Statistieken woonplaats Diemen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Diemen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Diemen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Diemen telt 33.012 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Diemen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Diemen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Diemen% verschil
202433.0120,69%
202332.7853,03%
202231.8221,56%
202131.3341,80%
202030.7805,4%
201929.1963,82%
201828.1213,11%
201727.2721,61%
201626.8400,65%
201526.6662,84%
201425.9302,82%
201325.2181,13%
201224.935-0,31%
201125.0121,32%
201024.6851,33%
200924.3611,31%
200824.0460,66%
200723.8880,23%
200623.834-0,41%
200523.932-0,49%
200424.0490,01%
200324.0460,31%
200223.9710,57%
200123.8350,12%
200023.807-0,09%
199923.829-0,04%
199823.8390,29%
199723.7711,31%
199623.4641,67%
199523.078geen data

De bevolking van de woonplaats Diemen is met 9.934 inwoners gegroeid van 23.078 inwoners in 1995 tot 33.012 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote groei van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 343 inwoners (1,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Diemen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Diemen:

In 1995 waren er 23.078 inwoners in de woonplaats Diemen. Het aantal van 23.078 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 33.012 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 9.934 (43%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 227 (0,69%). Het aantal van 33.012 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over woonplaats Diemen

Woonplaats Diemen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.404 hectare, waarvan 1.195 land en 209 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Diemen telt 18.548 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.877 adressen per km2. Er wonen 16.669 huishoudens en er zijn in totaal 15.959 woningen. De woonplaats telt 10.741 auto's en 4.685 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Diemen ligt in de gemeente Diemen.

De brondata voor woonplaats Diemen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Diemen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Diemen bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Diemen en voor woonplaats Diemen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Diemen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Diemen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Diemen
Kaart van de woonplaats Diemen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Diemen binnen de gemeente Diemen.

Woningkenmerken
Er zijn 15.959 woningen in de woonplaats Diemen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Diemen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Diemen was €429.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Diemen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Diemen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Diemen% verschil
2023€429.00018%
2022€365.00011%
2021€330.0007,5%
2020€307.00012%
2019€275.00017%
2018€235.00014%
2017€206.0001,48%
2016€203.0001,00%
2015€201.0000%
2014€201.000-13%
2013€230.000-2,54%
2012€236.000-1,26%
2011€239.000-1,65%
2010€243.0000,41%
2009€242.000-1,22%
2008€245.0007%
2007€229.0003,15%
2006€222.000-0,45%
2005€223.00048%
2004€151.0000%
2003€151.0000%
2002€151.0000%
2001€151.00070%
2000€89.0000%
1999€89.0000%
1998€89.0000%
1997€89.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Diemen is met €340.000 gestegen van €89.000 in 1997 tot €429.000 in 2023 (dat is een stijging van 382%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.076 (7,3%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Diemen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Diemen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Diemen is €429.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 15.959 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Diemen (geel), 8 wijken (oranje) en 32 buurten (blauw). De woonplaats Diemen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Diemen: er zijn 10.623 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Diemen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 18.548 totaal in de woonplaats Diemen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Diemen telt in totaal 18.548 adressen, met 18.542 verblijfsobjecten en 6 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Diemen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Diemen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Diemen zijn er 16.420 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Diemen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.209 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de woonplaats Diemen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Diemen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Diemen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Diemen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Diemen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Diemen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Diemen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Diemen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Diemen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Diemen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202315.2395.31712.229
202215.8674.83511.120
202116.0434.63410.657
202016.0414.46610.273
201915.9034.0289.265
201815.6603.7768.685
201715.6343.5278.111
201615.6063.4047.830
201515.6513.3387.677
201415.4813.1667.283
201315.2443.0226.952
201215.1522.9656.818
201115.2662.9536.793
201015.2362.8636.586
200915.3552.7296.277
200815.4092.6176.020
200715.4502.5575.881
200615.6472.4815.706
200515.8522.4485.632
200416.0002.4395.610
200316.1702.3875.489
200216.2912.3275.353
200116.3632.2645.208
200016.5192.2085.080
199916.7332.1504.946
199816.9182.0974.824
199717.0262.0444.701
199616.8971.9904.577

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Diemen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 46%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 37% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europa: 8,5% en herkomst van buiten Europa: 20%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Diemen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Diemen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Diemen in 2022 zijn Westers (6.024 inwoners) en Overig (4.730 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Diemen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Diemen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Diemen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Diemen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Diemen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Diemen zijn A (4.896 adressen) en C (3.905 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Diemen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Diemen: 4.896 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Diemen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 230 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Diemen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Diemen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Diemen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Diemen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Diemen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 16 stembureaus in de woonplaats Diemen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Diemen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Diemen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 41 stembureaus in de gemeente Diemen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Diemen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Diemen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Diemen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Diemen was in 2022 €33.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (4.685 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Diemen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Diemen zijn in totaal 4.685 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Diemen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Diemen
Er zijn 459 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Diemen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Diemen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 459 elektrische auto’s in de woonplaats Diemen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Diemen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 11.213 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Diemen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Diemen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 15.211 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Diemen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 10.977 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Diemen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Diemen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Diemen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.598 misdrijven in de woonplaats Diemen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Diemen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Diemen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 19.566 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Diemen 1.598 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Diemen in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (233 delicten) en Overige vermogensdelicten (232 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Diemen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 142 misdrijven in de woonplaats Diemen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Diemen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Diemen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Diemen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,90 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Diemen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Diemen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Diemen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Diemen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Diemen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Diemen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Diemen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Diemen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Diemen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.685Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie490Aantal2023
G+I Handel en horeca780Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie590Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed295Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.215Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg755Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten555Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners33.012Aantal2024
Mannen16.021Aantal2023
Vrouwen16.764Aantal2023
0 tot 15 jaar4.872Aantal2023
15 tot 25 jaar4.938Aantal2023
25 tot 45 jaar10.640Aantal2023
45 tot 65 jaar7.224Aantal2023
65 jaar of ouder5.111Aantal2023
Ongehuwd19.355Aantal2023
Gehuwd10.065Aantal2023
Gescheiden2.219Aantal2023
Verweduwd1.146Aantal2023
Geboorte totaal334Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal247Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.744Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.920Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.380Aantal2022
Opleidingsniveau hoog11.560Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura610Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2022
WMO cliënten2.115Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement530Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning840Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming23%Percentage2022
Adressen zonder energielabel2.263Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.997Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.288Aantal2024
Energielabels A+++++4Aantal2024
Energielabels A++++5Aantal2024
Energielabels A+++350Aantal2024
Energielabels A++474Aantal2024
Energielabels A+486Aantal2024
Energielabels A4.896Aantal2024
Energielabels B3.235Aantal2024
Energielabels C3.905Aantal2024
Energielabels D706Aantal2024
Energielabels E1.340Aantal2024
Energielabels F394Aantal2024
Energielabels G490Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16.669Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.824Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.079Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.766Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers25.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€40x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand480Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO960Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW260Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.540Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland15.239Aantal2023
Herkomst buiten Nederland17.546Aantal2023
Herkomst Europa5.317Aantal2023
Herkomst buiten Europa12.229Aantal2023
Geboren in Nederland15.239Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.395Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5.073Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.922Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa7.156Aantal2023
Autochtoon15.867Aantal2022
Westers totaal6.024Aantal2022
Niet-westers totaal9.931Aantal2022
Marokko1.122Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba573Aantal2022
Suriname2.518Aantal2022
Turkije988Aantal2022
Overig niet-westers4.730Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal822Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven165Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting213Aantal2023
Verkeersovertredingen195Aantal2023
Vernieling135Aantal2023
Overige misdrijven65Aantal2023
Totaal misdrijven1.598Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km146Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km187Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km18,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km374Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km484Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km55Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2144Code2024
RegionaamDiemenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.404Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.195Aantal hectaren2023
Oppervlakte water209Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.877Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal18.548Aantal2024
Adressen met postcode17.401Aantal2024
Adressen met woonfunctie16.420Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie125Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie28Aantal2024
Adressen met industriefunctie306Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie342Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie31Aantal2024
Adressen met sportfunctie23Aantal2024
Adressen met winkelfunctie188Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.257Aantal2024
Verblijfsobjecten18.542Aantal2024
Ligplaatsen6Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres7.118Aantal2024
Adressen met pand18.531Aantal2024
Percelen met adres5.865Aantal2024
Adressen met perceel18.548Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom18.446Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom102Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom16.341Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom79Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192541Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950539Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970910Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.201Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.209Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.152Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010198Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020744Aantal2024
Panden met adres 2020 en later121Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192555Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950646Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.287Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.586Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904.138Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.320Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010702Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203.724Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.070Aantal2024
Postcodegebied1111AA-1113LTNaam2024
Meest voorkomende postcode1112Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode50%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade21Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade209Aantal2022
Verkeersongevallen totaal230Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal10.741Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine8.535Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.205Aantal2023
Personenautos per huishouden0,64Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte899Aantal2023
Motorfietsen895Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.959Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€429.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning36%Percentage2023
Percentage meergezinswoning64%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen39%Percentage2023
Huurwoningen totaal61%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders38%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200071%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2023
Appartement10.623Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.996Aantal2024
Hoekwoning1.452Aantal2024
Tweeonder1kap172Aantal2024
Vrijstaande woning177Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.122Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!