Statistieken woonplaats Egchel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Egchel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Egchel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Egchel telt 1.522 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Egchel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Egchel:

JaarAantal inwoners de woonplaats Egchel% verschil
20231.5226,7%
20221.4266,5%
20211.3393,56%
20201.2931,57%
20191.2732,25%
20181.2450,97%
20171.2333,53%
20161.1911,79%
20151.1702,36%
20141.1430,44%
20131.138geen data

De bevolking van de woonplaats Egchel is met 384 personen gestegen van 1.138 personen in 2013 tot 1.522 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 38 personen (2,97%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Peel en Maas.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Egchel:

In 2013 waren er 1.138 inwoners in de woonplaats Egchel. Het aantal van 1.138 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.522 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 384 (34%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 96 (6,7%). Het aantal van 1.522 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Egchel

Woonplaats Egchel heeft een totale oppervlakte van 871 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Egchel telt 634 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 355 adressen per km2. Er wonen 638 huishoudens en er zijn in totaal 524 woningen. De woonplaats telt 743 auto's en 149 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Egchel ligt in de gemeente Peel en Maas.

De brondata voor woonplaats Egchel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Egchel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Egchel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Panningen, buurt Egchel en buurt Keup. De cijfers voor de woonplaats Egchel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Egchel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Peel en Maas. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Egchel
Kaart van de woonplaats Egchel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Egchel binnen de gemeente Peel en Maas.

Woningkenmerken
Er zijn 524 woningen in de woonplaats Egchel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Peel en Maas in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Egchel was €419.905 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Egchel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Egchel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Egchel% verschil
2023€419.90519%
2022€352.9364,92%
2021€336.3926,2%
2020€316.7534,86%
2019€302.06416%
2018€259.7343,82%
2017€250.167-1,45%
2016€253.8474,69%
2015€242.470-2,61%
2014€248.971-2,03%
2013€254.120geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Egchel is met €165.785 gestegen van €254.120 in 2013 tot €419.905 in 2023 (dat is een stijging van 65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.578 (5,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Peel en Maas.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Peel en Maas.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Egchel is €419.905, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 524 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Peel en Maas (geel), 9 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 32 buurten (blauw). De woonplaats Egchel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Egchel: er zijn 266 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Egchel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 634 totaal in de woonplaats Egchel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Egchel telt in totaal 634 adressen, met 583 verblijfsobjecten en 51 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 72% van de adressen in woonplaats Egchel ligt binnen de bebouwde kom en 28% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Peel en Maas
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Egchel zijn er 532 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Egchel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 131 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de woonplaats Egchel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Egchel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Egchel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Egchel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Egchel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Peel en Maas bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Egchel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Egchel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Egchel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Egchel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.29418440
20221.28911324
20211.2477516
20201.2196013
20191.2045612
20181.1745812
20171.1546414
20161.1096714
20151.0886714
20141.0616714
20131.0685612

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Egchel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,64% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 4,93% en herkomst van buiten Europa: 1,06%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Peel en Maas naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Egchel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Egchel in 2022 zijn Westers (117 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Egchel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Egchel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Egchel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Peel en Maas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Peel en Maas. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Egchel zijn A (224 adressen) en B (87 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Egchel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Egchel: 224 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Peel en Maas bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Egchel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Egchel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Egchel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel is uitgebracht. Stembureau Gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Egchel. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Peel en Maas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 17 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Egchel stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Peel en Maas en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Peel en Maas. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Peel en Maas.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Egchel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Egchel was in 2022 €38.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (149 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Egchel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Egchel zijn in totaal 149 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 149 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 150 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Egchel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Egchel
Er zijn 17 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Egchel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Egchel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de woonplaats Egchel. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Egchel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 759 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Egchel in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Egchel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.036 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Egchel (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 738 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Egchel in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Egchel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Egchel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 13 misdrijven in de woonplaats Egchel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Egchel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Egchel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 236 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Egchel 13 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Egchel in 2023 zijn Horizontale fraude (5 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Egchel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Egchel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Egchel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Egchel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Peel en Maas.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Egchel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Egchel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Egchel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Egchel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Egchel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Egchel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Egchel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Egchel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Egchel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal149Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie23Aantal2023
G+I Handel en horeca13Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed13Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening28Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten13Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.522Aantal2023
Mannen782Aantal2023
Vrouwen746Aantal2023
0 tot 15 jaar274Aantal2023
15 tot 25 jaar134Aantal2023
25 tot 45 jaar441Aantal2023
45 tot 65 jaar422Aantal2023
65 jaar of ouder252Aantal2023
Ongehuwd824Aantal2023
Gehuwd602Aantal2023
Gescheiden63Aantal2023
Verweduwd33Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid175Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag423Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar436Aantal2022
Opleidingsniveau hoog315Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,1%Percentage2022
WMO cliënten25Aantal2022
WMO cliënten relatief18Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.599Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.448Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.516Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.826Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.127Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.111Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.779Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.212Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement706Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning924Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.102Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.391Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.017Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.245Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel109Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel301Aantal2024
Adressen met definitief energielabel224Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A224Aantal2024
Energielabels B87Aantal2024
Energielabels C80Aantal2024
Energielabels D38Aantal2024
Energielabels E16Aantal2024
Energielabels F31Aantal2024
Energielabels G41Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal638Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens196Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen210Aantal2023
Huishoudens met kinderen237Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.107Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€38Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar0,05%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,26%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,76%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€248x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO45Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW25Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW221Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.294Aantal2023
Herkomst buiten Nederland224Aantal2023
Herkomst Europa184Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland1.299Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa149Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa28Aantal2023
Autochtoon1.289Aantal2022
Westers totaal117Aantal2022
Niet-westers totaal20Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven13Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,84Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,96Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,44Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,79Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,15Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,15Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,15Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,87Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,25Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,25Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,66Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,94Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,96Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,55Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,83Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,23Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,44Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,43Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand42,57Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,84Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,95Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,95Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,85Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3439Code2024
RegionaamEgchelNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal871Aantal hectaren2023
Oppervlakte land871Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid355Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal634Aantal2024
Adressen met postcode624Aantal2024
Adressen met woonfunctie532Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie40Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie11Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie47Aantal2024
Verblijfsobjecten583Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen51Aantal2024
Panden met adres565Aantal2024
Adressen met pand581Aantal2024
Percelen met adres527Aantal2024
Adressen met perceel634Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom458Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom176Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom444Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom88Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190019Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19258Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195035Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197095Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198066Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199075Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200050Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201067Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020131Aantal2024
Panden met adres 2020 en later19Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190019Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19258Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195036Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197096Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198068Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199076Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200052Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201067Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020135Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later24Aantal2024
Postcodegebied5987AA-5987NZNaam2024
Meest voorkomende postcode5987Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal743Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine604Aantal2023
Personenautos - overige brandstof134Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte85Aantal2023
Motorfietsen63Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad524Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€419.905Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning98%Percentage2023
Percentage meergezinswoning2%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen84%Percentage2023
Huurwoningen totaal16%Percentage2023
In bezit woningcorporatie8%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200060%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200040%Percentage2023
Appartement14Aantal2024
Tussen of geschakelde woning77Aantal2024
Hoekwoning68Aantal2024
Tweeonder1kap107Aantal2024
Vrijstaande woning266Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.51Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!