Statistieken woonplaats Heiligerlee

Aantal inwoners per jaar
(kleine afname van 3,32% naar 1.457 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Heiligerlee. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Heiligerlee is met 50 personen gedaald van 1.507 in 2013 tot 1.457 in 2022 (dat is 3,32%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Heiligerlee

Woonplaats Heiligerlee heeft afgerond een totale oppervlakte van 270 hectare, waarvan 258 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heiligerlee telt 686 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 491 adressen per km2. Er wonen 650 huishoudens en er zijn in totaal 649 woningen. De woonplaats telt 853 auto's en 102 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heiligerlee ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Heiligerlee is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heiligerlee zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heiligerlee valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heiligerlee zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heiligerlee zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Heiligerlee
Kaart van de woonplaats Heiligerlee. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heiligerlee binnen de gemeente Oldambt.

Woningkenmerken
Er zijn 649 woningen in de woonplaats Heiligerlee.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oldambt in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 41% naar €210.556 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Heiligerlee. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heiligerlee, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heiligerlee is met €61.176 gestegen van €149.379 in 2013 tot €210.556 in 2022 (dat is 41%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oldambt.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 686 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Heiligerlee telt in totaal 686 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Heiligerlee. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Heiligerlee. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Heiligerlee


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oldambt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Heiligerlee


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Brasserie Slag bij Heiligerlee

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Brasserie Slag bij Heiligerlee is uitgebracht. Brasserie Slag bij Heiligerlee was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Heiligerlee. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Oldambt als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Brasserie Slag bij Heiligerlee bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 13 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Heiligerlee stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Oldambt telde bij deze verkiezingen in totaal 25 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldambt. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Heiligerlee. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Heiligerlee, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Heiligerlee is met 36 personen afgenomen van 1.373 in 2013 tot 1.337 in 2022 (dat is 2,62%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Heiligerlee
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Heiligerlee in 2022 zijn Westers (80 inwoners) en Overig (39 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Heiligerlee: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Heiligerlee.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heiligerlee. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oldambt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oldambt. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldambt. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.451)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Heiligerlee.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heiligerlee was in 2020 €23.451.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (102 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heiligerlee (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Heiligerlee zijn in totaal 102 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 102 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 97 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Heiligerlee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Heiligerlee.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Heiligerlee genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Heiligerlee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Heiligerlee.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 49 misdrijven in de woonplaats Heiligerlee geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heiligerlee, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Heiligerlee zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 430 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 430 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 414 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Heiligerlee 49 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Heiligerlee in 2022 zijn Horizontale fraude (8 delicten) en Cybercrime (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Heiligerlee.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 is er één misdrijf in de woonplaats Heiligerlee geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Heiligerlee met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Heiligerlee over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oldambt.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,30 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Heiligerlee.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Heiligerlee.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Heiligerlee. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Heiligerlee op 3 januari 2023 zijn G (169 adressen) en C (144 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Heiligerlee. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Heiligerlee: 169 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Heiligerlee

Er zijn voor de woonplaats Heiligerlee geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Heiligerlee vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heiligerlee voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal102Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie16Aantal2021
G+I Handel en horeca16Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.457Aantal2022
Mannen741Aantal2022
Vrouwen716Aantal2022
0 tot 15 jaar195Aantal2022
15 tot 25 jaar160Aantal2022
25 tot 45 jaar290Aantal2022
45 tot 65 jaar506Aantal2022
65 jaar of ouder310Aantal2022
Ongehuwd581Aantal2022
Gehuwd686Aantal2022
Gescheiden125Aantal2022
Verweduwd65Aantal2022
Westers totaal80Aantal2022
Geboorte totaal15Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal15Aantal2021
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid565,43Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag450Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar531Aantal2020
Opleidingsniveau hoog201Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2020
WMO cliënten105Aantal2021
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.839Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.090Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.520Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.326Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.158Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.119Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.790Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.470Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.579Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.031Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.608Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.859Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief338Aantal2023
Energielabels Voorlopig324Aantal2023
Energielabels Onbepaald21Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+8Aantal2023
Energielabels A76Aantal2023
Energielabels B122Aantal2023
Energielabels C144Aantal2023
Energielabels D56Aantal2023
Energielabels E28Aantal2023
Energielabels F58Aantal2023
Energielabels G169Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal650Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens185Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen250Aantal2022
Huishoudens met kinderen225Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.201Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.454Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.451Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€88x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW280Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.337Aantal2022
Niet-westers totaal40Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers40Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal13Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting15Aantal2022
Verkeersovertredingen10Aantal2022
Vernieling3Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven49Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,02Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,48Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,21Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,48Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand5,48Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,92Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,89Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,82Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,61Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,81Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,51Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,86Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,43Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,33Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,33Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,94Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,63Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,34Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,41Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,59Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,69Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,73Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,44Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,03Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,81Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,35Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,51Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,23Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,68Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand34,48Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,21Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,71Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand32,98Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,53Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,23Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand35Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand20,98Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand9,47Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1899CodeWP1899
RegionaamHeiligerleeNaamHeiligerlee
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal270Aantal hectaren2022
Oppervlakte land258Aantal hectaren2022
Oppervlakte water12Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid491Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal686Aantal2023
Adressen met postcode683Aantal2023
Adressen met woonfunctie657Aantal2023
Panden678Aantal2023
Percelen551Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19008Aantal2023
Panden 1900 tot 192544Aantal2023
Panden 1925 tot 1950168Aantal2023
Panden 1950 tot 1970125Aantal2023
Panden 1970 tot 198091Aantal2023
Panden 1980 tot 199081Aantal2023
Panden 1990 tot 2000103Aantal2023
Panden 2000 tot 201019Aantal2023
Panden 2010 tot 202025Aantal2023
Panden 2020 en later15Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2021
Verkeersongevallen totaal2Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal853Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine707Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof141Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen115Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad649Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€210.556Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning99%Percentage2022
Percentage meergezinswoning1%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen71%Percentage2022
Huurwoningen totaal29%Percentage2022
In bezit woningcorporatie24%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!