Statistieken woonplaats Cromvoirt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Cromvoirt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Cromvoirt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Cromvoirt telt 922 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Cromvoirt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Cromvoirt:

JaarAantal inwoners de woonplaats Cromvoirt% verschil
20239223,13%
20228940,68%
20218885,5%
2020842-0,82%
2019849-1,96%
20188664,59%
20178280,73%
20168222,75%
20158003,90%
2014770-3,27%
2013796geen data

De bevolking van de woonplaats Cromvoirt is met 126 personen toegenomen van 796 personen in 2013 tot 922 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 13 personen (1,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vught.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Cromvoirt:

In 2013 telde de woonplaats Cromvoirt 796 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 770 personen. Dit is een daling van 26 (-3,27%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 770 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 922 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 152 (20%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 28 (3,13%). Het aantal van 922 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Cromvoirt

Woonplaats Cromvoirt heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.119 hectare, waarvan 1.063 land en 55 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Cromvoirt telt 679 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 107 adressen per km2. Er wonen 376 huishoudens en er zijn in totaal 357 woningen. De woonplaats telt 559 auto's en 213 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Cromvoirt ligt in de gemeente Vught.

De brondata voor woonplaats Cromvoirt is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Cromvoirt zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Cromvoirt valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Gement, buurt Cromvoirt en buurt Verspreide huizen Cromvoirt. De cijfers voor de woonplaats Cromvoirt zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Cromvoirt zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vught. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Cromvoirt
Kaart van de woonplaats Cromvoirt. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Cromvoirt binnen de gemeente Vught.

Woningkenmerken
Er zijn 357 woningen in de woonplaats Cromvoirt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vught in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Cromvoirt was €673.123 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Cromvoirt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Cromvoirt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Cromvoirt% verschil
2023€673.12312%
2022€601.5635,7%
2021€569.3914,64%
2020€544.1407%
2019€508.52631%
2018€388.1837,1%
2017€362.3163,82%
2016€348.997-2,53%
2015€358.064-0,67%
2014€360.473-9,7%
2013€399.334geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Cromvoirt is met €273.789 toegenomen van €399.334 in 2013 tot €673.123 in 2023 (dat is een stijging van 69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.378 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vught.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vught.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Cromvoirt is €673.123, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 357 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Vught (geel), 2 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 22 buurten (blauw). De woonplaats Cromvoirt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Cromvoirt: er zijn 182 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Cromvoirt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 679 totaal in de woonplaats Cromvoirt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Cromvoirt telt in totaal 679 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 45% van de adressen in woonplaats Cromvoirt ligt binnen de bebouwde kom en 55% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Vught
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Cromvoirt zijn er 353 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Cromvoirt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 223 panden uit de bouwperiode 2020+ in de woonplaats Cromvoirt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Cromvoirt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Cromvoirt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Cromvoirt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Cromvoirt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vught bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Cromvoirt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Cromvoirt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Cromvoirt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Cromvoirt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238415139
20228234031
20218203929
20207694131
20197744332
20188033627
20177703325
20167514030
20157572419
20146942720
20137232520

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Cromvoirt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 5,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,19% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,26% en herkomst van buiten Europa: 2,60%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vught naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Cromvoirt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Cromvoirt in 2022 zijn Westers (56 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Cromvoirt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Cromvoirt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Cromvoirt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vught:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vught. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Cromvoirt zijn A++ (114 adressen) en A (72 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Cromvoirt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A++ komt het meeste voor in de woonplaats Cromvoirt: 114 adressen hebben energielabel A++. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vught bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Cromvoirt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Cromvoirt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Cromvoirt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis The Battle Axe in Cromvoirt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis The Battle Axe in Cromvoirt is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis The Battle Axe in Cromvoirt was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Cromvoirt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Vught.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis The Battle Axe in Cromvoirt bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Cromvoirt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 38 stembureaus in de gemeente Vught en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vught. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vught.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.350)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Cromvoirt.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Cromvoirt was in 2021 €35.350.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (213 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Cromvoirt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Cromvoirt zijn in totaal 213 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 213 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 197 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Cromvoirt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Cromvoirt
Er zijn 41 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Cromvoirt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Cromvoirt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de woonplaats Cromvoirt. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Cromvoirt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 468 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Cromvoirt in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Cromvoirt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 981 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Cromvoirt (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 516 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Cromvoirt in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Cromvoirt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Cromvoirt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 15 misdrijven in de woonplaats Cromvoirt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Cromvoirt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Cromvoirt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 438 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Cromvoirt 15 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Cromvoirt in 2023 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Ongevallen (weg) (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Cromvoirt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Cromvoirt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Cromvoirt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Cromvoirt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vught.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,42 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Cromvoirt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Cromvoirt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Cromvoirt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Cromvoirt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Cromvoirt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Cromvoirt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Cromvoirt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Cromvoirt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Cromvoirt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal213Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij14Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca29Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie14Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed39Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening48Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten18Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners922Aantal2023
Mannen474Aantal2023
Vrouwen455Aantal2023
0 tot 15 jaar183Aantal2023
15 tot 25 jaar99Aantal2023
25 tot 45 jaar186Aantal2023
45 tot 65 jaar307Aantal2023
65 jaar of ouder148Aantal2023
Ongehuwd440Aantal2023
Gehuwd379Aantal2023
Gescheiden58Aantal2023
Verweduwd39Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid87Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag126Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar307Aantal2022
Opleidingsniveau hoog232Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,1%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief22Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.957Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.277Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.202Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.406Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.627Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.021Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.201Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.482Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement903Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning765Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning834Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.299Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.745Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.316Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.537Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel219Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel169Aantal2024
Adressen met definitief energielabel291Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++114Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A72Aantal2024
Energielabels B70Aantal2024
Energielabels C63Aantal2024
Energielabels D36Aantal2024
Energielabels E20Aantal2024
Energielabels F19Aantal2024
Energielabels G61Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal376Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens107Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen111Aantal2023
Huishoudens met kinderen157Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,43Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers63%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers682Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.365Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.350Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen19%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,24%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,76%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,36%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,74%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€429x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW126Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland841Aantal2023
Herkomst buiten Nederland90Aantal2023
Herkomst Europa51Aantal2023
Herkomst buiten Europa39Aantal2023
Geboren in Nederland837Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa22Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa29Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa19Aantal2023
Autochtoon823Aantal2022
Westers totaal56Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven15Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,34Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,86Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,03Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,86Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,86Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,17Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,12Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,17Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,12Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,71Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,71Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,71Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,55Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,75Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,57Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,55Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,54Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,62Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,17Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,21Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,85Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,41Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,42Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,24Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,14Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,49Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,31Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,64Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,53Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1620Code2024
RegionaamCromvoirtNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.119Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.063Aantal hectaren2023
Oppervlakte water55Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid107Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal679Aantal2024
Adressen met postcode677Aantal2024
Adressen met woonfunctie353Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie12Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie25Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie300Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie5Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie8Aantal2024
Verblijfsobjecten679Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres671Aantal2024
Adressen met pand679Aantal2024
Percelen met adres611Aantal2024
Adressen met perceel679Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom303Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom376Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom282Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom71Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192530Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195028Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197063Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198043Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199045Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200049Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201026Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020141Aantal2024
Panden met adres 2020 en later223Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190024Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192532Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195029Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197064Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198043Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199045Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200050Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201026Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020143Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later223Aantal2024
Postcodegebied5266AA-5266LZNaam2024
Meest voorkomende postcode5266Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal559Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine385Aantal2023
Personenautos - overige brandstof173Aantal2023
Personenautos per huishouden1,49Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte53Aantal2023
Motorfietsen47Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad357Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€673.123Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal23%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200076%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement6Aantal2024
Tussen of geschakelde woning42Aantal2024
Hoekwoning44Aantal2024
Tweeonder1kap79Aantal2024
Vrijstaande woning182Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.326Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!