Statistieken woonplaats De Kwakel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats De Kwakel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats De Kwakel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats De Kwakel telt 4.806 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Kwakel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Kwakel:

JaarAantal inwoners de woonplaats De Kwakel% verschil
20234.8062,67%
20224.6813,13%
20214.5390,75%
20204.5050,51%
20194.4820,09%
20184.4782,19%
20174.3822,70%
20164.2672,60%
20154.1591,34%
20144.1043,93%
20133.949geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats De Kwakel is met 857 inwoners gegroeid van 3.949 inwoners in 2013 tot 4.806 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 86 inwoners (1,99%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Uithoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats De Kwakel:

In 2013 waren er 3.949 inwoners in de woonplaats De Kwakel. Het aantal van 3.949 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.806 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 857 (22%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 125 (2,67%). Het aantal van 4.806 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats De Kwakel

Woonplaats De Kwakel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.254 hectare, waarvan 1.161 land en 91 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats De Kwakel telt 2.493 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 437 adressen per km2. Er wonen 2.075 huishoudens en er zijn in totaal 2.011 woningen. De woonplaats telt 2.655 auto's en 915 bedrijfsvestigingen. Woonplaats De Kwakel ligt in de gemeente Uithoorn.

De brondata voor woonplaats De Kwakel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats De Kwakel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats De Kwakel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Legmeer, buurt Langs de Vuurlinie, buurt Veilinggebied, buurt Meerwijk, buurt De Kwakel, buurt Glastuinbouwgebied en buurt Veenweidegebied. De cijfers voor de woonplaats De Kwakel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats De Kwakel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Uithoorn. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats De Kwakel
Kaart van de woonplaats De Kwakel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats De Kwakel binnen de gemeente Uithoorn.

Woningkenmerken
Er zijn 2.011 woningen in de woonplaats De Kwakel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Uithoorn in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats De Kwakel was €461.348 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats De Kwakel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Kwakel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats De Kwakel% verschil
2023€461.34816%
2022€396.85311%
2021€356.3842,69%
2020€347.0567,9%
2019€321.72021%
2018€265.8390,81%
2017€263.70314%
2016€230.766-2,41%
2015€236.456-0,63%
2014€237.963-9%
2013€261.371geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats De Kwakel is met €199.977 toegenomen van €261.371 in 2013 tot €461.348 in 2023 (dat is een toename van 77%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.997 (6,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Uithoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Uithoorn.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats De Kwakel is €461.348, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 2.011 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Uithoorn (geel), woonplaats (groen), 11 wijken (oranje) en 11 buurten (blauw). De woonplaats De Kwakel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats De Kwakel: er zijn 690 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats De Kwakel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.493 totaal in de woonplaats De Kwakel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats De Kwakel telt in totaal 2.493 adressen, met 2.490 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 2 ligplaatsen. 87% van de adressen in woonplaats De Kwakel ligt binnen de bebouwde kom en 13% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Uithoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats De Kwakel zijn er 2.173 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats De Kwakel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 440 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats De Kwakel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats De Kwakel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats De Kwakel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats De Kwakel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats De Kwakel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Uithoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats De Kwakel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats De Kwakel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats De Kwakel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Kwakel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.886517419
20223.953402325
20213.878366296
20203.904333270
20193.923309250
20183.953291235
20173.891271219
20163.799260210
20153.710247201
20143.691228184
20133.579204165

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats De Kwakel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 4,18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Uithoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats De Kwakel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats De Kwakel in 2022 zijn Westers (446 inwoners) en Overig (175 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats De Kwakel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats De Kwakel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats De Kwakel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Uithoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Uithoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats De Kwakel zijn A (658 adressen) en C (502 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats De Kwakel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats De Kwakel: 658 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Uithoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 17 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats De Kwakel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats De Kwakel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats De Kwakel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats De Kwakel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats De Kwakel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats De Kwakel. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Uithoorn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats De Kwakel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 27 stembureaus in de gemeente Uithoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Uithoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Uithoorn.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.509)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats De Kwakel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats De Kwakel was in 2022 €27.509.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (915 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats De Kwakel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats De Kwakel zijn in totaal 915 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 915 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 912 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats De Kwakel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats De Kwakel
Er zijn 128 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats De Kwakel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats De Kwakel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 128 elektrische auto’s in de woonplaats De Kwakel. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats De Kwakel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.956 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats De Kwakel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats De Kwakel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.429 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats De Kwakel (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.745 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats De Kwakel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats De Kwakel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats De Kwakel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 128 misdrijven in de woonplaats De Kwakel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats De Kwakel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats De Kwakel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.594 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats De Kwakel 128 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats De Kwakel in 2023 zijn Horizontale fraude (26 delicten) en Overige vermogensdelicten (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats De Kwakel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats De Kwakel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats De Kwakel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats De Kwakel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Uithoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,36 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats De Kwakel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats De Kwakel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats De Kwakel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats De Kwakel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats De Kwakel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats De Kwakel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats De Kwakel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats De Kwakel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats De Kwakel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal915Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij98Aantal2023
B-F Nijverheid en energie142Aantal2023
G+I Handel en horeca180Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed116Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening177Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten69Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.806Aantal2023
Mannen2.413Aantal2023
Vrouwen2.393Aantal2023
0 tot 15 jaar724Aantal2023
15 tot 25 jaar611Aantal2023
25 tot 45 jaar1.173Aantal2023
45 tot 65 jaar1.471Aantal2023
65 jaar of ouder833Aantal2023
Ongehuwd2.314Aantal2023
Gehuwd1.998Aantal2023
Gescheiden317Aantal2023
Verweduwd175Aantal2023
Geboorte totaal46Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid414Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag974Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.675Aantal2022
Opleidingsniveau hoog917Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura82Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2022
WMO cliënten183Aantal2022
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.242Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.833Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.555Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.779Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.972Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.829Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.609Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.536Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal983Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement379Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning749Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.084Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.508Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning812Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.053Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2021
Adressen zonder energielabel404Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel917Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.172Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++68Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+40Aantal2024
Energielabels A658Aantal2024
Energielabels B331Aantal2024
Energielabels C502Aantal2024
Energielabels D171Aantal2024
Energielabels E108Aantal2024
Energielabels F89Aantal2024
Energielabels G113Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.075Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens660Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen609Aantal2023
Huishoudens met kinderen807Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,34Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.828Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.613Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.509Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar0,03%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,78%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,93%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,52%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,88%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€293x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand21Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO142Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW746Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.886Aantal2023
Herkomst buiten Nederland936Aantal2023
Herkomst Europa517Aantal2023
Herkomst buiten Europa419Aantal2023
Geboren in Nederland3.886Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa396Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa215Aantal2023
Autochtoon3.953Aantal2022
Westers totaal446Aantal2022
Niet-westers totaal281Aantal2022
Marokko31Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba14Aantal2022
Suriname46Aantal2022
Turkije16Aantal2022
Overig niet-westers175Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal45Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting32Aantal2023
Verkeersovertredingen27Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven128Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,32Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,63Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,34Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,61Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,68Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,68Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,99Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km348Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,34Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,34Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,86Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,11Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,42Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,81Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,84Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,81Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,72Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,11Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,79Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,87Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,76Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,21Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,06Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,91Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,62Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,21Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,96Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,26Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,56Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km82Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3539Code2024
RegionaamDe KwakelNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.254Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.161Aantal hectaren2023
Oppervlakte water91Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid437Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.493Aantal2024
Adressen met postcode2.445Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.173Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie21Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie273Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie26Aantal2024
Adressen met logiesfunctie24Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie91Aantal2024
Verblijfsobjecten2.490Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres2.023Aantal2024
Adressen met pand2.490Aantal2024
Percelen met adres1.782Aantal2024
Adressen met perceel2.493Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.176Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom317Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.990Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom183Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190039Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192548Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195063Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970440Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980319Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990299Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000245Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010155Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020311Aantal2024
Panden met adres 2020 en later104Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190040Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192548Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195063Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970458Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980328Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990314Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000347Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010286Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020341Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later265Aantal2024
Postcodegebied1424AA-1424TANaam2024
Meest voorkomende postcode1424Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal17Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.655Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.160Aantal2023
Personenautos - overige brandstof501Aantal2023
Personenautos per huishouden1,28Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte229Aantal2023
Motorfietsen300Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.011Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€461.348Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement388Aantal2024
Tussen of geschakelde woning690Aantal2024
Hoekwoning309Aantal2024
Tweeonder1kap155Aantal2024
Vrijstaande woning631Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.317Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!