Statistieken woonplaats Lelystad

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Lelystad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Lelystad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Lelystad telt 84.091 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Lelystad.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Lelystad:

JaarAantal inwoners de woonplaats Lelystad% verschil
202484.0911,27%
202383.0332,24%
202281.2141,76%
202179.8111,54%
202078.5980,91%
201977.8930,65%
201877.3890,59%
201776.9370,19%
201676.7920,49%
201576.4180,36%
201476.1420,48%
201375.7780,62%
201275.3120,27%
201175.1110,65%
201074.6281,06%
200973.8481,07%
200873.0631,12%
200772.2521,13%
200671.4470,83%
200570.8601,75%
200469.6401,58%
200368.5553,15%
200266.4602,77%
200164.6682,49%
200063.0982,52%
199961.5451,09%
199860.8820,54%
199760.557-0,25%
199660.707-0,02%
199560.722geen data

De bevolking van de woonplaats Lelystad is met 23.369 inwoners gestegen van 60.722 inwoners in 1995 tot 84.091 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote toename van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 806 inwoners (1,13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Lelystad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Lelystad:

In 1995 waren er 60.722 inwoners in de woonplaats Lelystad. In 1997 is het aantal gedaald tot 60.557 inwoners. Dit is een daling van 165 (-0,27%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1996) is het verschil -150 (-0,25%). Het aantal van 60.557 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 84.091 inwoners. De stijging ten opzichte van 1997 is 23.534 (39%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.058 (1,27%). Het aantal van 84.091 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over woonplaats Lelystad

Woonplaats Lelystad heeft afgerond een totale oppervlakte van 76.545 hectare, waarvan 22.900 land en 53.645 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Lelystad telt 41.057 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.409 adressen per km2. Er wonen 36.786 huishoudens en er zijn in totaal 35.058 woningen. De woonplaats telt 37.783 auto's en 9.845 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Lelystad ligt in de gemeente Lelystad.

De brondata voor woonplaats Lelystad is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Lelystad zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Lelystad bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Lelystad en voor woonplaats Lelystad zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Lelystad zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Lelystad
Kaart van de woonplaats Lelystad. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Lelystad binnen de gemeente Lelystad.

Woningkenmerken
Er zijn 35.058 woningen in de woonplaats Lelystad.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lelystad in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Lelystad was €326.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Lelystad.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Lelystad:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Lelystad% verschil
2023€326.00026%
2022€259.00014%
2021€228.0008,1%
2020€211.00011%
2019€190.00012%
2018€169.0003,68%
2017€163.0002,52%
2016€159.0000%
2015€159.000-3,64%
2014€165.000-4,07%
2013€172.000-4,44%
2012€180.000-3,23%
2011€186.000-2,62%
2010€191.000-1,04%
2009€193.0002,12%
2008€189.0006,8%
2007€177.0005,4%
2006€168.0001,20%
2005€166.00064%
2004€101.0002,02%
2003€99.0002,06%
2002€97.0002,11%
2001€95.00058%
2000€60.0000%
1999€60.0003,45%
1998€58.0000%
1997€58.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Lelystad is met €268.000 gestegen van €58.000 in 1997 tot €326.000 in 2023 (dat is een groei van 462%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.307 (7,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Lelystad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Lelystad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lelystad is €326.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 35.058 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Lelystad (geel) en 11 wijken (oranje). De woonplaats Lelystad wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Lelystad: er zijn 17.119 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Lelystad.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 41.057 totaal in de woonplaats Lelystad

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Lelystad telt in totaal 41.057 adressen, met 40.956 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 93 ligplaatsen. 98% van de adressen in woonplaats Lelystad ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Lelystad
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Lelystad. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Lelystad. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Lelystad

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Lelystad. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Lelystad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lelystad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Lelystad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Lelystad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Lelystad per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Lelystad:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202351.6778.43122.925
202252.5987.69420.922
202152.7737.27019.768
202052.8836.91418.801
201953.2146.63618.043
201853.5366.41417.439
201753.7656.23016.942
201654.1156.09716.580
201554.2605.95816.200
201454.3415.86215.939
201354.2385.79215.748
201254.1245.69715.491
201154.1215.64415.346
201053.9195.56815.141
200953.6315.43614.781
200853.3355.30414.424
200752.9495.19014.113
200652.5085.09213.847
200552.1935.01913.648
200451.4334.89513.312
200351.0304.71212.813
200249.8374.47012.153
200148.9534.22511.490
200048.1544.01810.926
199947.3713.81110.363
199847.1643.68810.030
199747.0703.6269.861
199647.4123.5759.720

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Lelystad als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 62%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 28% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lelystad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Lelystad
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Lelystad in 2022 zijn Westers (9.574 inwoners) en Overig (6.865 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Lelystad: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Lelystad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Lelystad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lelystad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lelystad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Lelystad zijn C (15.165 adressen) en A (10.073 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Lelystad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Lelystad: 15.165 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 522 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Lelystad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Lelystad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Lelystad vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Lelystad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 38 stembureaus in de woonplaats Lelystad. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 38 stembureaus in de woonplaats Lelystad. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Lelystad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 38 stembureaus in de woonplaats Lelystad.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 76 stembureaus in de gemeente Lelystad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lelystad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Lelystad.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Lelystad was in 2022 €27.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (9.845 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Lelystad (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Lelystad zijn in totaal 9.845 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 9.845 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 9.840 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lelystad. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Lelystad
Er zijn 1.792 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Lelystad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Lelystad op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.792 elektrische auto’s in de woonplaats Lelystad. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Lelystad die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 38.789 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Lelystad in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lelystad geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 54.117 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lelystad (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 39.709 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Lelystad in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lelystad geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Lelystad. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 3.861 misdrijven in de woonplaats Lelystad geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Lelystad, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Lelystad zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 52.429 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 51 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Lelystad 3.861 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Lelystad in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (499 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (458 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Lelystad.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 292 misdrijven in de woonplaats Lelystad geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Lelystad met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Lelystad over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,24 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Lelystad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Lelystad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Lelystad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Lelystad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Lelystad.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Lelystad genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Lelystad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Lelystad.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Lelystad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.845Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij185Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.855Aantal2023
G+I Handel en horeca1.870Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie825Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed515Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.970Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.705Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten915Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners84.091Aantal2024
Mannen41.769Aantal2023
Vrouwen41.264Aantal2023
0 tot 15 jaar14.416Aantal2023
15 tot 25 jaar10.186Aantal2023
25 tot 45 jaar21.992Aantal2023
45 tot 65 jaar21.413Aantal2023
65 jaar of ouder15.026Aantal2023
Ongehuwd42.361Aantal2023
Gehuwd29.695Aantal2023
Gescheiden7.704Aantal2023
Verweduwd3.273Aantal2023
Geboorte totaal877Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal676Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid363Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag19.070Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar28.050Aantal2022
Opleidingsniveau hoog15.390Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.190Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2022
WMO cliënten5.235Aantal2022
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning900Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming16%Percentage2022
Adressen zonder energielabel4.172Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel12.514Aantal2024
Adressen met definitief energielabel24.371Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++68Aantal2024
Energielabels A+++534Aantal2024
Energielabels A++465Aantal2024
Energielabels A+476Aantal2024
Energielabels A10.073Aantal2024
Energielabels B8.108Aantal2024
Energielabels C15.165Aantal2024
Energielabels D1.631Aantal2024
Energielabels E257Aantal2024
Energielabels F75Aantal2024
Energielabels G27Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal36.786Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens13.284Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.782Aantal2023
Huishoudens met kinderen13.720Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers64.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€117x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.050Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO4.430Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW770Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW13.420Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland51.677Aantal2023
Herkomst buiten Nederland31.356Aantal2023
Herkomst Europa8.431Aantal2023
Herkomst buiten Europa22.925Aantal2023
Geboren in Nederland51.677Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.988Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa11.041Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5.443Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa11.884Aantal2023
Autochtoon52.598Aantal2022
Westers totaal9.574Aantal2022
Niet-westers totaal19.042Aantal2022
Marokko2.615Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.059Aantal2022
Suriname5.225Aantal2022
Turkije2.278Aantal2022
Overig niet-westers6.865Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.618Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven371Aantal2023
Milieu overtredingen4Aantal2023
Oplichting433Aantal2023
Verkeersovertredingen687Aantal2023
Vernieling483Aantal2023
Overige misdrijven265Aantal2023
Totaal misdrijven3.861Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand49,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand24,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand26Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1051Code2024
RegionaamLelystadNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal76.545Aantal hectaren2023
Oppervlakte land22.900Aantal hectaren2023
Oppervlakte water53.645Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.409Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal41.057Aantal2024
Adressen met postcode40.733Aantal2024
Adressen met woonfunctie36.126Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie146Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie218Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.846Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie520Aantal2024
Adressen met logiesfunctie437Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie90Aantal2024
Adressen met sportfunctie59Aantal2024
Adressen met winkelfunctie603Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.394Aantal2024
Verblijfsobjecten40.956Aantal2024
Ligplaatsen93Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres32.136Aantal2024
Adressen met pand40.948Aantal2024
Percelen met adres27.196Aantal2024
Adressen met perceel41.057Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom40.098Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom959Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom35.898Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom228Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.265Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198012.371Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907.338Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.579Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103.999Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.465Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.119Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.538Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198014.109Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19909.848Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005.099Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105.829Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.961Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.564Aantal2024
Postcodegebied8211AA-8245LJNaam2024
Meest voorkomende postcode8243Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode13%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk5Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade492Aantal2022
Verkeersongevallen totaal522Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal37.783Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine28.500Aantal2023
Personenautos - overige brandstof9.285Aantal2023
Personenautos per huishouden1,03Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte165Aantal2023
Motorfietsen2.916Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad35.058Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€326.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement7.291Aantal2024
Tussen of geschakelde woning17.119Aantal2024
Hoekwoning6.243Aantal2024
Tweeonder1kap1.528Aantal2024
Vrijstaande woning3.945Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.4.830Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!