Statistieken woonplaats Egmond aan Zee

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Egmond aan Zee. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Egmond aan Zee. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Egmond aan Zee telt 4.635 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Egmond aan Zee.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Egmond aan Zee:

JaarAantal inwoners de woonplaats Egmond aan Zee% verschil
20234.6351,31%
20224.5750,99%
20214.530-0,66%
20204.560-1,19%
20194.615-0,54%
20184.640-0,32%
20174.655-0,11%
20164.660-0,64%
20154.690-0,85%
20144.730-1,56%
20134.805geen data

De bevolking van de woonplaats Egmond aan Zee is met 170 inwoners gedaald van 4.805 inwoners in 2013 tot 4.635 inwoners in 2023 (dat is een kleine daling van 3,54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -17 inwoners (-0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bergen (Noord-Holland).

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Egmond aan Zee:

In 2013 telde de woonplaats Egmond aan Zee 4.805 inwoners. Het aantal van 4.805 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 4.530 inwoners. Dit is een daling van 275 (-5,7%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -30 (-0,66%). Het aantal van 4.530 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 4.635 inwoners in de woonplaats Egmond aan Zee.

Over woonplaats Egmond aan Zee

Woonplaats Egmond aan Zee heeft een totale oppervlakte van 195 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Egmond aan Zee telt 4.184 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.223 adressen per km2. Er wonen 2.325 huishoudens en er zijn in totaal 2.910 woningen. De woonplaats telt 2.320 auto's en 620 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Egmond aan Zee ligt in de gemeente Bergen (Noord-Holland).

De brondata voor woonplaats Egmond aan Zee is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Egmond aan Zee zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Egmond aan Zee valt precies samen met de wijk Egmond aan Zee. De data voor de wijk Egmond aan Zee en voor woonplaats Egmond aan Zee zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Egmond aan Zee zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen (Noord-Holland). En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Egmond aan Zee
Kaart van de woonplaats Egmond aan Zee. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Egmond aan Zee binnen de gemeente Bergen (Noord-Holland).

Woningkenmerken
Er zijn 2.910 woningen in de woonplaats Egmond aan Zee.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bergen (Noord-Holland) in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Egmond aan Zee was €389.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Egmond aan Zee.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Egmond aan Zee:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Egmond aan Zee% verschil
2023€389.00013%
2022€343.0009,6%
2021€313.0007,2%
2020€292.0009,4%
2019€267.000-1,84%
2018€272.0005%
2017€259.0002,78%
2016€252.0002,02%
2015€247.000-0,40%
2014€248.000-5,7%
2013€263.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Egmond aan Zee is met €126.000 toegenomen van €263.000 in 2013 tot €389.000 in 2023 (dat is een stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.600 (4,14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bergen (Noord-Holland).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Egmond aan Zee is €389.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 37% en er zijn 2.910 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Bergen (Noord-Holland) (geel), 6 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De woonplaats Egmond aan Zee wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Egmond aan Zee: er zijn 1.382 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Egmond aan Zee.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.184 totaal in de woonplaats Egmond aan Zee

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Egmond aan Zee telt in totaal 4.184 adressen, met 4.170 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in woonplaats Egmond aan Zee liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Bergen (Noord-Holland)
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Egmond aan Zee zijn er 2.923 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Egmond aan Zee.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 976 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Egmond aan Zee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Egmond aan Zee. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Egmond aan Zee

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Egmond aan Zee. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Egmond aan Zee


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bergen (Noord-Holland) bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Egmond aan Zee


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Egmond aan Zee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Egmond aan Zee per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Egmond aan Zee:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.980330330
20224.015280280
20214.020255255
20204.040260260
20194.085265265
20184.125257258
20174.155250250
20164.195233232
20154.230230230
20144.304213213
20134.324240240

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Egmond aan Zee als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 7,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 5,0% en herkomst van buiten Europa: 5,0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bergen (Noord-Holland) naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Egmond aan Zee
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Egmond aan Zee in 2022 zijn Westers (360 inwoners) en Overig (155 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Egmond aan Zee: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Egmond aan Zee.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Egmond aan Zee. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bergen (Noord-Holland):
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bergen (Noord-Holland). Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Egmond aan Zee zijn C (794 adressen) en G (456 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Egmond aan Zee. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Egmond aan Zee: 794 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen (Noord-Holland) bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Egmond aan Zee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Egmond aan Zee. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Egmond aan Zee vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Egmond aan Zee

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Egmond aan Zee. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Egmond aan Zee. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bergen (Noord-Holland).


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Egmond aan Zee.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 42 stembureaus in de gemeente Bergen (Noord-Holland) en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bergen (Noord-Holland). En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen (Noord-Holland).

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Egmond aan Zee.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Egmond aan Zee was in 2022 €32.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (620 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Egmond aan Zee (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Egmond aan Zee zijn in totaal 620 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 620 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 625 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Egmond aan Zee. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Egmond aan Zee
Er zijn 39 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Egmond aan Zee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Egmond aan Zee op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 39 elektrische auto’s in de woonplaats Egmond aan Zee. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Egmond aan Zee die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.519 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Egmond aan Zee in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Egmond aan Zee geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.276 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Egmond aan Zee (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.327 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Egmond aan Zee in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Egmond aan Zee geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Egmond aan Zee. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 172 misdrijven in de woonplaats Egmond aan Zee geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Egmond aan Zee, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Egmond aan Zee zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.038 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Egmond aan Zee 172 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Egmond aan Zee in 2023 zijn Horizontale fraude (32 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Egmond aan Zee.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 19 misdrijven in de woonplaats Egmond aan Zee geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Egmond aan Zee met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Egmond aan Zee over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bergen (Noord-Holland).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,59 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Egmond aan Zee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Egmond aan Zee.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Egmond aan Zee. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Egmond aan Zee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Egmond aan Zee.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Egmond aan Zee genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 23 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Egmond aan Zee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Egmond aan Zee.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Egmond aan Zee voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal620Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie110Aantal2023
G+I Handel en horeca165Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg95Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.635Aantal2023
Mannen2.250Aantal2023
Vrouwen2.390Aantal2023
0 tot 15 jaar450Aantal2023
15 tot 25 jaar390Aantal2023
25 tot 45 jaar785Aantal2023
45 tot 65 jaar1.285Aantal2023
65 jaar of ouder1.735Aantal2023
Ongehuwd1.850Aantal2023
Gehuwd1.900Aantal2023
Gescheiden440Aantal2023
Verweduwd455Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief23Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.377Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag940Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.450Aantal2022
Opleidingsniveau hoog850Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,8%Percentage2022
WMO cliënten450Aantal2022
WMO cliënten relatief98Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.240Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.155Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.404Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.625Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++30Aantal2024
Energielabels A+148Aantal2024
Energielabels A331Aantal2024
Energielabels B315Aantal2024
Energielabels C794Aantal2024
Energielabels D256Aantal2024
Energielabels E382Aantal2024
Energielabels F314Aantal2024
Energielabels G456Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.325Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.030Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen730Aantal2023
Huishoudens met kinderen565Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€296x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.620Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.980Aantal2023
Herkomst buiten Nederland660Aantal2023
Herkomst Europa330Aantal2023
Herkomst buiten Europa330Aantal2023
Geboren in Nederland3.975Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa215Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Autochtoon4.015Aantal2022
Westers totaal360Aantal2022
Niet-westers totaal200Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers155Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal63Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting39Aantal2023
Verkeersovertredingen30Aantal2023
Vernieling20Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven172Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3049Code2024
RegionaamEgmond aan ZeeNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal195Aantal hectaren2023
Oppervlakte land195Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.223Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.184Aantal2024
Adressen met postcode3.779Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.923Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie67Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie184Aantal2024
Adressen met industriefunctie44Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie40Aantal2024
Adressen met logiesfunctie665Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie79Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie465Aantal2024
Verblijfsobjecten4.170Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen14Aantal2024
Panden met adres2.390Aantal2024
Adressen met pand4.155Aantal2024
Percelen met adres1.838Aantal2024
Adressen met perceel4.184Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.169Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom15Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.923Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190027Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925283Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950292Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970976Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980400Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990248Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200036Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201096Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202019Aantal2024
Panden met adres 2020 en later13Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190029Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925440Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950467Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.441Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980926Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990398Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200099Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010263Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202063Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later29Aantal2024
Postcodegebied1931AA-1931XRNaam2024
Meest voorkomende postcode1931Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.320Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.965Aantal2023
Personenautos - overige brandstof360Aantal2023
Personenautos per huishouden1,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.190Aantal2023
Motorfietsen205Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.910Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€389.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning49%Percentage2023
Percentage meergezinswoning51%Percentage2023
Percentage bewoond81%Percentage2023
Percentage onbewoond19%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement1.382Aantal2024
Tussen of geschakelde woning728Aantal2024
Hoekwoning396Aantal2024
Tweeonder1kap192Aantal2024
Vrijstaande woning225Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.247Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!