Statistieken woonplaats Houten

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Houten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Houten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Houten telt 47.055 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Houten.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Houten:

JaarAantal inwoners de woonplaats Houten% verschil
202347.0550,57%
202246.7900,12%
202146.735-0,09%
202046.7750,38%
201946.6000,65%
201846.3000,54%
201746.0501,16%
201645.5200,22%
201545.4200,46%
201445.210-0,09%
201345.250geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Houten is met 1.805 inwoners gestegen van 45.250 inwoners in 2013 tot 47.055 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 3,99%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 180 inwoners (0,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Houten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Houten:

In 2013 telde de woonplaats Houten 45.250 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 45.210 inwoners. Dit is een daling van 40 (-0,09%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 45.210 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 47.055 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 1.845 (4,08%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 265 (0,57%). Het aantal van 47.055 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Houten

Woonplaats Houten heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.982 hectare, waarvan 1.886 land en 96 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Houten telt 21.973 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.200 adressen per km2. Er wonen 19.500 huishoudens en er zijn in totaal 19.784 woningen. De woonplaats telt 20.970 auto's en 6.060 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Houten ligt in de gemeente Houten.

De brondata voor woonplaats Houten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Houten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Houten valt samen met 5 wijken. Dit zijn: wijk Houten Noord-West, wijk Houten Noord-Oost, wijk Houten Zuid-West, wijk Houten Zuid-Oost en wijk Houten Buitengebied. De cijfers voor de woonplaats Houten zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Houten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Houten. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Houten
Kaart van de woonplaats Houten. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Houten binnen de gemeente Houten.

Woningkenmerken
Er zijn 19.784 woningen in de woonplaats Houten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Houten in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Houten was €497.152 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Houten.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Houten:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Houten% verschil
2023€497.15220%
2022€413.61911%
2021€374.1487,8%
2020€347.1768,7%
2019€319.4207,2%
2018€298.0138,4%
2017€274.8579,3%
2016€251.3621,67%
2015€247.230-3,69%
2014€256.694-9,4%
2013€283.367geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Houten is met €213.785 gegroeid van €283.367 in 2013 tot €497.152 in 2023 (dat is een stijging van 75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €21.378 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Houten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Houten.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Houten is €497.152, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 19.784 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Houten (geel), 3 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 48 buurten (blauw). De woonplaats Houten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Houten: er zijn 9.413 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Houten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 21.973 totaal in de woonplaats Houten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Houten telt in totaal 21.973 adressen, met 21.967 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Houten ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Houten
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Houten zijn er 20.057 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Houten.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 5.439 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de woonplaats Houten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Houten. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Houten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Houten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Houten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Houten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Houten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Houten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Houten per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Houten:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202337.9152.6656.460
202238.5252.4145.851
202138.7552.3315.649
202038.9652.2815.529
201939.0402.2085.352
201838.9502.1475.203
201738.9152.0845.051
201638.7351.9824.803
201538.7751.9414.704
201438.6891.9044.617
201338.9251.8474.478

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Houten als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 5,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 4,08% en herkomst van buiten Europa: 9,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Houten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Houten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Houten in 2022 zijn Westers (3.720 inwoners) en Overig (2.615 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Houten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Houten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Houten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Houten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Houten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Houten.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Houten:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.063417
Tussenwoning2.813671
Hoekwoning3.004800
Twee onder één kap woning3.7471.028
Vrijstaande woning4.5391.519
Huurwoning2.193490
Eigen woning3.078784

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Houten zijn A (8.018 adressen) en C (6.266 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Houten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Houten: 8.018 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Houten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Houten voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Houten voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Houten
Bevolking5332.495
Adressen2.0551.200
Autos2651.112

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Houten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 187 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Houten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Houten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Houten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Houten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 19 stembureaus in de woonplaats Houten. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 19 stembureaus in de woonplaats Houten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 19 stembureaus in de woonplaats Houten.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 40 stembureaus in de gemeente Houten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Houten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Houten.

Stembureaus Houten
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.525)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Houten.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Houten was in 2022 €34.525.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (6.060 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Houten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Houten voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Houten zijn in totaal 6.060 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 6.060 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.050 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Houten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Houten
Er zijn 22.761 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Houten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Houten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 22.761 elektrische auto’s in de woonplaats Houten. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Houten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 50.961 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Houten in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Houten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 112.682 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Houten (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 92.834 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Houten in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Houten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Houten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.166 misdrijven in de woonplaats Houten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Houten, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Houten zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 18.803 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Houten 1.166 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Houten in 2023 zijn Horizontale fraude (189 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (111 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Houten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 105 misdrijven in de woonplaats Houten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Houten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Houten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Houten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,48 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Houten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Houten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Houten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Houten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Houten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Houten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Houten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Houten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Houten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.060Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie525Aantal2023
G+I Handel en horeca765Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie560Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed495Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.830Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.235Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten605Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners47.055Aantal2023
Mannen23.150Aantal2023
Vrouwen23.910Aantal2023
0 tot 15 jaar8.440Aantal2023
15 tot 25 jaar5.830Aantal2023
25 tot 45 jaar10.750Aantal2023
45 tot 65 jaar13.750Aantal2023
65 jaar of ouder8.295Aantal2023
Ongehuwd22.440Aantal2023
Gehuwd19.810Aantal2023
Gescheiden3.105Aantal2023
Verweduwd1.690Aantal2023
Geboorte totaal430Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal290Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.495Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag7.280Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar13.040Aantal2022
Opleidingsniveau hoog15.380Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.445Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.685Aantal2022
WMO cliënten relatief36Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.785Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.063Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.813Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.004Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.747Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.539Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.193Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.078Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement417Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning671Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.028Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.519Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning784Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming19%Percentage2022
Adressen zonder energielabel1.393Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.678Aantal2024
Adressen met definitief energielabel13.902Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++137Aantal2024
Energielabels A+++194Aantal2024
Energielabels A++111Aantal2024
Energielabels A+219Aantal2024
Energielabels A8.018Aantal2024
Energielabels B4.597Aantal2024
Energielabels C6.266Aantal2024
Energielabels D552Aantal2024
Energielabels E132Aantal2024
Energielabels F154Aantal2024
Energielabels G194Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.500Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.665Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.835Aantal2023
Huishoudens met kinderen7.995Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,39Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers36.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.442Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.525Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen33%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,37%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€304x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand560Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.730Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.130Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland37.915Aantal2023
Herkomst buiten Nederland9.125Aantal2023
Herkomst Europa2.665Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.460Aantal2023
Geboren in Nederland37.920Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.390Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.275Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.280Aantal2023
Autochtoon38.525Aantal2022
Westers totaal3.720Aantal2022
Niet-westers totaal4.545Aantal2022
Marokko610Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba255Aantal2022
Suriname720Aantal2022
Turkije320Aantal2022
Overig niet-westers2.615Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal540Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven87Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting219Aantal2023
Verkeersovertredingen156Aantal2023
Vernieling116Aantal2023
Overige misdrijven47Aantal2023
Totaal misdrijven1.166Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,83Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,72Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,57Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,53Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,51Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,08Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,56Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,55Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,55Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,91Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,19Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,27Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,04Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,05Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,05Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,15Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,67Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,13Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,17Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,32Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,27Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,63Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,33Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,54Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,62Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,46Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,37Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2053Code2024
RegionaamHoutenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.982Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.886Aantal hectaren2023
Oppervlakte water96Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.200Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal21.973Aantal2024
Adressen met postcode21.868Aantal2024
Adressen met woonfunctie20.057Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie202Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie110Aantal2024
Adressen met industriefunctie521Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie523Aantal2024
Adressen met logiesfunctie43Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie46Aantal2024
Adressen met sportfunctie51Aantal2024
Adressen met winkelfunctie260Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie699Aantal2024
Verblijfsobjecten21.967Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres16.195Aantal2024
Adressen met pand21.927Aantal2024
Percelen met adres13.807Aantal2024
Adressen met perceel21.973Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom21.762Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom211Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19.930Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom127Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190087Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192562Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950136Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970573Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.362Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905.439Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.881Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104.246Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.174Aantal2024
Panden met adres 2020 en later230Aantal2024
Adressen met pand voor 170010Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900102Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192569Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950158Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970597Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.468Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19907.185Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.935Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105.669Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.987Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later747Aantal2024
Postcodegebied3991AA-3995ZTNaam2024
Meest voorkomende postcode3991Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode37%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade163Aantal2022
Verkeersongevallen totaal187Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal20.970Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine16.475Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.495Aantal2023
Personenautos per huishouden1,08Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.112Aantal2023
Motorfietsen1.465Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.784Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€497.152Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200060%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200040%Percentage2023
Appartement5.407Aantal2024
Tussen of geschakelde woning9.413Aantal2024
Hoekwoning3.456Aantal2024
Tweeonder1kap814Aantal2024
Vrijstaande woning967Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.910Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!