Statistieken woonplaats Heukelum

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Heukelum telt 2.387 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heukelum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heukelum:

JaarAantal inwoners de woonplaats Heukelum% verschil
20232.387-1,28%
20222.4181,85%
20212.3740,76%
20202.356-0,97%
20192.379-0,79%
20182.3980,88%
20172.3771,15%
20162.3500,90%
20152.3293,47%
20142.2510,13%
20132.248geen data

De bevolking van de woonplaats Heukelum is met 139 inwoners gegroeid van 2.248 inwoners in 2013 tot 2.387 inwoners in 2023 (dat is een toename van 6,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 14 inwoners (0,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente West Betuwe.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Heukelum:

In 2013 telde de woonplaats Heukelum 2.248 inwoners. Het aantal van 2.248 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 2.418 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 170 (7,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 44 (1,85%). Het aantal van 2.418 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Heukelum 2.387 inwoners.

Over woonplaats Heukelum

Woonplaats Heukelum heeft afgerond een totale oppervlakte van 420 hectare, waarvan 374 land en 44 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heukelum telt 1.086 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 207 adressen per km2. Er wonen 1.014 huishoudens en er zijn in totaal 1.018 woningen. De woonplaats telt 1.305 auto's en 289 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heukelum ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Heukelum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heukelum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heukelum valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heukelum zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heukelum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Heukelum
Kaart van de woonplaats Heukelum. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heukelum binnen de gemeente West Betuwe.

Woningkenmerken
Er zijn 1.018 woningen in de woonplaats Heukelum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente West Betuwe in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Heukelum was €379.748 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Heukelum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heukelum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Heukelum% verschil
2023€379.74819%
2022€318.0428,8%
2021€292.2386,7%
2020€273.9216,1%
2019€258.2343,12%
2018€250.4201,04%
2017€247.8310,21%
2016€247.310-0,78%
2015€249.247-7,2%
2014€268.453-6%
2013€285.526geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Heukelum is met €94.222 gegroeid van €285.526 in 2013 tot €379.748 in 2023 (dat is een toename van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.422 (3,15%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente West Betuwe.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente West Betuwe.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heukelum is €379.748, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 1.018 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente West Betuwe (geel), 26 woonplaatsen (groen) en 12 wijken (oranje). De woonplaats Heukelum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Heukelum: er zijn 329 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Heukelum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.086 totaal in de woonplaats Heukelum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Heukelum telt in totaal 1.086 adressen, met 1.081 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 92% van de adressen in woonplaats Heukelum ligt binnen de bebouwde kom en 8% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen West Betuwe
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Heukelum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Heukelum. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Heukelum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Heukelum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Heukelum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente West Betuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Heukelum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Heukelum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Heukelum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heukelum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.15194153
20222.19785137
20212.16979127
20202.15179127
20192.18076123
20182.20574120
20172.18773117
20162.15674120
20152.14670113
20142.07766108
20132.08264103

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Heukelum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 3,92% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,85% en herkomst van buiten Europa: 4,58%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in West Betuwe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Heukelum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Heukelum in 2022 zijn Westers (107 inwoners) en Overig (63 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Heukelum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Heukelum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heukelum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente West Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente West Betuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Heukelum zijn C (268 adressen) en A (199 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Heukelum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Heukelum: 268 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Heukelum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Heukelum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Heukelum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis de Krakeling in Heukelum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Dorpshuis de Krakeling in Heukelum is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis de Krakeling in Heukelum was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Heukelum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente West Betuwe.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis de Krakeling in Heukelum bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de woonplaats Heukelum stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 49 stembureaus in de gemeente West Betuwe en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente West Betuwe. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.483)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Heukelum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heukelum was in 2021 €29.483.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (289 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heukelum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Heukelum zijn in totaal 289 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heukelum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Heukelum
Er zijn 34 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Heukelum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Heukelum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 34 elektrische auto’s in de woonplaats Heukelum. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Heukelum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.416 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Heukelum in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heukelum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.997 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heukelum (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.360 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Heukelum in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heukelum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Heukelum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 40 misdrijven in de woonplaats Heukelum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heukelum, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Heukelum zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 487 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Heukelum 40 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Heukelum in 2022 zijn Horizontale fraude (7 delicten) en Overige vermogensdelicten (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Heukelum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 6 misdrijven in de woonplaats Heukelum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Heukelum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Heukelum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente West Betuwe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,44 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Heukelum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Heukelum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Heukelum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Heukelum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Heukelum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Heukelum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Heukelum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Heukelum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heukelum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal289Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij6Aantal2022
B-F Nijverheid en energie54Aantal2022
G+I Handel en horeca43Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie21Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed28Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening64Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg47Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten27Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.388Aantal2023
Mannen1.221Aantal2023
Vrouwen1.177Aantal2023
0 tot 15 jaar330Aantal2023
15 tot 25 jaar294Aantal2023
25 tot 45 jaar488Aantal2023
45 tot 65 jaar713Aantal2023
65 jaar of ouder564Aantal2023
Ongehuwd1.020Aantal2023
Gehuwd1.078Aantal2023
Gescheiden181Aantal2023
Verweduwd134Aantal2023
Geboorte totaal16Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal16Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid636Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag540Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar940Aantal2021
Opleidingsniveau hoog374Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura37Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,9%Percentage2022
WMO cliënten109Aantal2022
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.951Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.498Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.831Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.009Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.969Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.126Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement422Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.001Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.129Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.474Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.173Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief612Aantal2023
Energielabels Voorlopig386Aantal2023
Energielabels Onbepaald86Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A200Aantal2023
Energielabels B180Aantal2023
Energielabels C268Aantal2023
Energielabels D132Aantal2023
Energielabels E23Aantal2023
Energielabels F71Aantal2023
Energielabels G122Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.014Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens265Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen361Aantal2023
Huishoudens met kinderen402Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,37Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.991Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.731Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.483Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,59%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,24%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€412x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand31Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO113Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW21Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW511Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.151Aantal2023
Herkomst Europa94Aantal2023
Herkomst buiten Europa153Aantal2023
Geboren in Nederland2.162Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa47Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa74Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa47Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa79Aantal2023
Autochtoon2.197Aantal2022
Westers totaal107Aantal2022
Niet-westers totaal115Aantal2022
Marokko31Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1Aantal2022
Suriname6Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers63Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal13Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting8Aantal2022
Verkeersovertredingen4Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven40Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,16Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,37Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,82Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,37Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,41Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,23Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,31Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,03Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,04Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,04Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,67Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,67Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,64Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,43Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,55Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,23Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,44Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,19Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,13Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,09Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand31,07Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,89Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,99Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand33,05Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,11Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,17Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand30Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,38Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand22Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,95Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2355CodeWP2355
RegionaamHeukelumNaamHeukelum
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal420Aantal hectaren2023
Oppervlakte land374Aantal hectaren2023
Oppervlakte water44Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid207Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.086Aantal2023
Adressen met postcode1.084Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.024Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom999Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom87Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom951Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom73Aantal2023
Percelen808Aantal2023
Panden978Aantal2023
Adressen met panden1.080Aantal2023
Panden voor 17006Aantal2023
Panden 1700 tot 190088Aantal2023
Panden 1900 tot 192570Aantal2023
Panden 1925 tot 195093Aantal2023
Panden 1950 tot 1970206Aantal2023
Panden 1970 tot 1980179Aantal2023
Panden 1980 tot 1990142Aantal2023
Panden 1990 tot 2000116Aantal2023
Panden 2000 tot 201038Aantal2023
Panden 2010 tot 2020137Aantal2023
Panden 2020 en later4Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.305Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.066Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof244Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen121Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.018Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€379.748Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement118Aantal2023
Tussen of geschakelde woning329Aantal2023
Hoekwoning180Aantal2023
Tweeonder1kap138Aantal2023
Vrijstaande woning259Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats5Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend4Aantal2023
Woningtype n.v.t.57Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!