Statistieken woonplaats Dwingeloo

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Dwingeloo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Dwingeloo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Dwingeloo telt 4.116 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dwingeloo.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dwingeloo:

JaarAantal inwoners de woonplaats Dwingeloo% verschil
20234.116-0,51%
20224.137-0,14%
20214.1430,83%
20204.1090,49%
20194.0890,34%
20184.075-1,52%
20174.1381,90%
20164.0610,20%
20154.0530,45%
20144.035-0,84%
20134.069geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Dwingeloo is met 47 personen gestegen van 4.069 personen in 2013 tot 4.116 personen in 2023 (dat is een groei van 1,16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (0,12%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westerveld.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Dwingeloo:

In 2013 telde de woonplaats Dwingeloo 4.069 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 4.035 personen. Dit is een daling van 34 (-0,84%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 4.035 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 4.143 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 108 (2,68%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 34 (0,83%). Het aantal van 4.143 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 4.116 inwoners in de woonplaats Dwingeloo.

Over woonplaats Dwingeloo

Woonplaats Dwingeloo heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.230 hectare, waarvan 7.071 land en 158 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Dwingeloo telt 2.266 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 49 adressen per km2. Er wonen 1.818 huishoudens en er zijn in totaal 1.874 woningen. De woonplaats telt 2.516 auto's en 666 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Dwingeloo ligt in de gemeente Westerveld.

De brondata voor woonplaats Dwingeloo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Dwingeloo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Dwingeloo valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 14 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Dwingeloo, buurt Westeinde, buurt Stroovledder, buurt Verspreide huizen Dwingeloo, buurt Lhee, buurt Lheebroek, buurt Verspreide huizen Lhee, buurt Eemster en nog 6 andere berekenenen. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Westerveld voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Dwingeloo zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Dwingeloo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Dwingeloo
Kaart van de woonplaats Dwingeloo. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Dwingeloo binnen de gemeente Westerveld.

Woningkenmerken
Er zijn 1.874 woningen in de woonplaats Dwingeloo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerveld in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Dwingeloo was €386.154 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Dwingeloo.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dwingeloo:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Dwingeloo% verschil
2023€386.15413%
2022€341.4337,7%
2021€317.1664,38%
2020€303.8435,7%
2019€287.33030%
2018€220.2663,56%
2017€212.6991,28%
2016€210.015-1,62%
2015€213.477-4,08%
2014€222.556-1,22%
2013€225.315geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Dwingeloo is met €160.839 gestegen van €225.315 in 2013 tot €386.154 in 2023 (dat is een groei van 71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.083 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Westerveld.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westerveld.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Dwingeloo is €386.154, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 1.874 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Westerveld (geel), 21 woonplaatsen (groen), 17 wijken (oranje) en 39 buurten (blauw). De woonplaats Dwingeloo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Dwingeloo: er zijn 978 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Dwingeloo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.266 totaal in de woonplaats Dwingeloo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Dwingeloo telt in totaal 2.266 adressen, met 2.261 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 70% van de adressen in woonplaats Dwingeloo ligt binnen de bebouwde kom en 30% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Westerveld
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Dwingeloo zijn er 1.920 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Dwingeloo.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 539 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Dwingeloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Dwingeloo. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Dwingeloo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Dwingeloo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Dwingeloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westerveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Dwingeloo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Dwingeloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Dwingeloo per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dwingeloo:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.854109173
20223.91586136
20213.93780128
20203.89881129
20193.87882129
20183.84091145
20173.862106169
20163.779109173
20153.752117185
20143.76679125
20133.77686136

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Dwingeloo als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 2,64% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,15% en herkomst van buiten Europa: 3,40%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westerveld naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Dwingeloo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Dwingeloo in 2022 zijn Westers (148 inwoners) en Overig (49 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Dwingeloo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Dwingeloo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Dwingeloo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westerveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerveld. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Dwingeloo zijn G (389 adressen) en B (345 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Dwingeloo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Dwingeloo: 389 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 17 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Dwingeloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Dwingeloo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Dwingeloo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Dwingeloo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Dwingeloo. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Dwingeloo. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Westerveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Dwingeloo.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 30 stembureaus in de gemeente Westerveld en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerveld. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.822)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Dwingeloo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Dwingeloo was in 2021 €29.822.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (666 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Dwingeloo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Dwingeloo zijn in totaal 666 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 666 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 630 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Dwingeloo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Dwingeloo
Er zijn 91 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Dwingeloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Dwingeloo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 91 elektrische auto’s in de woonplaats Dwingeloo. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Dwingeloo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.392 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Dwingeloo in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Dwingeloo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.116 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Dwingeloo (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.604 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Dwingeloo in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Dwingeloo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Dwingeloo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 94 misdrijven in de woonplaats Dwingeloo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Dwingeloo, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Dwingeloo zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.084 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Dwingeloo 94 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Dwingeloo in 2023 zijn Ongevallen (weg) (18 delicten) en Horizontale fraude (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Dwingeloo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 5 misdrijven in de woonplaats Dwingeloo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Dwingeloo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Dwingeloo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westerveld.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,59 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Dwingeloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Dwingeloo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Dwingeloo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Dwingeloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Dwingeloo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Dwingeloo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Dwingeloo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Dwingeloo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Dwingeloo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal666Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij61Aantal2023
B-F Nijverheid en energie81Aantal2023
G+I Handel en horeca115Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie17Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed37Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening138Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg123Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten58Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.116Aantal2023
Mannen2.035Aantal2023
Vrouwen2.102Aantal2023
0 tot 15 jaar515Aantal2023
15 tot 25 jaar431Aantal2023
25 tot 45 jaar726Aantal2023
45 tot 65 jaar1.332Aantal2023
65 jaar of ouder1.124Aantal2023
Ongehuwd1.672Aantal2023
Gehuwd1.882Aantal2023
Gescheiden289Aantal2023
Verweduwd281Aantal2023
Geboorte totaal32Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal71Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid58Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag890Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.327Aantal2022
Opleidingsniveau hoog727Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,39%Percentage2022
WMO cliënten239Aantal2022
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.151Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.281Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.349Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.701Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.948Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.465Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.486Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement714Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning628Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning729Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.057Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.767Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.024Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.585Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel450Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel850Aantal2024
Adressen met definitief energielabel966Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A301Aantal2024
Energielabels B345Aantal2024
Energielabels C341Aantal2024
Energielabels D195Aantal2024
Energielabels E67Aantal2024
Energielabels F166Aantal2024
Energielabels G389Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.818Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens565Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen689Aantal2023
Huishoudens met kinderen571Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie49%Percentage2022
Percentage werknemers49%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.355Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.948Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.822Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar22%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,21%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,57%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€163x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO164Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.019Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.854Aantal2023
Herkomst buiten Nederland282Aantal2023
Herkomst Europa109Aantal2023
Herkomst buiten Europa173Aantal2023
Geboren in Nederland3.862Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa72Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa71Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa81Aantal2023
Autochtoon3.915Aantal2022
Westers totaal148Aantal2022
Niet-westers totaal74Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba19Aantal2022
Suriname14Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers49Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal20Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting20Aantal2023
Verkeersovertredingen23Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven94Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,95Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,97Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand19,65Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand19,74Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,49Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand11,71Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand9,32Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,72Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,65Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,65Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,21Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,37Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,37Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,44Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,25Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand9,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,22Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,51Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,56Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,14Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,33Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,33Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,72Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,32Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,19Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand23,18Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,67Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,32Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand38,48Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,24Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand18,33Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand18,75Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,99Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3110Code2024
RegionaamDwingelooNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal7.230Aantal hectaren2023
Oppervlakte land7.071Aantal hectaren2023
Oppervlakte water158Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid49Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.266Aantal2024
Adressen met postcode2.266Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.920Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie39Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie11Aantal2024
Adressen met industriefunctie175Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie21Aantal2024
Adressen met logiesfunctie145Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie44Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie61Aantal2024
Verblijfsobjecten2.261Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen5Aantal2024
Panden met adres2.055Aantal2024
Adressen met pand2.261Aantal2024
Percelen met adres1.742Aantal2024
Adressen met perceel2.266Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.580Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom686Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.417Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom503Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900125Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925180Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950266Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970539Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980243Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990212Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000267Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010109Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202094Aantal2024
Panden met adres 2020 en later15Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900164Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925188Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950279Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970552Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980322Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990218Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000298Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010111Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020102Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later22Aantal2024
Postcodegebied7991AA-7991TPNaam2024
Meest voorkomende postcode7991Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal17Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.516Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.751Aantal2023
Personenautos - overige brandstof766Aantal2023
Personenautos per huishouden1,38Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte36Aantal2023
Motorfietsen289Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.874Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€386.154Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning89%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement192Aantal2024
Tussen of geschakelde woning209Aantal2024
Hoekwoning174Aantal2024
Tweeonder1kap367Aantal2024
Vrijstaande woning978Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.341Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!