Statistieken woonplaats Bunnik

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bunnik. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bunnik. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Bunnik telt 7.315 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bunnik.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bunnik:

JaarAantal inwoners de woonplaats Bunnik% verschil
20237.3152,45%
20227.1401,06%
20217.0650,57%
20207.0250,79%
20196.9700%
20186.9701,98%
20176.8352,63%
20166.6600,23%
20156.645-1,12%
20146.7200,67%
20136.675geen data

De bevolking van de woonplaats Bunnik is met 640 inwoners toegenomen van 6.675 inwoners in 2013 tot 7.315 inwoners in 2023 (dat is een groei van 9,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 64 inwoners (0,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bunnik.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Bunnik:

In 2013 waren er 6.675 inwoners in de woonplaats Bunnik. In 2015 is het aantal gedaald tot 6.645 inwoners. Dit is een daling van 30 (-0,45%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -75 (-1,12%). Het aantal van 6.645 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.315 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 670 (10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 175 (2,45%). Het aantal van 7.315 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Bunnik

Woonplaats Bunnik heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.361 hectare, waarvan 1.319 land en 42 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bunnik telt 3.788 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 782 adressen per km2. Er wonen 3.225 huishoudens en er zijn in totaal 3.127 woningen. De woonplaats telt 3.315 auto's en 1.265 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bunnik ligt in de gemeente Bunnik.

De brondata voor woonplaats Bunnik is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bunnik zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bunnik valt precies samen met de wijk Bunnik. De data voor de wijk Bunnik en voor woonplaats Bunnik zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bunnik zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bunnik. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Bunnik
Kaart van de woonplaats Bunnik. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bunnik binnen de gemeente Bunnik.

Woningkenmerken
Er zijn 3.127 woningen in de woonplaats Bunnik.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bunnik in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Bunnik was €552.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Bunnik.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bunnik:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Bunnik% verschil
2023€552.00022%
2022€453.0007,1%
2021€423.0005,2%
2020€402.0008,6%
2019€370.0009,5%
2018€338.00010%
2017€306.0008,9%
2016€281.0001,81%
2015€276.000-0,36%
2014€277.000-8%
2013€301.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Bunnik is met €251.000 gestegen van €301.000 in 2013 tot €552.000 in 2023 (dat is een stijging van 83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €25.100 (6,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bunnik.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bunnik.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bunnik is €552.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 3.127 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Bunnik (geel), 2 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 8 buurten (blauw). De woonplaats Bunnik wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Bunnik: er zijn 1.066 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Bunnik.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.788 totaal in de woonplaats Bunnik

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Bunnik telt in totaal 3.788 adressen, met 3.787 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 94% van de adressen in woonplaats Bunnik ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bunnik
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Bunnik zijn er 3.138 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Bunnik.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.229 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Bunnik.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Bunnik. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Bunnik

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Bunnik. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Bunnik


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bunnik bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Bunnik


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Bunnik.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Bunnik per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bunnik:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.950525845
20226.030425685
20215.980416669
20205.970404651
20195.955389626
20185.975381614
20175.875368592
20165.740353567
20155.775333537
20145.846335539
20135.807333535

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Bunnik als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 7,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 4,99% en herkomst van buiten Europa: 8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bunnik naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Bunnik
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Bunnik in 2022 zijn Westers (625 inwoners) en Overig (310 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Bunnik: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Bunnik.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bunnik. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bunnik:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bunnik. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Bunnik zijn C (991 adressen) en A (530 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Bunnik. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Bunnik: 991 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bunnik bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 102 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Bunnik.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Bunnik. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Bunnik vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Bunnik

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Bunnik. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Bunnik. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bunnik.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Bunnik.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 19 stembureaus in de gemeente Bunnik en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bunnik. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bunnik.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Bunnik.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bunnik was in 2022 €36.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.265 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bunnik (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Bunnik zijn in totaal 1.265 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.265 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.260 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bunnik. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Bunnik
Er zijn 168 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Bunnik.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Bunnik op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 168 elektrische auto’s in de woonplaats Bunnik. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Bunnik die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.116 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Bunnik in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bunnik geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.788 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bunnik (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.411 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Bunnik in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bunnik geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Bunnik. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 263 misdrijven in de woonplaats Bunnik geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bunnik, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Bunnik zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.469 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Bunnik 263 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Bunnik in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (43 delicten) en Overige vermogensdelicten (31 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Bunnik.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 15 misdrijven in de woonplaats Bunnik geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Bunnik met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Bunnik over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bunnik.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Bunnik.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Bunnik.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Bunnik. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Bunnik.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Bunnik.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Bunnik genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Bunnik.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Bunnik.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bunnik voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.265Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie135Aantal2023
G+I Handel en horeca150Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie105Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening370Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg245Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.315Aantal2023
Mannen3.565Aantal2023
Vrouwen3.755Aantal2023
0 tot 15 jaar1.405Aantal2023
15 tot 25 jaar720Aantal2023
25 tot 45 jaar1.570Aantal2023
45 tot 65 jaar1.865Aantal2023
65 jaar of ouder1.760Aantal2023
Ongehuwd3.640Aantal2023
Gehuwd2.845Aantal2023
Gescheiden400Aantal2023
Verweduwd440Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid555Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag700Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.930Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura180Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2022
WMO cliënten400Aantal2022
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel529Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.361Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.898Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++34Aantal2024
Energielabels A++30Aantal2024
Energielabels A+23Aantal2024
Energielabels A530Aantal2024
Energielabels B364Aantal2024
Energielabels C991Aantal2024
Energielabels D422Aantal2024
Energielabels E231Aantal2024
Energielabels F393Aantal2024
Energielabels G237Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.225Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.170Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen950Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.100Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen33%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€433x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO180Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.640Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.950Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.370Aantal2023
Herkomst Europa525Aantal2023
Herkomst buiten Europa845Aantal2023
Geboren in Nederland5.945Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa240Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa405Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa285Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa445Aantal2023
Autochtoon6.030Aantal2022
Westers totaal625Aantal2022
Niet-westers totaal485Aantal2022
Marokko50Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers310Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal129Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting28Aantal2023
Verkeersovertredingen68Aantal2023
Vernieling18Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven263Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km44Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km74Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2603Code2024
RegionaamBunnikNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.361Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.319Aantal hectaren2023
Oppervlakte water42Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid782Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.788Aantal2024
Adressen met postcode3.607Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.138Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie51Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie19Aantal2024
Adressen met industriefunctie225Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie181Aantal2024
Adressen met logiesfunctie26Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie53Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie189Aantal2024
Verblijfsobjecten3.787Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres3.008Aantal2024
Adressen met pand3.787Aantal2024
Percelen met adres2.761Aantal2024
Adressen met perceel3.788Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.559Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom229Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.982Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom156Aantal2024
Panden met adres voor 170013Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190069Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192566Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950240Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.229Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980868Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990113Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000117Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201094Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020157Aantal2024
Panden met adres 2020 en later42Aantal2024
Adressen met pand voor 170025Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190083Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192567Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950264Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.283Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.011Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990253Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000221Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010135Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020298Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later147Aantal2024
Postcodegebied3981AA-3981ZRNaam2024
Meest voorkomende postcode3981Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade97Aantal2022
Verkeersongevallen totaal102Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.315Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.540Aantal2023
Personenautos - overige brandstof775Aantal2023
Personenautos per huishouden1,03Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte251Aantal2023
Motorfietsen195Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.127Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€552.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2023
Percentage meergezinswoning21%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement649Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.066Aantal2024
Hoekwoning577Aantal2024
Tweeonder1kap585Aantal2024
Vrijstaande woning261Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.649Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!