Statistieken woonplaats Denekamp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Denekamp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Denekamp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Denekamp telt 10.280 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Denekamp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Denekamp:

JaarAantal inwoners de woonplaats Denekamp% verschil
202310.2801,28%
202210.150-0,39%
202110.1900,59%
202010.1300,30%
201910.1000,30%
201810.0700,45%
201710.0250,40%
20169.9850,81%
20159.9050,25%
20149.880-0,40%
20139.920geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Denekamp is met 360 personen gestegen van 9.920 personen in 2013 tot 10.280 personen in 2023 (dat is een kleine groei van 3,63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 36 personen (0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dinkelland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Denekamp:

In 2013 waren er 9.920 inwoners in de woonplaats Denekamp. In 2014 is het aantal gedaald tot 9.880 personen. Dit is een daling van 40 (-0,40%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 9.880 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 10.280 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 400 (4,05%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 130 (1,28%). Het aantal van 10.280 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Denekamp

Woonplaats Denekamp heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.932 hectare, waarvan 2.894 land en 39 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Denekamp telt 5.065 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 547 adressen per km2. Er wonen 4.220 huishoudens en er zijn in totaal 4.464 woningen. De woonplaats telt 5.770 auto's en 1.080 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Denekamp ligt in de gemeente Dinkelland.

De brondata voor woonplaats Denekamp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Denekamp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Denekamp valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Denekamp en wijk Noord Deurningen. De cijfers voor de woonplaats Denekamp zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Denekamp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dinkelland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Denekamp
Kaart van de woonplaats Denekamp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Denekamp binnen de gemeente Dinkelland.

Woningkenmerken
Er zijn 4.464 woningen in de woonplaats Denekamp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dinkelland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Denekamp was €332.167 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Denekamp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Denekamp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Denekamp% verschil
2023€332.16713%
2022€293.3138,7%
2021€269.8386%
2020€254.5325,1%
2019€242.1165,1%
2018€230.3693,96%
2017€221.5942,74%
2016€215.689-0,83%
2015€217.489-2,53%
2014€223.137-5,4%
2013€235.772geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Denekamp is met €96.395 gegroeid van €235.772 in 2013 tot €332.167 in 2023 (dat is een toename van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.639 (3,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dinkelland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Dinkelland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Denekamp is €332.167, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 4.464 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Dinkelland (geel), 10 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 44 buurten (blauw). De woonplaats Denekamp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Denekamp: er zijn 1.578 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Denekamp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.065 totaal in de woonplaats Denekamp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Denekamp telt in totaal 5.065 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 87% van de adressen in woonplaats Denekamp ligt binnen de bebouwde kom en 13% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Dinkelland
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Denekamp zijn er 4.572 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Denekamp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.143 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Denekamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Denekamp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Denekamp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Denekamp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Denekamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dinkelland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Denekamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Denekamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Denekamp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Denekamp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.820950520
20228.830853467
20218.890840460
20208.840834456
20198.830821449
20188.840795435
20178.795795435
20168.775782428
20158.710772423
20148.704760416
20138.730769421

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Denekamp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 9,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 7,8% en herkomst van buiten Europa: 4,24%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dinkelland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Denekamp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Denekamp in 2022 zijn Westers (905 inwoners) en Overig (340 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Denekamp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Denekamp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Denekamp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dinkelland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dinkelland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Denekamp zijn C (1.243 adressen) en A (1.121 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Denekamp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Denekamp: 1.243 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dinkelland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 44 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Denekamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Denekamp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Denekamp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Denekamp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Denekamp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de woonplaats Denekamp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Dinkelland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Denekamp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 52 stembureaus in de gemeente Dinkelland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dinkelland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Dinkelland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.613)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Denekamp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Denekamp was in 2022 €25.613.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.080 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Denekamp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Denekamp zijn in totaal 1.080 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.080 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.075 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Denekamp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Denekamp
Er zijn 215 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Denekamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Denekamp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 215 elektrische auto’s in de woonplaats Denekamp. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Denekamp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.212 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Denekamp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Denekamp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.149 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Denekamp (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.047 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Denekamp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Denekamp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Denekamp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 198 misdrijven in de woonplaats Denekamp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Denekamp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Denekamp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.539 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Denekamp 198 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Denekamp in 2023 zijn Ongevallen (weg) (51 delicten) en Horizontale fraude (37 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Denekamp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 15 misdrijven in de woonplaats Denekamp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Denekamp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Denekamp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dinkelland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,42 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Denekamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Denekamp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Denekamp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Denekamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Denekamp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Denekamp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Denekamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Denekamp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Denekamp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.080Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2023
B-F Nijverheid en energie140Aantal2023
G+I Handel en horeca235Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed120Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening190Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg145Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten115Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.280Aantal2023
Mannen5.185Aantal2023
Vrouwen5.095Aantal2023
0 tot 15 jaar1.515Aantal2023
15 tot 25 jaar1.295Aantal2023
25 tot 45 jaar2.225Aantal2023
45 tot 65 jaar2.865Aantal2023
65 jaar of ouder2.380Aantal2023
Ongehuwd4.695Aantal2023
Gehuwd4.435Aantal2023
Gescheiden540Aantal2023
Verweduwd605Aantal2023
Geboorte totaal95Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal125Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid355Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.290Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.460Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.860Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura185Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2022
WMO cliënten835Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.034Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.919Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.536Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.811Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.078Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.857Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.434Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.352Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement715Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.142Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.255Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.365Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.786Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning959Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.508Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel455Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.462Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.148Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++3Aantal2024
Energielabels A+++10Aantal2024
Energielabels A++11Aantal2024
Energielabels A+24Aantal2024
Energielabels A1.121Aantal2024
Energielabels B776Aantal2024
Energielabels C1.243Aantal2024
Energielabels D544Aantal2024
Energielabels E205Aantal2024
Energielabels F401Aantal2024
Energielabels G271Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.220Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.275Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.360Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.580Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.181Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.613Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,55%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,79%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€242x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO400Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.180Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.820Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.470Aantal2023
Herkomst Europa950Aantal2023
Herkomst buiten Europa520Aantal2023
Geboren in Nederland8.815Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa565Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa380Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa345Aantal2023
Autochtoon8.830Aantal2022
Westers totaal905Aantal2022
Niet-westers totaal415Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers340Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal66Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting42Aantal2023
Verkeersovertredingen60Aantal2023
Vernieling12Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven198Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand21,99Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,57Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,68Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand21,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,67Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,98Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,48Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,58Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,99Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,38Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,72Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,72Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,03Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand12,78Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,88Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,47Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,09Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,68Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,28Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,48Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,78Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand24,48Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,47Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,58Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand21,28Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand15,27Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1408Code2024
RegionaamDenekampNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.932Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.894Aantal hectaren2023
Oppervlakte water39Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid547Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.065Aantal2024
Adressen met postcode5.064Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.572Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie39Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie159Aantal2024
Adressen met industriefunctie130Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie76Aantal2024
Adressen met logiesfunctie159Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie15Aantal2024
Adressen met sportfunctie11Aantal2024
Adressen met winkelfunctie106Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie143Aantal2024
Verblijfsobjecten5.065Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres4.403Aantal2024
Adressen met pand5.064Aantal2024
Percelen met adres3.827Aantal2024
Adressen met perceel5.065Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.388Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom677Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.982Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom590Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190036Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925107Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950216Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.143Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.011Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990622Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000557Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010367Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020270Aantal2024
Panden met adres 2020 en later72Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190040Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925123Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950245Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.225Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.047Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990681Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000717Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010497Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020411Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later76Aantal2024
Postcodegebied7591AA-7591ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode7591Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade37Aantal2022
Verkeersongevallen totaal44Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.770Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.610Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.165Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte199Aantal2023
Motorfietsen480Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.464Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€332.167Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement727Aantal2024
Tussen of geschakelde woning793Aantal2024
Hoekwoning674Aantal2024
Tweeonder1kap800Aantal2024
Vrijstaande woning1.578Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.493Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!