Statistieken woonplaats Donkerbroek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Donkerbroek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Donkerbroek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Donkerbroek telt 1.930 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Donkerbroek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Donkerbroek:

JaarAantal inwoners de woonplaats Donkerbroek% verschil
20231.9300,26%
20221.9251,58%
20211.895-0,26%
20201.9002,15%
20191.860-0,05%
20181.8610,38%
20171.854-0,22%
20161.858-0,96%
20151.876-0,85%
20141.892-0,16%
20131.895geen data

De bevolking van de woonplaats Donkerbroek is met 35 inwoners gestegen van 1.895 inwoners in 2013 tot 1.930 inwoners in 2023 (dat is een groei van 1,85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 inwoners (0,19%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Ooststellingwerf.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Donkerbroek:

In 2013 telde de woonplaats Donkerbroek 1.895 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 1.854 inwoners. Dit is een daling van 41 (-2,16%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -4 (-0,22%). Het aantal van 1.854 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.930 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 76 (4,10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 5 (0,26%). Het aantal van 1.930 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Donkerbroek

Woonplaats Donkerbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.231 hectare, waarvan 2.212 land en 19 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Donkerbroek telt 899 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 145 adressen per km2. Er wonen 815 huishoudens en er zijn in totaal 806 woningen. De woonplaats telt 1.165 auto's en 270 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Donkerbroek ligt in de gemeente Ooststellingwerf.

De brondata voor woonplaats Donkerbroek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Donkerbroek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Donkerbroek valt precies samen met de wijk Donkerbroek. De data voor de wijk Donkerbroek en voor woonplaats Donkerbroek zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Donkerbroek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ooststellingwerf. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Donkerbroek
Kaart van de woonplaats Donkerbroek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Donkerbroek binnen de gemeente Ooststellingwerf.

Woningkenmerken
Er zijn 806 woningen in de woonplaats Donkerbroek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ooststellingwerf in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Donkerbroek was €342.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Donkerbroek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Donkerbroek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Donkerbroek% verschil
2023€342.00015%
2022€298.0008,4%
2021€275.0006,6%
2020€258.0007,5%
2019€240.0002,56%
2018€234.00010%
2017€212.0003,92%
2016€204.0003,03%
2015€198.000-7%
2014€213.000-8,2%
2013€232.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Donkerbroek is met €110.000 toegenomen van €232.000 in 2013 tot €342.000 in 2023 (dat is een stijging van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.000 (4,19%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Ooststellingwerf.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Ooststellingwerf.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Donkerbroek is €342.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 806 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Ooststellingwerf (geel), 12 woonplaatsen (groen), 13 wijken (oranje) en 59 buurten (blauw). De woonplaats Donkerbroek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Donkerbroek: er zijn 537 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Donkerbroek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 899 totaal in de woonplaats Donkerbroek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Donkerbroek telt in totaal 899 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 65% van de adressen in woonplaats Donkerbroek ligt binnen de bebouwde kom en 35% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Ooststellingwerf
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Donkerbroek zijn er 810 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Donkerbroek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 209 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Donkerbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Donkerbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Donkerbroek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Donkerbroek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Donkerbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ooststellingwerf bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Donkerbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Donkerbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Donkerbroek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Donkerbroek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.8205060
20221.8453644
20211.8303035
20201.8303238
20191.8002733
20181.7992834
20171.7922834
20161.8032530
20151.8182632
20141.8412328
20131.8452328

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Donkerbroek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 2,59% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,21% en herkomst van buiten Europa: 1,48%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Ooststellingwerf naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Donkerbroek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Donkerbroek in 2022 zijn Westers (50 inwoners) en Overig (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Donkerbroek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Donkerbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Donkerbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Ooststellingwerf:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Ooststellingwerf. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Donkerbroek.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Donkerbroek:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.770990
Tussenwoning1.6701.050
Hoekwoning2.0101.240
Twee onder één kap woning2.3201.200
Vrijstaande woning3.4601.590
Huurwoning1.9501.310
Eigen woning3.2401.470

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Donkerbroek zijn C (201 adressen) en G (148 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Donkerbroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Donkerbroek: 201 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ooststellingwerf bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Donkerbroek voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Donkerbroek voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Donkerbroek
Bevolking53387
Adressen2.055145
Autos26553

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Donkerbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Donkerbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Donkerbroek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Donkerbroek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Donkerbroek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Donkerbroek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Donkerbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Donkerbroek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 42 stembureaus in de gemeente Ooststellingwerf en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ooststellingwerf. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Ooststellingwerf.

Stembureaus Ooststellingwerf
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Donkerbroek.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Donkerbroek was in 2021 €25.600.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (270 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Donkerbroek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Donkerbroek voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Donkerbroek zijn in totaal 270 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 270 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 265 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Donkerbroek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Donkerbroek
Er zijn 28 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Donkerbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Donkerbroek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 28 elektrische auto’s in de woonplaats Donkerbroek. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Donkerbroek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.232 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Donkerbroek in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Donkerbroek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.084 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Donkerbroek (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.225 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Donkerbroek in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Donkerbroek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Donkerbroek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 38 misdrijven in de woonplaats Donkerbroek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Donkerbroek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Donkerbroek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 467 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Donkerbroek 38 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Donkerbroek in 2023 zijn Horizontale fraude (14 delicten) en Onder invloed (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Donkerbroek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Donkerbroek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Donkerbroek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Donkerbroek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Ooststellingwerf.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,77 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Donkerbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Donkerbroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Donkerbroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Donkerbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Donkerbroek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Donkerbroek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Donkerbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Donkerbroek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Donkerbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal270Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.930Aantal2023
Mannen985Aantal2023
Vrouwen940Aantal2023
0 tot 15 jaar340Aantal2023
15 tot 25 jaar200Aantal2023
25 tot 45 jaar395Aantal2023
45 tot 65 jaar560Aantal2023
65 jaar of ouder435Aantal2023
Ongehuwd820Aantal2023
Gehuwd885Aantal2023
Gescheiden125Aantal2023
Verweduwd100Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid87Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag310Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar750Aantal2022
Opleidingsniveau hoog350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,9%Percentage2022
WMO cliënten85Aantal2022
WMO cliënten relatief44Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.470Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel76Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel418Aantal2024
Adressen met definitief energielabel405Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A93Aantal2024
Energielabels B111Aantal2024
Energielabels C201Aantal2024
Energielabels D128Aantal2024
Energielabels E38Aantal2024
Energielabels F96Aantal2024
Energielabels G148Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal815Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens230Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen285Aantal2023
Huishoudens met kinderen295Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€251x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW390Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.820Aantal2023
Herkomst buiten Nederland110Aantal2023
Herkomst Europa50Aantal2023
Herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland1.820Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Autochtoon1.845Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal30Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen9Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven38Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand24,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand25,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand24,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand16Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1754Code2024
RegionaamDonkerbroekNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.231Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.212Aantal hectaren2023
Oppervlakte water19Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid145Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal899Aantal2024
Adressen met postcode899Aantal2024
Adressen met woonfunctie810Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie70Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie7Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie45Aantal2024
Verblijfsobjecten899Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres868Aantal2024
Adressen met pand899Aantal2024
Percelen met adres779Aantal2024
Adressen met perceel899Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom587Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom312Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom529Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom281Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190018Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192578Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950104Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970209Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980206Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199090Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200086Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201043Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202021Aantal2024
Panden met adres 2020 en later13Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190019Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192581Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950104Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970218Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980206Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199094Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200095Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201044Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202025Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later13Aantal2024
Postcodegebied8435MA-8435XVNaam2024
Meest voorkomende postcode8435Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.165Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine810Aantal2023
Personenautos - overige brandstof355Aantal2023
Personenautos per huishouden1,43Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte53Aantal2023
Motorfietsen175Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad806Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€342.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen80%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement22Aantal2024
Tussen of geschakelde woning61Aantal2024
Hoekwoning64Aantal2024
Tweeonder1kap126Aantal2024
Vrijstaande woning537Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.89Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!