Statistieken woonplaats Brunssum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brunssum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brunssum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Brunssum telt 27.773 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Brunssum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Brunssum:

JaarAantal inwoners de woonplaats Brunssum% verschil
202427.7730,33%
202327.6820,03%
202227.6740,01%
202127.670-0,54%
202027.821-1,00%
201928.103-0,49%
201828.241-0,41%
201728.358-0,32%
201628.448-0,73%
201528.656-1,04%
201428.958-0,42%
201329.081-0,40%
201229.199-0,60%
201129.375-0,25%
201029.448-0,28%
200929.532-0,71%
200829.7420,51%
200729.590-0,11%
200629.623-0,52%
200529.7770,61%
200429.595-1,16%
200329.942-0,72%
200230.158-0,78%
200130.395-0,23%
200030.4640,62%
199930.2770,06%
199830.258-1,95%
199730.8600,39%
199630.7410,91%
199530.464geen data

De bevolking van de woonplaats Brunssum is met 2.691 inwoners gedaald van 30.464 inwoners in 1995 tot 27.773 inwoners in 2024 (dat is een afname van 8,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -93 inwoners (-0,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Brunssum.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Brunssum:

In 1995 waren er 30.464 inwoners in de woonplaats Brunssum. In 1997 is het aantal gestegen tot 30.860 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 396 (1,30%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (1996) is 119 (0,39%). Het aantal van 30.860 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2021 is het aantal gedaald tot 27.670 inwoners. Dit is een daling van 3.190 (-10%) ten opzichte van 1997, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -151 (-0,54%). Het aantal van 27.670 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 waren er 27.773 inwoners in de woonplaats Brunssum.

Over woonplaats Brunssum

Woonplaats Brunssum heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.734 hectare, waarvan 1.724 land en 10 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Brunssum telt 16.583 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.665 adressen per km2. Er wonen 13.658 huishoudens en er zijn in totaal 14.512 woningen. De woonplaats telt 15.569 auto's en 2.105 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Brunssum ligt in de gemeente Brunssum.

De brondata voor woonplaats Brunssum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Brunssum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Brunssum bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Brunssum en voor woonplaats Brunssum zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Brunssum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Brunssum. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Brunssum
Kaart van de woonplaats Brunssum. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Brunssum binnen de gemeente Brunssum.

Woningkenmerken
Er zijn 14.512 woningen in de woonplaats Brunssum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Brunssum in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Brunssum was €222.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Brunssum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Brunssum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Brunssum% verschil
2023€222.00018%
2022€188.0009,3%
2021€172.0006,8%
2020€161.0008,8%
2019€148.0005,7%
2018€140.0003,70%
2017€135.0003,05%
2016€131.0002,34%
2015€128.000-3,76%
2014€133.000-5,7%
2013€141.000-4,08%
2012€147.000-2,0%
2011€150.000-3,85%
2010€156.0001,30%
2009€154.0000%
2008€154.0000%
2007€154.0006,9%
2006€144.0000,70%
2005€143.00027%
2004€113.0000,89%
2003€112.0000,90%
2002€111.0001,83%
2001€109.00065%
2000€66.0006,5%
1999€62.000-6,1%
1998€66.0001,54%
1997€65.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Brunssum is met €157.000 toegenomen van €65.000 in 1997 tot €222.000 in 2023 (dat is een toename van 242%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €6.038 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Brunssum.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Brunssum.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Brunssum is €222.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 14.512 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Brunssum (geel), 5 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De woonplaats Brunssum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Brunssum: er zijn 4.367 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Brunssum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 16.583 totaal in de woonplaats Brunssum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Brunssum telt in totaal 16.583 adressen, met 16.561 verblijfsobjecten en 22 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in woonplaats Brunssum ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Brunssum
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Brunssum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Brunssum. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Brunssum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Brunssum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Brunssum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Brunssum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Brunssum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Brunssum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Brunssum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Brunssum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202320.6984.3312.653
202221.0214.1262.527
202121.0034.1342.533
202021.1114.1612.549
201921.3104.2132.580
201821.4244.2272.590
201721.5144.2442.600
201621.6524.2142.582
201521.7924.2572.607
201421.9484.3472.663
201322.0214.3782.682
201222.0894.4092.701
201122.2244.4352.716
201022.2594.4582.731
200922.3724.4402.720
200822.4824.5022.758
200722.3464.4922.752
200622.3694.4982.756
200522.4544.5412.782
200422.2494.5552.791
200322.4764.6302.836
200222.5644.7092.885
200122.5864.8432.966
200022.6354.8552.974
199922.5384.7992.940
199822.5864.7582.914
199722.9284.9193.013
199622.7784.9383.025

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Brunssum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,6% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europa: 16% en herkomst van buiten Europa: 9,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Brunssum naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Brunssum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Brunssum in 2022 zijn Westers (5.014 inwoners) en Overig (911 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Brunssum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Brunssum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Brunssum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Brunssum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Brunssum. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Brunssum zijn C (3.376 adressen) en F (2.200 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Brunssum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Brunssum: 3.376 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Brunssum bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 104 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Brunssum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Brunssum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Brunssum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Brunssum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 13 stembureaus in de woonplaats Brunssum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 13 stembureaus in de woonplaats Brunssum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Brunssum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 13 stembureaus in de woonplaats Brunssum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 44 stembureaus in de gemeente Brunssum en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Brunssum. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Brunssum.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Brunssum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Brunssum was in 2022 €27.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.105 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Brunssum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Brunssum zijn in totaal 2.105 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Brunssum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Brunssum
Er zijn 219 elektrische auto’s in maart 2024 in de woonplaats Brunssum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Brunssum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 219 elektrische auto’s in de woonplaats Brunssum. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Brunssum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 17.566 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Brunssum in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Brunssum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 21.062 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Brunssum (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.914 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Brunssum in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Brunssum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Brunssum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.174 misdrijven in de woonplaats Brunssum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Brunssum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Brunssum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 17.914 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Brunssum 1.174 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Brunssum in 2023 zijn Ongevallen (weg) (144 delicten) en Horizontale fraude (137 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Brunssum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 121 misdrijven in de woonplaats Brunssum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Brunssum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Brunssum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Brunssum.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Brunssum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Brunssum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Brunssum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Brunssum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Brunssum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Brunssum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Brunssum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Brunssum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Brunssum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.105Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie385Aantal2023
G+I Handel en horeca410Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening370Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg405Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten325Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners27.773Aantal2024
Mannen13.599Aantal2023
Vrouwen14.083Aantal2023
0 tot 15 jaar3.472Aantal2023
15 tot 25 jaar2.681Aantal2023
25 tot 45 jaar5.995Aantal2023
45 tot 65 jaar8.194Aantal2023
65 jaar of ouder7.340Aantal2023
Ongehuwd11.315Aantal2023
Gehuwd11.212Aantal2023
Gescheiden3.051Aantal2023
Verweduwd2.104Aantal2023
Geboorte totaal210Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal397Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.606Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag6.990Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.520Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura810Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten3.155Aantal2022
WMO cliënten relatief114Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.610Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.149Aantal2024
Adressen met definitief energielabel8.824Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++14Aantal2024
Energielabels A+++101Aantal2024
Energielabels A++59Aantal2024
Energielabels A+207Aantal2024
Energielabels A2.034Aantal2024
Energielabels B1.954Aantal2024
Energielabels C3.376Aantal2024
Energielabels D2.003Aantal2024
Energielabels E1.570Aantal2024
Energielabels F2.200Aantal2024
Energielabels G1.455Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.658Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.437Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.253Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.968Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,99Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers23.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€85x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand710Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.340Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW200Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.610Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland20.698Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.984Aantal2023
Herkomst Europa4.331Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.653Aantal2023
Geboren in Nederland20.698Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.934Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.267Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.397Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.386Aantal2023
Autochtoon21.021Aantal2022
Westers totaal5.014Aantal2022
Niet-westers totaal1.639Aantal2022
Marokko396Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba166Aantal2022
Suriname86Aantal2022
Turkije80Aantal2022
Overig niet-westers911Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal488Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven96Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting162Aantal2023
Verkeersovertredingen212Aantal2023
Vernieling139Aantal2023
Overige misdrijven75Aantal2023
Totaal misdrijven1.174Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km119Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2849Code2024
RegionaamBrunssumNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.734Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.724Aantal hectaren2023
Oppervlakte water10Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.665Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal16.583Aantal2024
Adressen met postcode15.740Aantal2024
Adressen met woonfunctie14.657Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie199Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie67Aantal2024
Adressen met industriefunctie403Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie228Aantal2024
Adressen met logiesfunctie213Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie21Aantal2024
Adressen met sportfunctie30Aantal2024
Adressen met winkelfunctie358Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie802Aantal2024
Verblijfsobjecten16.561Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen22Aantal2024
Panden met adres12.008Aantal2024
Adressen met pand16.554Aantal2024
Percelen met adres9.940Aantal2024
Adressen met perceel16.583Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom16.301Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom282Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom14.646Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom11Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190021Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.527Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.165Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.132Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.725Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.117Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000873Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010740Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020433Aantal2024
Panden met adres 2020 en later272Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190026Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.602Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.318Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.086Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.436Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.003Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.293Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.521Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020732Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later534Aantal2024
Postcodegebied6441AB-6446XZNaam2024
Meest voorkomende postcode6441Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode30%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade13Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade91Aantal2022
Verkeersongevallen totaal104Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal15.569Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine13.725Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.840Aantal2023
Personenautos per huishouden1,14Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte903Aantal2023
Motorfietsen1.350Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.512Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€222.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning70%Percentage2023
Percentage meergezinswoning30%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement4.357Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.367Aantal2024
Hoekwoning2.525Aantal2024
Tweeonder1kap2.139Aantal2024
Vrijstaande woning1.269Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.904Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!