Statistieken woonplaats Hengelo

Aantal inwoners per jaar
(groei van 6,3% naar 82.311 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Hengelo. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Hengelo is met 4.902 personen gestegen van 77.409 in 1995 tot 82.311 in 2023 (dat is 6,3%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Hengelo

Woonplaats Hengelo heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.183 hectare, waarvan 6.084 land en 99 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hengelo telt 48.011 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.860 adressen per km2. Er wonen 38.777 huishoudens en er zijn in totaal 39.523 woningen. De woonplaats telt 49.265 auto's en 9.250 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hengelo ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Hengelo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hengelo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Hengelo bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Hengelo zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hengelo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hengelo
Kaart van de woonplaats Hengelo. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Hengelo binnen de provincie Overijssel.

Woningkenmerken
Er zijn 39.523 woningen in de woonplaats Hengelo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hengelo in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 49% naar €243.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Hengelo. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hengelo, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hengelo is met €80.000 gestegen van €163.000 in 2005 tot €243.000 in 2022 (dat is 49%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hengelo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 48.231 totaal in de woonplaats Hengelo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Hengelo telt in totaal 48.231 adressen, met 48.203 verblijfsobjecten en 28 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen Hengelo
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hengelo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Hengelo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Hengelo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hengelo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hengelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hengelo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hengelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Hengelo. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Hengelo, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Hengelo is met 1.915 personen gedaald van 63.602 in 1996 tot 61.687 in 2022 (dat is 3,01%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hengelo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hengelo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hengelo in 2022 zijn Westers (8.032 inwoners) en Overig (5.646 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hengelo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Hengelo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hengelo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hengelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hengelo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hengelo op 3 juli 2023 zijn C (11.376 adressen) en A (8.336 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hengelo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hengelo: 11.376 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Hengelo

Er zijn voor de woonplaats Hengelo geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hengelo vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Hengelo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Hengelo is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 27 stembureaus in de woonplaats Hengelo. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Hengelo als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 27 stembureaus in de woonplaats Hengelo.

Bekijk de uitslagen van heel veel andere verkiezingen op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hengelo. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Hengelo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hengelo was in 2021 €27.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (9.250 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hengelo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Hengelo zijn in totaal 9.250 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 9.250 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 9.245 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hengelo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hengelo
Er zijn 3.044 elektrische auto’s in augustus 2023 in de woonplaats Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hengelo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 3.044 elektrische auto’s in de woonplaats Hengelo. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hengelo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 47.814 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hengelo in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hengelo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 64.830 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hengelo (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 49.291 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hengelo in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hengelo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hengelo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 3.895 misdrijven in de woonplaats Hengelo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hengelo, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hengelo zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 48.383 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 48.383 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 47.282 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Hengelo 3.895 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hengelo in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (678 delicten) en Ongevallen (weg) (465 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Hengelo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 334 misdrijven in de woonplaats Hengelo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hengelo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hengelo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Hengelo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hengelo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hengelo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hengelo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hengelo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hengelo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.250Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij100Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.010Aantal2022
G+I Handel en horeca1.995Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie700Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed830Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.020Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.600Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten990Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners82.311Aantal2023
Mannen41.544Aantal2023
Vrouwen40.767Aantal2023
0 tot 15 jaar11.509Aantal2023
15 tot 25 jaar10.472Aantal2023
25 tot 45 jaar20.425Aantal2023
45 tot 65 jaar22.835Aantal2023
65 jaar of ouder17.070Aantal2023
Ongehuwd40.008Aantal2023
Gehuwd31.405Aantal2023
Gescheiden6.627Aantal2023
Verweduwd4.271Aantal2023
Westers totaal8.032Aantal2022
Geboorte totaal707Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal852Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.339Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag15.160Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar27.460Aantal2021
Opleidingsniveau hoog19.530Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.995Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2020
WMO cliënten7.375Aantal2021
WMO cliënten relatief91Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.510Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief22.759Aantal2023
Energielabels Voorlopig18.335Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.488Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++19Aantal2023
Energielabels A+++239Aantal2023
Energielabels A++155Aantal2023
Energielabels A+424Aantal2023
Energielabels A8.336Aantal2023
Energielabels B6.524Aantal2023
Energielabels C11.376Aantal2023
Energielabels D3.052Aantal2023
Energielabels E3.318Aantal2023
Energielabels F2.891Aantal2023
Energielabels G4.757Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal38.777Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens15.740Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen11.034Aantal2022
Huishoudens met kinderen12.003Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers66.300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€57x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand2.290Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO4.240Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW880Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW15.430Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon61.687Aantal2022
Niet-westers totaal11.757Aantal2022
Marokko266Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba559Aantal2022
Suriname515Aantal2022
Turkije4.771Aantal2022
Overig niet-westers5.646Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.846Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven336Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting456Aantal2022
Verkeersovertredingen679Aantal2022
Vernieling345Aantal2022
Overige misdrijven127Aantal2022
Totaal misdrijven3.895Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km58Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km64Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km6,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3510CodeWP3510
RegionaamHengeloNaamHengelo
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal6.183Aantal hectaren2023
Oppervlakte land6.084Aantal hectaren2023
Oppervlakte water99Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.860Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal48.011Aantal2023
Adressen met postcode44.582Aantal2023
Adressen met woonfunctie40.639Aantal2023
Panden34.429Aantal2023
Percelen27.516Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 1900400Aantal2023
Panden 1900 tot 19253.244Aantal2023
Panden 1925 tot 19505.682Aantal2023
Panden 1950 tot 19708.879Aantal2023
Panden 1970 tot 19807.378Aantal2023
Panden 1980 tot 19905.098Aantal2023
Panden 1990 tot 20005.800Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.786Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.509Aantal2023
Panden 2020 en later1.708Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade95Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade477Aantal2021
Verkeersongevallen totaal575Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal49.265Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine38.865Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof10.400Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte810Aantal2022
Motorfietsen3.695Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad39.523Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€243.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning70%Percentage2022
Percentage meergezinswoning30%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen56%Percentage2022
Huurwoningen totaal44%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200085%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!