Statistieken woonplaats Loosdrecht

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Loosdrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Loosdrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Loosdrecht telt 9.330 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Loosdrecht.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Loosdrecht:

JaarAantal inwoners de woonplaats Loosdrecht% verschil
20239.3300,97%
20229.2400,98%
20219.1501,44%
20209.0202,68%
20198.7852,45%
20188.5750,59%
20178.5250,06%
20168.5200,47%
20158.4800,18%
20148.4650,36%
20138.435geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Loosdrecht is met 895 personen gestegen van 8.435 personen in 2013 tot 9.330 personen in 2023 (dat is een grote toename van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 90 personen (1,02%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Wijdemeren.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Loosdrecht:

In 2013 telde de woonplaats Loosdrecht 8.435 inwoners. Het aantal van 8.435 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.330 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 895 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 90 (0,97%). Het aantal van 9.330 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Loosdrecht

Woonplaats Loosdrecht heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.737 hectare, waarvan 1.353 land en 1.382 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Loosdrecht telt 6.445 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 543 adressen per km2. Er wonen 4.050 huishoudens en er zijn in totaal 4.067 woningen. De woonplaats telt 5.500 auto's en 1.845 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Loosdrecht ligt in de gemeente Wijdemeren.

De brondata voor woonplaats Loosdrecht is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Loosdrecht zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Loosdrecht valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Loosdrecht en wijk Nieuw-Loosdrecht. De cijfers voor de woonplaats Loosdrecht zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Loosdrecht zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wijdemeren. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Loosdrecht
Kaart van de woonplaats Loosdrecht. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Loosdrecht binnen de gemeente Wijdemeren.

Woningkenmerken
Er zijn 4.067 woningen in de woonplaats Loosdrecht.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wijdemeren in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Loosdrecht was €582.205 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Loosdrecht.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Loosdrecht:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Loosdrecht% verschil
2023€582.20511%
2022€522.24312%
2021€465.9197,4%
2020€433.7497,6%
2019€403.1632,83%
2018€392.0645,1%
2017€373.0231,47%
2016€367.6121,52%
2015€362.092-3,79%
2014€376.345-5,8%
2013€399.470geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Loosdrecht is met €182.735 gegroeid van €399.470 in 2013 tot €582.205 in 2023 (dat is een groei van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.273 (3,99%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Wijdemeren.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Wijdemeren.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Loosdrecht is €582.205, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 4.067 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Wijdemeren (geel), 5 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 17 buurten (blauw). De woonplaats Loosdrecht wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Loosdrecht: er zijn 1.236 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Loosdrecht.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.445 totaal in de woonplaats Loosdrecht

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Loosdrecht telt in totaal 6.445 adressen, met 6.095 verblijfsobjecten, 148 standplaatsen en 202 ligplaatsen. 89% van de adressen in woonplaats Loosdrecht ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Wijdemeren
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Loosdrecht zijn er 4.197 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Loosdrecht.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.488 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Loosdrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Loosdrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Loosdrecht

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Loosdrecht. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Loosdrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wijdemeren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Loosdrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Loosdrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Loosdrecht per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Loosdrecht:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.6456351.050
20227.780550910
20217.710543897
20207.615529876
20197.445505835
20187.345464766
20177.345445735
20167.350441729
20157.320437723
20147.344423698
20137.319420696

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Loosdrecht als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 6,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 4,98% en herkomst van buiten Europa: 8,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wijdemeren naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Loosdrecht
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Loosdrecht in 2022 zijn Westers (885 inwoners) en Overig (375 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Loosdrecht: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Loosdrecht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Loosdrecht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wijdemeren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wijdemeren. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Loosdrecht zijn C (1.028 adressen) en A (707 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Loosdrecht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Loosdrecht: 1.028 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wijdemeren bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 33 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Loosdrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Loosdrecht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Loosdrecht vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Cultureel Centrum Lichtbaken in Wijdemeren

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Cultureel Centrum Lichtbaken in Wijdemeren is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de woonplaats Loosdrecht. Stembureau Cultureel Centrum Lichtbaken in Wijdemeren is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Loosdrecht ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Wijdemeren.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Cultureel Centrum Lichtbaken in Wijdemeren bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Cultureel Centrum Lichtbaken in Wijdemeren stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 45 stembureaus in de gemeente Wijdemeren en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wijdemeren. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Wijdemeren.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.551)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Loosdrecht.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Loosdrecht was in 2022 €26.551.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.845 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Loosdrecht (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Loosdrecht zijn in totaal 1.845 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.845 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.850 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Loosdrecht. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Loosdrecht
Er zijn 261 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Loosdrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Loosdrecht op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 261 elektrische auto’s in de woonplaats Loosdrecht. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Loosdrecht die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.840 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Loosdrecht in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Loosdrecht geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.094 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Loosdrecht (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.721 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Loosdrecht in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Loosdrecht geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Loosdrecht. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 234 misdrijven in de woonplaats Loosdrecht geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Loosdrecht, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Loosdrecht zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.800 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Loosdrecht 234 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Loosdrecht in 2023 zijn Horizontale fraude (44 delicten) en Ongevallen (weg) (42 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Loosdrecht.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 24 misdrijven in de woonplaats Loosdrecht geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Loosdrecht met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Loosdrecht over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wijdemeren.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,90 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Loosdrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Loosdrecht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Loosdrecht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Loosdrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Loosdrecht.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Loosdrecht genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Loosdrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Loosdrecht.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Loosdrecht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.845Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie275Aantal2023
G+I Handel en horeca280Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed225Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening500Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg245Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten200Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.330Aantal2023
Mannen4.570Aantal2023
Vrouwen4.770Aantal2023
0 tot 15 jaar1.450Aantal2023
15 tot 25 jaar995Aantal2023
25 tot 45 jaar1.770Aantal2023
45 tot 65 jaar2.895Aantal2023
65 jaar of ouder2.215Aantal2023
Ongehuwd4.240Aantal2023
Gehuwd3.750Aantal2023
Gescheiden835Aantal2023
Verweduwd495Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal110Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid690Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.610Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.710Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.490Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura195Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,4%Percentage2022
WMO cliënten575Aantal2022
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.284Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.165Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.909Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.384Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.898Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.723Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.449Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.636Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.308Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement777Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.096Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.381Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.007Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning927Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.475Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.482Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.468Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.495Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++21Aantal2024
Energielabels A++40Aantal2024
Energielabels A+20Aantal2024
Energielabels A707Aantal2024
Energielabels B538Aantal2024
Energielabels C1.028Aantal2024
Energielabels D343Aantal2024
Energielabels E468Aantal2024
Energielabels F403Aantal2024
Energielabels G394Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.050Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.315Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.235Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.500Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.418Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.551Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,08%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,14%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€364x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO270Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.000Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.645Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.685Aantal2023
Herkomst Europa635Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.050Aantal2023
Geboren in Nederland7.650Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa285Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa565Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa345Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa490Aantal2023
Autochtoon7.780Aantal2022
Westers totaal885Aantal2022
Niet-westers totaal575Aantal2022
Marokko65Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers375Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal83Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven18Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting52Aantal2023
Verkeersovertredingen59Aantal2023
Vernieling19Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven234Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,58Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,28Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,12Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,44Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,74Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km73Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,53Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,73Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,53Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,32Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,43Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,15Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,36Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,63Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,31Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,16Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,31Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,66Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,88Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,39Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,26Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,79Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,52Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,56Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,96Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,33Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3537Code2024
RegionaamLoosdrechtNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.737Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.353Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.382Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid543Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.445Aantal2024
Adressen met postcode6.405Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.197Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie76Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie17Aantal2024
Adressen met industriefunctie179Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie112Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.312Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie101Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie199Aantal2024
Verblijfsobjecten6.095Aantal2024
Ligplaatsen202Aantal2024
Standplaatsen148Aantal2024
Panden met adres5.175Aantal2024
Adressen met pand6.077Aantal2024
Percelen met adres3.757Aantal2024
Adressen met perceel6.445Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.738Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom707Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.092Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom105Aantal2024
Panden met adres voor 170017Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900209Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192594Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950362Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.488Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.328Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990221Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000461Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010269Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020385Aantal2024
Panden met adres 2020 en later341Aantal2024
Adressen met pand voor 170020Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900231Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925118Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950390Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.597Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.568Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990241Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000622Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010310Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020530Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later450Aantal2024
Postcodegebied1216PA-1231ZANaam2024
Meest voorkomende postcode1231Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2022
Verkeersongevallen totaal33Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.500Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.330Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.165Aantal2023
Personenautos per huishouden1,36Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte407Aantal2023
Motorfietsen460Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.067Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€582.205Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement828Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.236Aantal2024
Hoekwoning755Aantal2024
Tweeonder1kap500Aantal2024
Vrijstaande woning878Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.898Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!