Statistieken woonplaats Delft

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Delft telt 106.086 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Delft.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Delft:

JaarAantal inwoners de woonplaats Delft% verschil
2023106.0861,45%
2022104.5720,96%
2021103.581-0,01%
2020103.5950,42%
2019103.1630,89%
2018102.2530,86%
2017101.3810,34%
2016101.0340,00%
2015101.0300,98%
2014100.0460,96%
201399.0970,43%
201298.6751,01%
201197.6900,96%
201096.7600,25%
200996.5170,36%
200896.1680,83%
200795.3790,30%
200695.0900,06%
200595.031-0,82%
200495.817-0,80%
200396.588-0,36%
200296.9360,79%
200196.1800,09%
200096.0950,87%
199995.2680,59%
199894.7060,72%
199794.0300,86%
199693.2290,83%
199592.457geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Delft is met 13.629 inwoners gestegen van 92.457 inwoners in 1995 tot 106.086 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was 487 inwoners (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Delft.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Delft:

In 1995 waren er 92.457 inwoners in de woonplaats Delft. Het aantal van 92.457 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 106.086 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 13.629 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.514 (1,45%). Het aantal van 106.086 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023.

Over woonplaats Delft

Woonplaats Delft heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.406 hectare, waarvan 2.266 land en 140 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Delft telt 59.987 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.674 adressen per km2. Er wonen 60.515 huishoudens en er zijn in totaal 52.816 woningen. De woonplaats telt 33.857 auto's en 12.335 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Delft ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Delft is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Delft zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Delft bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Delft zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Delft zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Delft
Kaart van de woonplaats Delft. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Delft binnen de provincie Zuid-Holland.

Woningkenmerken
Er zijn 52.816 woningen in de woonplaats Delft.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Delft in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Delft was €322.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Delft.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Delft:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Delft% verschil
2023€322.00012%
2022€288.0009,5%
2021€263.0009,1%
2020€241.00014%
2019€211.00010%
2018€191.000-0,52%
2017€192.0007,3%
2016€179.0001,13%
2015€177.000-2,21%
2014€181.000-4,74%
2013€190.000-3,06%
2012€196.0000,51%
2011€195.000-1,52%
2010€198.0000,51%
2009€197.0003,14%
2008€191.0006,7%
2007€179.0004,68%
2006€171.000-0,58%
2005€172.00050%
2004€115.0000,00%
2003€115.0000,88%
2002€114.0000,00%
2001€114.00075%
2000€65.0000,00%
1999€65.0001,56%
1998€64.000-1,54%
1997€65.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Delft is met €257.000 gegroeid van €65.000 in 1997 tot €322.000 in 2023 (dat is een stijging van 395%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.884 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Delft.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Delft.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Delft is €322.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 52.816 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Delft (geel), 12 wijken (oranje) en 75 buurten (blauw). De woonplaats Delft wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Delft: er zijn 37.025 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Delft.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 60.124 totaal in de woonplaats Delft

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Delft telt in totaal 60.124 adressen, met 60.079 verblijfsobjecten, 14 standplaatsen en 31 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Delft liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Delft
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Delft. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Delft. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Delft

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Delft. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Delft


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Delft bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Delft


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Delft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Delft per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Delft:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202362.76313.96229.361
202264.41712.94127.214
202165.13212.39126.058
202065.57412.25325.768
201966.13711.93325.093
201866.66911.46824.116
201767.14411.03423.203
201667.85510.69322.486
201568.29710.54922.184
201467.95510.34221.749
201367.68410.12421.289
201267.59610.01621.063
201167.4889.73320.469
201067.5029.42919.829
200967.8249.24719.446
200868.3498.96518.854
200768.4998.66318.217
200668.7258.49717.868
200569.3308.28317.418
200470.4338.18117.203
200371.5078.08316.998
200272.2997.94016.697
200172.8707.51215.798
200073.4927.28415.319
199973.9216.88014.467
199874.8066.41313.487
199775.3096.03312.688
199675.3225.77112.136

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Delft als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 59%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 28% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 6,2% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Delft naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Delft
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Delft in 2022 zijn Westers (16.578 inwoners) en Overig (14.382 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Delft: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Delft.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Delft. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Delft:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Delft. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Delft zijn C (13.650 adressen) en A (9.779 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Delft. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Delft: 13.650 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Delft bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 701 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Delft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Delft. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Delft vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Delft

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 51 stembureaus in de woonplaats Delft. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 51 stembureaus in de woonplaats Delft. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Delft.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 51 stembureaus in de woonplaats Delft.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 105 stembureaus in de gemeente Delft en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Delft. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Delft.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Delft.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Delft was in 2022 €29.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (12.335 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Delft (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Delft zijn in totaal 12.335 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 12.335 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 12.340 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Delft. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Delft
Er zijn 1.228 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Delft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Delft op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.228 elektrische auto’s in de woonplaats Delft. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Delft die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 36.415 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Delft in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Delft geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 47.354 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Delft (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 34.715 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Delft in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Delft geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Delft. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 5.615 misdrijven in de woonplaats Delft geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Delft, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Delft zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 68.666 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Delft 5.615 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Delft in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.087 delicten) en Horizontale fraude (511 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Delft.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 465 misdrijven in de woonplaats Delft geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Delft met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Delft over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Delft.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 28,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Delft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Delft.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Delft. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Delft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Delft.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Delft genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Delft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Delft.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Delft voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal12.335Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij100Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.505Aantal2023
G+I Handel en horeca1.855Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.340Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed595Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.440Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.225Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.280Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners106.086Aantal2023
Mannen56.052Aantal2023
Vrouwen50.034Aantal2023
0 tot 15 jaar12.990Aantal2023
15 tot 25 jaar21.156Aantal2023
25 tot 45 jaar31.643Aantal2023
45 tot 65 jaar22.876Aantal2023
65 jaar of ouder17.421Aantal2023
Ongehuwd64.493Aantal2023
Gehuwd29.784Aantal2023
Gescheiden7.875Aantal2023
Verweduwd3.934Aantal2023
Geboorte totaal808Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal825Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.681Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag15.750Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar29.760Aantal2021
Opleidingsniveau hoog38.860Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura2.685Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2022
WMO cliënten7.410Aantal2022
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning860Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2022
Energielabels Definitief39.565Aantal2023
Energielabels Voorlopig15.073Aantal2023
Energielabels Onbepaald5.243Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++286Aantal2023
Energielabels A+++478Aantal2023
Energielabels A++771Aantal2023
Energielabels A+546Aantal2023
Energielabels A9.779Aantal2023
Energielabels B6.385Aantal2023
Energielabels C13.650Aantal2023
Energielabels D6.978Aantal2023
Energielabels E6.260Aantal2023
Energielabels F4.254Aantal2023
Energielabels G5.248Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal60.515Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens34.966Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen13.172Aantal2023
Huishoudens met kinderen12.377Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,73Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers84.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€17x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand2.860Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO3.840Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW660Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW15.660Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland62.763Aantal2023
Herkomst Europa13.962Aantal2023
Herkomst buiten Europa29.361Aantal2023
Geboren in Nederland62.763Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa3.944Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10.571Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10.018Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa18.790Aantal2023
Autochtoon64.417Aantal2022
Westers totaal16.578Aantal2022
Niet-westers totaal23.577Aantal2022
Marokko1.831Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.967Aantal2022
Suriname2.538Aantal2022
Turkije2.859Aantal2022
Overig niet-westers14.382Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3.067Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven426Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting593Aantal2022
Verkeersovertredingen789Aantal2022
Vernieling416Aantal2022
Overige misdrijven159Aantal2022
Totaal misdrijven5.615Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km62Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km108Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km73Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km125Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km107Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km169Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km17,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km203Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2138CodeWP2138
RegionaamDelftNaamDelft
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.406Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.266Aantal hectaren2023
Oppervlakte water140Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.674Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal59.987Aantal2023
Adressen met postcode59.881Aantal2023
Adressen met woonfunctie55.200Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom59.907Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom80Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom55.155Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom45Aantal2023
Percelen20.472Aantal2023
Panden23.396Aantal2023
Adressen met panden59.352Aantal2023
Panden voor 1700823Aantal2023
Panden 1700 tot 19003.833Aantal2023
Panden 1900 tot 19254.124Aantal2023
Panden 1925 tot 19504.714Aantal2023
Panden 1950 tot 197015.028Aantal2023
Panden 1970 tot 19806.614Aantal2023
Panden 1980 tot 19908.278Aantal2023
Panden 1990 tot 20004.550Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.394Aantal2023
Panden 2010 tot 20204.442Aantal2023
Panden 2020 en later3.552Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade339Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade359Aantal2022
Verkeersongevallen totaal701Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal33.857Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine27.505Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof6.350Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.494Aantal2023
Motorfietsen2.515Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad52.816Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€322.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning33%Percentage2023
Percentage meergezinswoning67%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen37%Percentage2023
Huurwoningen totaal63%Percentage2023
In bezit woningcorporatie43%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement37.025Aantal2023
Tussen of geschakelde woning13.480Aantal2023
Hoekwoning3.566Aantal2023
Tweeonder1kap641Aantal2023
Vrijstaande woning473Aantal2023
Ligplaats31Aantal2023
Standplaats14Aantal2023
Woningtype verschillend15Aantal2023
Woningtype onbekend360Aantal2023
Woningtype n.v.t.4.742Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!