres 2020 en later90Aantal2024
Adressen met pand voor 1700106Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900646Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925151Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950259Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.656Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.363Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990510Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.023Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010904Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020673Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later182Aantal2024
Postcodegebied3231AB-3232XMNaam2024
Meest voorkomende postcode3232Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode65%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade33Aantal2022
Verkeersongevallen totaal39Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.610Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.305Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.305Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte849Aantal2023
Motorfietsen585Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.709Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€346.328Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning75%Percentage2023
Percentage meergezinswoning25%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement1.690Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.156Aantal2024
Hoekwoning1.224Aantal2024
Tweeonder1kap278Aantal2024
Vrijstaande woning431Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.706Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!