Statistieken woonplaats Emmen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Emmen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Emmen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Emmen telt 58.130 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Emmen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Emmen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Emmen% verschil
202358.1301,28%
202257.3951,31%
202156.6550,14%
202056.5750,05%
201956.5450,09%
201856.495-0,38%
201756.7100%
201656.7100,09%
201556.660-0,24%
201456.795-0,24%
201356.930geen data

De bevolking van de woonplaats Emmen is met 1.200 personen gestegen van 56.930 personen in 2013 tot 58.130 personen in 2023 (dat is een kleine groei van 2,11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 120 personen (0,21%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Emmen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Emmen:

In 2013 waren er 56.930 inwoners in de woonplaats Emmen. In 2018 is het aantal gedaald tot 56.495 personen. Dit is een daling van 435 (-0,76%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -215 (-0,38%). Het aantal van 56.495 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 58.130 personen. De stijging ten opzichte van 2018 is 1.635 (2,89%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 735 (1,28%). Het aantal van 58.130 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Emmen

Woonplaats Emmen heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.954 hectare, waarvan 7.765 land en 186 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Emmen telt 34.646 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 501 adressen per km2. Er wonen 27.810 huishoudens en er zijn in totaal 28.119 woningen. De woonplaats telt 29.320 auto's en 5.925 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Emmen ligt in de gemeente Emmen.

De brondata voor woonplaats Emmen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Emmen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Emmen valt samen met 14 wijken. Dit zijn: wijk Emmen-Centrum, wijk Emmen-Centrum Oost, wijk Emmermeer, wijk Angelslo, wijk Emmerhout, wijk Emmerschans, wijk Bargeres, wijk Rietlanden en nog 6 andere wijken. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Emmen voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Emmen zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Emmen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Emmen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Emmen
Kaart van de woonplaats Emmen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Emmen binnen de gemeente Emmen.

Woningkenmerken
Er zijn 28.119 woningen in de woonplaats Emmen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Emmen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Emmen was €231.303 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Emmen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Emmen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Emmen% verschil
2023€231.30315%
2022€200.95511%
2021€180.8006,8%
2020€169.2547,6%
2019€157.3598,2%
2018€145.3722,86%
2017€141.335-0,85%
2016€142.5471,05%
2015€141.070-6,8%
2014€151.391-7,2%
2013€163.145geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Emmen is met €68.158 toegenomen van €163.145 in 2013 tot €231.303 in 2023 (dat is een groei van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.815 (3,79%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Emmen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Emmen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Emmen is €231.303, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 28.119 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Emmen (geel), 15 woonplaatsen (groen) en 27 wijken (oranje). De woonplaats Emmen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Emmen: er zijn 8.833 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Emmen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 34.646 totaal in de woonplaats Emmen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Emmen telt in totaal 34.646 adressen, met 34.487 verblijfsobjecten en 159 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Emmen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Emmen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Emmen zijn er 28.595 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Emmen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 7.877 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Emmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Emmen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Emmen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Emmen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Emmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Emmen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Emmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Emmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Emmen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Emmen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202346.7404.4057.000
202247.1153.9706.310
202146.9203.7605.975
202046.9503.7185.907
201947.0603.6635.822
201847.2653.5655.665
201747.6553.4975.558
201647.7603.4575.493
201547.8553.4015.404
201447.6703.5095.576
201348.1143.3965.398

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Emmen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 7,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 6% en herkomst van buiten Europa: 9,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Emmen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Emmen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Emmen in 2022 zijn Westers (4.850 inwoners) en Overig (3.535 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Emmen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Emmen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Emmen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Emmen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Emmen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Emmen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Emmen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.797763
Tussenwoning2.3891.009
Hoekwoning2.6041.190
Twee onder één kap woning2.8671.427
Vrijstaande woning3.6161.748
Huurwoning2.109921
Eigen woning2.8241.249

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Emmen zijn C (8.940 adressen) en A (6.674 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Emmen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Emmen: 8.940 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Emmen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Emmen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Emmen voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Emmen
Bevolking533749
Adressen2.055501
Autos265378

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Emmen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 362 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Emmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Emmen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Emmen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Emmen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 32 stembureaus in de woonplaats Emmen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 32 stembureaus in de woonplaats Emmen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 32 stembureaus in de woonplaats Emmen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 130 stembureaus in de gemeente Emmen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Emmen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Emmen.

Stembureaus Emmen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.049)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Emmen.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Emmen was in 2022 €22.049.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (5.925 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Emmen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Emmen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Emmen zijn in totaal 5.925 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.925 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.930 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Emmen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Emmen
Er zijn 701 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Emmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Emmen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 701 elektrische auto’s in de woonplaats Emmen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Emmen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 30.376 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Emmen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Emmen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 41.888 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Emmen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 30.594 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Emmen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Emmen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Emmen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.982 misdrijven in de woonplaats Emmen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Emmen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Emmen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 39.444 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Emmen 2.982 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Emmen in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (408 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (343 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Emmen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 182 misdrijven in de woonplaats Emmen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Emmen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Emmen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Emmen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Emmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Emmen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Emmen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Emmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Emmen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Emmen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Emmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Emmen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Emmen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.925Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij90Aantal2023
B-F Nijverheid en energie745Aantal2023
G+I Handel en horeca1.355Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie335Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed530Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.195Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.020Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten660Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners58.130Aantal2023
Mannen28.685Aantal2023
Vrouwen29.465Aantal2023
0 tot 15 jaar8.015Aantal2023
15 tot 25 jaar6.720Aantal2023
25 tot 45 jaar12.650Aantal2023
45 tot 65 jaar15.935Aantal2023
65 jaar of ouder14.805Aantal2023
Ongehuwd26.100Aantal2023
Gehuwd22.440Aantal2023
Gescheiden5.740Aantal2023
Verweduwd3.840Aantal2023
Geboorte totaal515Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal815Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid749Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag13.590Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar20.050Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.320Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.430Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten5.665Aantal2019
WMO cliënten relatief100Aantal per 1000 inwoners2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.532Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.797Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.389Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.604Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.867Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.616Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.109Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.824Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.101Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement763Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.009Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.427Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.748Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning921Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.249Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2019
Adressen zonder energielabel4.978Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel9.776Aantal2024
Adressen met definitief energielabel19.892Aantal2024
Energielabels A+++++4Aantal2024
Energielabels A++++121Aantal2024
Energielabels A+++370Aantal2024
Energielabels A++153Aantal2024
Energielabels A+310Aantal2024
Energielabels A6.674Aantal2024
Energielabels B5.843Aantal2024
Energielabels C8.940Aantal2024
Energielabels D2.950Aantal2024
Energielabels E1.807Aantal2024
Energielabels F1.353Aantal2024
Energielabels G1.143Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal27.810Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens11.275Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen8.405Aantal2023
Huishoudens met kinderen8.130Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,03Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers46.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.235Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.049Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar22%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€93x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO3.840Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW540Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW13.490Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland46.740Aantal2023
Herkomst buiten Nederland11.405Aantal2023
Herkomst Europa4.405Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.000Aantal2023
Geboren in Nederland46.730Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.075Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.905Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.340Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.100Aantal2023
Autochtoon47.115Aantal2022
Westers totaal4.850Aantal2022
Niet-westers totaal5.430Aantal2022
Marokko355Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba355Aantal2022
Suriname360Aantal2022
Turkije805Aantal2022
Overig niet-westers3.535Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.340Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven323Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting381Aantal2023
Verkeersovertredingen436Aantal2023
Vernieling357Aantal2023
Overige misdrijven143Aantal2023
Totaal misdrijven2.982Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,69Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,69Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,69Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,86Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,02Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,42Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,31Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,31Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,96Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,29Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,91Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,46Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,48Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,94Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,97Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,16Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,33Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,34Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,67Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,74Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,76Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,86Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,98Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand61,47Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,46Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,58Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand33Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,98Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,03Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1988Code2024
RegionaamEmmenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal7.954Aantal hectaren2023
Oppervlakte land7.765Aantal hectaren2023
Oppervlakte water186Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid501Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal34.646Aantal2024
Adressen met postcode31.956Aantal2024
Adressen met woonfunctie28.595Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie286Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie120Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.234Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie556Aantal2024
Adressen met logiesfunctie361Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie74Aantal2024
Adressen met sportfunctie67Aantal2024
Adressen met winkelfunctie886Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.814Aantal2024
Verblijfsobjecten34.487Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen159Aantal2024
Panden met adres25.564Aantal2024
Adressen met pand34.463Aantal2024
Percelen met adres20.704Aantal2024
Adressen met perceel34.646Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom34.430Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom216Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom28.417Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom178Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190054Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925326Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.545Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707.877Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805.738Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.942Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.328Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020739Aantal2024
Panden met adres 2020 en later999Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190059Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925357Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.731Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19709.069Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19808.014Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904.511Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.663Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103.368Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.348Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.340Aantal2024
Postcodegebied7811AB-7828CRNaam2024
Meest voorkomende postcode7812Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode16%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade93Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade267Aantal2022
Verkeersongevallen totaal362Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal29.320Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine23.290Aantal2023
Personenautos - overige brandstof6.025Aantal2023
Personenautos per huishouden1,05Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte378Aantal2023
Motorfietsen2.300Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28.119Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€231.303Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning71%Percentage2023
Percentage meergezinswoning29%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen57%Percentage2023
Huurwoningen totaal43%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement8.288Aantal2024
Tussen of geschakelde woning8.833Aantal2024
Hoekwoning4.278Aantal2024
Tweeonder1kap3.185Aantal2024
Vrijstaande woning4.011Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.5.892Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!