Statistieken woonplaats Langerak

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Langerak. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Langerak. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Langerak telt 1.760 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Langerak.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Langerak:

JaarAantal inwoners de woonplaats Langerak% verschil
20231.7601,44%
20221.7351,46%
20211.7103,01%
20201.660-0,30%
20191.6650,48%
20181.6571,47%
20171.633-1,45%
20161.657-0,84%
20151.6710,84%
20141.657-2,47%
20131.699geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Langerak is met 61 inwoners toegenomen van 1.699 inwoners in 2013 tot 1.760 inwoners in 2023 (dat is een groei van 3,59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 inwoners (0,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Molenlanden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Langerak:

In 2013 waren er 1.699 inwoners in de woonplaats Langerak. In 2017 is het aantal gedaald tot 1.633 inwoners. Dit is een daling van 66 (-3,88%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -24 (-1,45%). Het aantal van 1.633 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.760 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 127 (7,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 25 (1,44%). Het aantal van 1.760 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Langerak

Woonplaats Langerak heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.119 hectare, waarvan 1.044 land en 75 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Langerak telt 784 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 328 adressen per km2. Er wonen 685 huishoudens en er zijn in totaal 705 woningen. De woonplaats telt 970 auto's en 180 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Langerak ligt in de gemeente Molenlanden.

De brondata voor woonplaats Langerak is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Langerak zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Langerak valt precies samen met de wijk Langerak. De data voor de wijk Langerak en voor woonplaats Langerak zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Langerak zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Langerak
Kaart van de woonplaats Langerak. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Langerak binnen de gemeente Molenlanden.

Woningkenmerken
Er zijn 705 woningen in de woonplaats Langerak.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Molenlanden in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Langerak was €382.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Langerak.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Langerak:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Langerak% verschil
2023€382.00014%
2022€336.00017%
2021€286.0007,1%
2020€267.0000,38%
2019€266.0009,9%
2018€242.0002,54%
2017€236.0001,72%
2016€232.000-2,93%
2015€239.000-2,85%
2014€246.000-5,7%
2013€261.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Langerak is met €121.000 gegroeid van €261.000 in 2013 tot €382.000 in 2023 (dat is een groei van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.100 (4,13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Molenlanden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Molenlanden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Langerak is €382.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 705 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Molenlanden (geel), 19 woonplaatsen (groen) en 20 wijken (oranje). De woonplaats Langerak wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Langerak: er zijn 263 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Langerak.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 784 totaal in de woonplaats Langerak

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Langerak telt in totaal 784 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 79% van de adressen in woonplaats Langerak ligt binnen de bebouwde kom en 21% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Molenlanden
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Langerak zijn er 751 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Langerak.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 152 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Langerak.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Langerak. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Langerak

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Langerak. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Langerak


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Molenlanden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Langerak


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Langerak.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Langerak per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Langerak:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.58570100
20221.5706897
20211.5506694
20201.5056491
20191.5056694
20181.4996592
20171.4905984
20161.5325172
20151.5564667
20141.5524360
20131.5755172

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Langerak als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 3,99% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,0% en herkomst van buiten Europa: 4,24%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Molenlanden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Langerak
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Langerak in 2022 zijn Westers (80 inwoners) en Overig (75 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Langerak: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Langerak.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Langerak. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Molenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Molenlanden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Langerak zijn C (171 adressen) en B (165 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Langerak. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Langerak: 171 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Langerak.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Langerak. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Langerak vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Koningskerk in Langerak

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Koningskerk in Langerak is uitgebracht. Stembureau De Koningskerk in Langerak was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Langerak. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Molenlanden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Koningskerk in Langerak bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Langerak stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 78 stembureaus in de gemeente Molenlanden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Molenlanden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Langerak.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Langerak was in 2021 €27.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (180 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Langerak (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Langerak zijn in totaal 180 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Langerak. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Langerak
Er zijn 35 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Langerak.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Langerak op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de woonplaats Langerak. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Langerak die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.095 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Langerak in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Langerak geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.758 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Langerak (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.056 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Langerak in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Langerak geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Langerak. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 22 misdrijven in de woonplaats Langerak geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Langerak, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Langerak zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 333 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Langerak 22 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Langerak in 2023 zijn Horizontale fraude (5 delicten) en Diefstal/inbraak woning (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Langerak.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 4 misdrijven in de woonplaats Langerak geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Langerak met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Langerak over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Molenlanden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Langerak.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Langerak.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Langerak. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Langerak.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Langerak.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Langerak genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Langerak.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Langerak.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Langerak voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal180Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.760Aantal2023
Mannen895Aantal2023
Vrouwen860Aantal2023
0 tot 15 jaar300Aantal2023
15 tot 25 jaar260Aantal2023
25 tot 45 jaar415Aantal2023
45 tot 65 jaar515Aantal2023
65 jaar of ouder275Aantal2023
Ongehuwd785Aantal2023
Gehuwd825Aantal2023
Gescheiden95Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid169Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag400Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog290Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten55Aantal2022
WMO cliënten relatief32Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel111Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel203Aantal2024
Adressen met definitief energielabel470Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++23Aantal2024
Energielabels A++11Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A141Aantal2024
Energielabels B165Aantal2024
Energielabels C171Aantal2024
Energielabels D42Aantal2024
Energielabels E19Aantal2024
Energielabels F18Aantal2024
Energielabels G79Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal685Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen215Aantal2023
Huishoudens met kinderen295Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€207x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW250Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.585Aantal2023
Herkomst buiten Nederland170Aantal2023
Herkomst Europa70Aantal2023
Herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland1.585Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa60Aantal2023
Autochtoon1.570Aantal2022
Westers totaal80Aantal2022
Niet-westers totaal85Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers75Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal7Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven22Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand15,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand16,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand16Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1808Code2024
RegionaamLangerakNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.119Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.044Aantal hectaren2023
Oppervlakte water75Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid328Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal784Aantal2024
Adressen met postcode777Aantal2024
Adressen met woonfunctie751Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie15Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie16Aantal2024
Verblijfsobjecten784Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres756Aantal2024
Adressen met pand779Aantal2024
Percelen met adres579Aantal2024
Adressen met perceel784Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom621Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom163Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom609Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom142Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190052Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192542Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195011Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970110Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980152Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990104Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200099Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201039Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202059Aantal2024
Panden met adres 2020 en later86Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190055Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192543Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195011Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970113Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980164Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990106Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200099Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201039Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202060Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later86Aantal2024
Postcodegebied2967EA-2967XSNaam2024
Meest voorkomende postcode2967Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal970Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine780Aantal2023
Personenautos - overige brandstof190Aantal2023
Personenautos per huishouden1,42Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte93Aantal2023
Motorfietsen75Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad705Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€382.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement38Aantal2024
Tussen of geschakelde woning263Aantal2024
Hoekwoning141Aantal2024
Tweeonder1kap126Aantal2024
Vrijstaande woning183Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.33Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!