Statistieken woonplaats Delden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Delden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Delden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Delden telt 7.445 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Delden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Delden:

JaarAantal inwoners de woonplaats Delden% verschil
20237.4450,81%
20227.385-0,07%
20217.390-0,67%
20207.4400,40%
20197.410-0,34%
20187.4350%
20177.4351,23%
20167.345-0,41%
20157.375-0,14%
20147.385-0,14%
20137.395geen data

De bevolking van de woonplaats Delden is met 50 inwoners gegroeid van 7.395 inwoners in 2013 tot 7.445 inwoners in 2023 (dat is een groei van 0,68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 inwoners (0,07%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hof van Twente.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Delden:

In 2013 telde de woonplaats Delden 7.395 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 7.345 inwoners. Dit is een daling van 50 (-0,68%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -30 (-0,41%). Het aantal van 7.345 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.445 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 100 (1,36%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 60 (0,81%). Het aantal van 7.445 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Delden

Woonplaats Delden heeft afgerond een totale oppervlakte van 595 hectare, waarvan 582 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Delden telt 3.962 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 624 adressen per km2. Er wonen 3.360 huishoudens en er zijn in totaal 3.494 woningen. De woonplaats telt 4.175 auto's en 895 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Delden ligt in de gemeente Hof van Twente.

De brondata voor woonplaats Delden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Delden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Delden valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Delden en wijk Overig Delden. De cijfers voor de woonplaats Delden zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Delden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hof van Twente. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Delden
Kaart van de woonplaats Delden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Delden binnen de gemeente Hof van Twente.

Woningkenmerken
Er zijn 3.494 woningen in de woonplaats Delden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hof van Twente in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Delden was €361.527 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Delden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Delden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Delden% verschil
2023€361.52713%
2022€321.12811%
2021€289.2306,6%
2020€271.2354,69%
2019€259.0754,88%
2018€247.0092,41%
2017€241.195-0,02%
2016€241.255-0,89%
2015€243.416-1,26%
2014€246.510-5,8%
2013€261.737geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Delden is met €99.790 toegenomen van €261.737 in 2013 tot €361.527 in 2023 (dat is een groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.979 (3,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hof van Twente.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hof van Twente.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Delden is €361.527, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 3.494 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Hof van Twente (geel), 6 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 44 buurten (blauw). De woonplaats Delden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Delden: er zijn 1.001 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Delden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.962 totaal in de woonplaats Delden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Delden telt in totaal 3.962 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 98% van de adressen in woonplaats Delden ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hof van Twente
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Delden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Delden. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Delden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Delden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Delden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hof van Twente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Delden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Delden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Delden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Delden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.640385425
20226.690330365
20216.690333367
20206.740333367
20196.720328362
20186.745328362
20176.740330365
20166.655328362
20156.705318352
20146.729312344
20136.740311344

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Delden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 5,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 4,21% en herkomst van buiten Europa: 4,65%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hof van Twente naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Delden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Delden in 2022 zijn Westers (465 inwoners) en Overig (185 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Delden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Delden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Delden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hof van Twente:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hof van Twente. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Delden zijn A (900 adressen) en C (817 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Delden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Delden: 900 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hof van Twente bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Delden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Delden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Delden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Delden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Delden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Delden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hof van Twente.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Delden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 69 stembureaus in de gemeente Hof van Twente en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hof van Twente. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hof van Twente.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.382)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Delden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Delden was in 2022 €31.382.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (895 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Delden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Delden zijn in totaal 895 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 895 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 885 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Delden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Delden
Er zijn 115 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Delden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Delden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 115 elektrische auto’s in de woonplaats Delden. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Delden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.195 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Delden in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Delden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.572 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Delden (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.307 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Delden in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Delden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Delden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 148 misdrijven in de woonplaats Delden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Delden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Delden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.521 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Delden 148 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Delden in 2023 zijn Ongevallen (weg) (29 delicten) en Horizontale fraude (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Delden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 12 misdrijven in de woonplaats Delden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Delden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Delden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hof van Twente.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Delden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Delden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Delden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Delden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Delden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Delden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Delden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Delden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Delden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal895Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie95Aantal2023
G+I Handel en horeca200Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed110Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening165Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg180Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.445Aantal2023
Mannen3.585Aantal2023
Vrouwen3.860Aantal2023
0 tot 15 jaar1.040Aantal2023
15 tot 25 jaar795Aantal2023
25 tot 45 jaar1.325Aantal2023
45 tot 65 jaar2.030Aantal2023
65 jaar of ouder2.265Aantal2023
Ongehuwd2.975Aantal2023
Gehuwd3.295Aantal2023
Gescheiden520Aantal2023
Verweduwd660Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.279Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.130Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.230Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.780Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura140Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten595Aantal2022
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.878Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.995Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.367Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.494Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.168Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.747Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.119Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.261Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.302Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement851Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.007Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.134Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.409Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.801Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.488Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel450Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.458Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.054Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+47Aantal2024
Energielabels A900Aantal2024
Energielabels B520Aantal2024
Energielabels C817Aantal2024
Energielabels D464Aantal2024
Energielabels E115Aantal2024
Energielabels F303Aantal2024
Energielabels G337Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.360Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.160Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.160Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.045Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.628Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.382Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,83%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,61%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€228x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO240Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.100Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.640Aantal2023
Herkomst buiten Nederland810Aantal2023
Herkomst Europa385Aantal2023
Herkomst buiten Europa425Aantal2023
Geboren in Nederland6.645Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa215Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa170Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa170Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa250Aantal2023
Autochtoon6.690Aantal2022
Westers totaal465Aantal2022
Niet-westers totaal230Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers185Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal56Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting31Aantal2023
Verkeersovertredingen37Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven148Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,92Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,92Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,92Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,73Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,68Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,79Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,79Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,63Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,81Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,41Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,73Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,22Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,02Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,13Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,72Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,33Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,53Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1440Code2024
RegionaamDeldenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal595Aantal hectaren2023
Oppervlakte land582Aantal hectaren2023
Oppervlakte water13Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid624Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.962Aantal2024
Adressen met postcode3.866Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.513Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie46Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie26Aantal2024
Adressen met industriefunctie91Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie39Aantal2024
Adressen met logiesfunctie53Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie111Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie136Aantal2024
Verblijfsobjecten3.962Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.322Aantal2024
Adressen met pand3.960Aantal2024
Percelen met adres2.773Aantal2024
Adressen met perceel3.962Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.896Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom66Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.460Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom53Aantal2024
Panden met adres voor 17007Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190097Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925123Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950313Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970975Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980721Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990436Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000280Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010222Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020126Aantal2024
Panden met adres 2020 en later22Aantal2024
Adressen met pand voor 170013Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900116Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925148Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950322Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.020Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980937Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990466Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000333Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010353Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020210Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later42Aantal2024
Postcodegebied7491AA-7491ZTNaam2024
Meest voorkomende postcode7491Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade19Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.175Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.415Aantal2023
Personenautos - overige brandstof755Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte717Aantal2023
Motorfietsen360Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.494Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€361.527Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement569Aantal2024
Tussen of geschakelde woning776Aantal2024
Hoekwoning575Aantal2024
Tweeonder1kap592Aantal2024
Vrijstaande woning1.001Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.449Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!