Statistieken woonplaats Hurdegaryp

Aantal inwoners per jaar
(kleine toename van 3,41% naar 5.022 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Hurdegaryp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Hurdegaryp is met 166 personen toegenomen van 4.856 in 2013 tot 5.022 in 2022 (dat is 3,41%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Hurdegaryp

Woonplaats Hurdegaryp heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.027 hectare, waarvan 1.010 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hurdegaryp telt 2.646 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 281 adressen per km2. Er wonen 2.235 huishoudens en er zijn in totaal 2.320 woningen. De woonplaats telt 2.639 auto's en 398 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hurdegaryp ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Hurdegaryp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hurdegaryp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hurdegaryp valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Hurdegaryp zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hurdegaryp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hurdegaryp
Kaart van de woonplaats Hurdegaryp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hurdegaryp binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.

Woningkenmerken
Er zijn 2.320 woningen in de woonplaats Hurdegaryp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(groei van 24% naar €227.093 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Hurdegaryp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hurdegaryp, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hurdegaryp is met €43.738 toegenomen van €183.354 in 2013 tot €227.093 in 2022 (dat is 24%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tytsjerksteradiel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.646 totaal in de woonplaats Hurdegaryp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Hurdegaryp telt in totaal 2.646 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hurdegaryp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Hurdegaryp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Hurdegaryp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hurdegaryp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hurdegaryp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tytsjerksteradiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hurdegaryp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Hurdegaryp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Hurdegaryp, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Hurdegaryp is met 69 personen gestegen van 4.484 in 2013 tot 4.552 in 2022 (dat is 1,54%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tytsjerksteradiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hurdegaryp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hurdegaryp in 2022 zijn Westers (259 inwoners) en Overig (160 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hurdegaryp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Hurdegaryp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hurdegaryp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tytsjerksteradiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hurdegaryp op 3 januari 2023 zijn C (697 adressen) en A (432 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hurdegaryp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hurdegaryp: 697 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Hurdegaryp

Er zijn voor de woonplaats Hurdegaryp geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hurdegaryp vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Hurdegaryp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Hurdegaryp is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Hurdegaryp. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Tytsjerksteradiel als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Hurdegaryp.

De gemeente Tytsjerksteradiel telde bij deze verkiezingen in totaal 24 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Hurdegaryp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hurdegaryp was in 2021 €25.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (398 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hurdegaryp (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Hurdegaryp zijn in totaal 398 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 398 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 388 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hurdegaryp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hurdegaryp
Er zijn 40 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Hurdegaryp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hurdegaryp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 40 elektrische auto’s in de woonplaats Hurdegaryp. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hurdegaryp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.772 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hurdegaryp in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hurdegaryp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.651 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hurdegaryp (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.703 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hurdegaryp in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hurdegaryp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hurdegaryp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 110 misdrijven in de woonplaats Hurdegaryp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hurdegaryp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hurdegaryp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.407 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.407 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.383 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Hurdegaryp 110 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hurdegaryp in 2022 zijn Horizontale fraude (22 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Hurdegaryp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 11 misdrijven in de woonplaats Hurdegaryp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hurdegaryp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hurdegaryp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Hurdegaryp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Hurdegaryp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hurdegaryp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Hurdegaryp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hurdegaryp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hurdegaryp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Hurdegaryp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hurdegaryp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hurdegaryp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal398Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij14Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca70Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.022Aantal2022
Mannen2.503Aantal2022
Vrouwen2.524Aantal2022
0 tot 15 jaar758Aantal2022
15 tot 25 jaar564Aantal2022
25 tot 45 jaar1.073Aantal2022
45 tot 65 jaar1.335Aantal2022
65 jaar of ouder1.297Aantal2022
Ongehuwd2.150Aantal2022
Gehuwd2.159Aantal2022
Gescheiden395Aantal2022
Verweduwd315Aantal2022
Westers totaal260Aantal2022
Geboorte totaal65Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal70Aantal2021
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid497Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag857Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.616Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.147Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura95Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,1%Percentage2020
WMO cliënten315Aantal2021
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.662Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.440Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.392Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.089Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.894Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.548Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.500Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.003Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.651Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.258Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.109Aantal2023
Energielabels Onbepaald271Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++7Aantal2023
Energielabels A+++10Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A432Aantal2023
Energielabels B354Aantal2023
Energielabels C697Aantal2023
Energielabels D364Aantal2023
Energielabels E138Aantal2023
Energielabels F162Aantal2023
Energielabels G202Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.235Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens734Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen753Aantal2022
Huishoudens met kinderen753Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.988Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,63%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,49%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€355x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.217Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.552Aantal2022
Niet-westers totaal210Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers160Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting26Aantal2022
Verkeersovertredingen23Aantal2022
Vernieling15Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven110Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,96Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand12,21Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,99Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand12,51Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand12,51Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand5,66Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,23Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,83Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,02Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,76Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,54Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,65Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,98Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand15,33Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,65Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,87Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,89Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,13Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,04Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,32Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,03Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand11,92Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,66Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand13,31Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,23Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand11,71Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand11,41Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,49Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2449CodeWP2449
RegionaamHurdegarypNaamHurdegaryp
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.027Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.010Aantal hectaren2022
Oppervlakte water17Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid281Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.646Aantal2023
Adressen met postcode2.638Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.378Aantal2023
Panden2.314Aantal2023
Percelen2.224Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190019Aantal2023
Panden 1900 tot 192553Aantal2023
Panden 1925 tot 1950193Aantal2023
Panden 1950 tot 1970675Aantal2023
Panden 1970 tot 1980645Aantal2023
Panden 1980 tot 1990279Aantal2023
Panden 1990 tot 2000379Aantal2023
Panden 2000 tot 2010119Aantal2023
Panden 2010 tot 2020179Aantal2023
Panden 2020 en later52Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade20Aantal2021
Verkeersongevallen totaal21Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.639Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.045Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof598Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen279Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.320Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€227.093Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning89%Percentage2022
Percentage meergezinswoning11%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen74%Percentage2022
Huurwoningen totaal26%Percentage2022
In bezit woningcorporatie17%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!