Statistieken woonplaats Geldermalsen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Geldermalsen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Geldermalsen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Geldermalsen telt 11.025 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Geldermalsen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Geldermalsen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Geldermalsen% verschil
202311.0251,38%
202210.8750,14%
202110.860-0,14%
202010.8750,18%
201910.8551,02%
201810.7452,04%
201710.5300,89%
201610.4370,28%
201510.4080,59%
201410.3470,77%
201310.268geen data

De bevolking van de woonplaats Geldermalsen is met 757 inwoners gegroeid van 10.268 inwoners in 2013 tot 11.025 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 7,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 76 inwoners (0,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente West Betuwe.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Geldermalsen:

In 2013 telde de woonplaats Geldermalsen 10.268 inwoners. Het aantal van 10.268 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 11.025 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 757 (7,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 150 (1,38%). Het aantal van 11.025 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Geldermalsen

Woonplaats Geldermalsen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.199 hectare, waarvan 1.175 land en 24 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Geldermalsen telt 5.760 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 942 adressen per km2. Er wonen 4.595 huishoudens en er zijn in totaal 4.643 woningen. De woonplaats telt 5.640 auto's en 1.635 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Geldermalsen ligt in de gemeente West Betuwe.

De brondata voor woonplaats Geldermalsen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Geldermalsen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Geldermalsen valt precies samen met de wijk Geldermalsen. De data voor de wijk Geldermalsen en voor woonplaats Geldermalsen zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Geldermalsen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Geldermalsen
Kaart van de woonplaats Geldermalsen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Geldermalsen binnen de gemeente West Betuwe.

Woningkenmerken
Er zijn 4.643 woningen in de woonplaats Geldermalsen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente West Betuwe in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Geldermalsen was €386.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Geldermalsen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Geldermalsen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Geldermalsen% verschil
2023€386.00017%
2022€330.00010%
2021€300.0007,1%
2020€280.0006,1%
2019€264.0003,94%
2018€254.0002,01%
2017€249.000-2,35%
2016€255.0001,59%
2015€251.000-4,20%
2014€262.000-8,4%
2013€286.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Geldermalsen is met €100.000 gegroeid van €286.000 in 2013 tot €386.000 in 2023 (dat is een groei van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.000 (3,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente West Betuwe.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente West Betuwe.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Geldermalsen is €386.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 4.643 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente West Betuwe (geel), 26 woonplaatsen (groen) en 12 wijken (oranje). De woonplaats Geldermalsen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Geldermalsen: er zijn 1.333 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Geldermalsen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.760 totaal in de woonplaats Geldermalsen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Geldermalsen telt in totaal 5.760 adressen, met 5.753 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Geldermalsen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen West Betuwe
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Geldermalsen zijn er 4.795 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Geldermalsen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.089 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Geldermalsen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Geldermalsen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Geldermalsen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Geldermalsen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Geldermalsen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente West Betuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Geldermalsen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Geldermalsen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Geldermalsen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Geldermalsen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239.2856651.070
20229.400565910
20219.420552888
20209.485533857
20199.470531854
20189.425506814
20179.265485780
20169.224462742
20159.249438703
20149.294391630
20139.224388625

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Geldermalsen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,79% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in West Betuwe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Geldermalsen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Geldermalsen in 2022 zijn Westers (680 inwoners) en Overig (480 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Geldermalsen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Geldermalsen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Geldermalsen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente West Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente West Betuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Geldermalsen zijn C (1.625 adressen) en B (888 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Geldermalsen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Geldermalsen: 1.625 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 59 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Geldermalsen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Geldermalsen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Geldermalsen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Rode Kruis in West Betuwe

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Rode Kruis in West Betuwe is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de woonplaats Geldermalsen. Stembureau Rode Kruis in West Betuwe is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Geldermalsen ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente West Betuwe.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Rode Kruis in West Betuwe bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Rode Kruis in West Betuwe stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 51 stembureaus in de gemeente West Betuwe en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente West Betuwe. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Geldermalsen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Geldermalsen was in 2022 €30.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.635 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Geldermalsen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Geldermalsen zijn in totaal 1.635 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.635 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.640 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Geldermalsen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Geldermalsen
Er zijn 251 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Geldermalsen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Geldermalsen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 251 elektrische auto’s in de woonplaats Geldermalsen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Geldermalsen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.579 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Geldermalsen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Geldermalsen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.064 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Geldermalsen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.803 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Geldermalsen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Geldermalsen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Geldermalsen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 442 misdrijven in de woonplaats Geldermalsen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Geldermalsen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Geldermalsen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.574 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Geldermalsen 442 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Geldermalsen in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (60 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (51 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Geldermalsen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 42 misdrijven in de woonplaats Geldermalsen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Geldermalsen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Geldermalsen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente West Betuwe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Geldermalsen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Geldermalsen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Geldermalsen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Geldermalsen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Geldermalsen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Geldermalsen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Geldermalsen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Geldermalsen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Geldermalsen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.635Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2023
B-F Nijverheid en energie265Aantal2023
G+I Handel en horeca310Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie110Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed155Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening385Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg245Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.025Aantal2023
Mannen5.365Aantal2023
Vrouwen5.655Aantal2023
0 tot 15 jaar1.855Aantal2023
15 tot 25 jaar1.245Aantal2023
25 tot 45 jaar2.280Aantal2023
45 tot 65 jaar2.970Aantal2023
65 jaar of ouder2.670Aantal2023
Ongehuwd4.755Aantal2023
Gehuwd4.790Aantal2023
Gescheiden745Aantal2023
Verweduwd735Aantal2023
Geboorte totaal105Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal180Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid938Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.450Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.360Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.990Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura325Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten610Aantal2022
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2016
Adressen zonder energielabel974Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.660Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.126Aantal2024
Energielabels A+++++7Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++21Aantal2024
Energielabels A++14Aantal2024
Energielabels A+53Aantal2024
Energielabels A814Aantal2024
Energielabels B888Aantal2024
Energielabels C1.625Aantal2024
Energielabels D408Aantal2024
Energielabels E179Aantal2024
Energielabels F326Aantal2024
Energielabels G447Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.595Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.455Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.445Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.690Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€230x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO410Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland9.285Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.735Aantal2023
Herkomst Europa665Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.070Aantal2023
Geboren in Nederland9.285Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa230Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa460Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa430Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa615Aantal2023
Autochtoon9.400Aantal2022
Westers totaal680Aantal2022
Niet-westers totaal795Aantal2022
Marokko235Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers480Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal220Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven39Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting54Aantal2023
Verkeersovertredingen71Aantal2023
Vernieling37Aantal2023
Overige misdrijven19Aantal2023
Totaal misdrijven442Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand26,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3529Code2024
RegionaamGeldermalsenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.199Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.175Aantal hectaren2023
Oppervlakte water24Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid942Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.760Aantal2024
Adressen met postcode5.671Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.795Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie73Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie43Aantal2024
Adressen met industriefunctie371Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie284Aantal2024
Adressen met logiesfunctie10Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie15Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie164Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie167Aantal2024
Verblijfsobjecten5.753Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen7Aantal2024
Panden met adres4.641Aantal2024
Adressen met pand5.753Aantal2024
Percelen met adres3.674Aantal2024
Adressen met perceel5.760Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.674Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom86Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.729Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom66Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900169Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925229Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950465Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.089Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980819Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990723Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000502Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010275Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020248Aantal2024
Panden met adres 2020 en later121Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900229Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925276Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950495Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.145Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980869Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990875Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000690Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010434Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020512Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later227Aantal2024
Postcodegebied4191AA-4191ZTNaam2024
Meest voorkomende postcode4191Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade51Aantal2022
Verkeersongevallen totaal59Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.640Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.390Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.250Aantal2023
Personenautos per huishouden1,23Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte480Aantal2023
Motorfietsen390Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.643Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€386.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie26%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement889Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.333Aantal2024
Hoekwoning860Aantal2024
Tweeonder1kap644Aantal2024
Vrijstaande woning1.069Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.958Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!