Statistieken woonplaats Maarssen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Maarssen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Maarssen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Maarssen telt 39.350 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Maarssen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Maarssen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Maarssen% verschil
202339.3500,76%
202239.055-0,09%
202139.0900,48%
202038.9051,03%
201938.510-0,22%
201838.5950,09%
201738.5600,39%
201638.4100,42%
201538.2500,02%
201438.2410,82%
201337.929geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Maarssen is met 1.421 inwoners gegroeid van 37.929 inwoners in 2013 tot 39.350 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 3,75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 142 inwoners (0,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Stichtse Vecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Maarssen:

In 2013 telde de woonplaats Maarssen 37.929 inwoners. Het aantal van 37.929 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 39.350 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.421 (3,75%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 295 (0,76%). Het aantal van 39.350 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Maarssen

Woonplaats Maarssen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.606 hectare, waarvan 1.389 land en 216 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Maarssen telt 19.646 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.579 adressen per km2. Er wonen 17.370 huishoudens en er zijn in totaal 16.961 woningen. De woonplaats telt 18.530 auto's en 4.565 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Maarssen ligt in de gemeente Stichtse Vecht.

De brondata voor woonplaats Maarssen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Maarssen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Maarssen valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Maarssen en wijk Maarssenbroek. De cijfers voor de woonplaats Maarssen zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Maarssen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Stichtse Vecht. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Maarssen
Kaart van de woonplaats Maarssen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Maarssen binnen de gemeente Stichtse Vecht.

Woningkenmerken
Er zijn 16.961 woningen in de woonplaats Maarssen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stichtse Vecht in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Maarssen was €422.583 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Maarssen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Maarssen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Maarssen% verschil
2023€422.58317%
2022€361.0998,4%
2021€333.1776,9%
2020€311.6996,8%
2019€291.89511%
2018€263.77615%
2017€230.2950%
2016€230.2952,54%
2015€224.594-4,79%
2014€235.901-7,4%
2013€254.766geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Maarssen is met €167.817 toegenomen van €254.766 in 2013 tot €422.583 in 2023 (dat is een stijging van 66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.781 (5,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Stichtse Vecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Stichtse Vecht.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Maarssen is €422.583, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 16.961 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Stichtse Vecht (geel), 10 woonplaatsen (groen) en 12 wijken (oranje). De woonplaats Maarssen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Maarssen: er zijn 8.256 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Maarssen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 19.646 totaal in de woonplaats Maarssen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Maarssen telt in totaal 19.646 adressen, met 19.635 verblijfsobjecten en 11 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 98% van de adressen in woonplaats Maarssen ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Stichtse Vecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Maarssen zijn er 18.053 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Maarssen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.802 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Maarssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Maarssen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Maarssen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Maarssen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Maarssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Stichtse Vecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Maarssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Maarssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Maarssen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Maarssen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202329.5902.9556.795
202230.2302.6756.150
202130.5302.5945.966
202030.5852.5225.798
201930.5202.4225.568
201830.7452.3795.471
201730.8452.3385.377
201630.8402.2945.276
201530.7852.2625.203
201430.9692.2035.067
201330.7122.1875.028

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Maarssen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 7,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Stichtse Vecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Maarssen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Maarssen in 2022 zijn Westers (3.840 inwoners) en Overig (2.315 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Maarssen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Maarssen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Maarssen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Stichtse Vecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Stichtse Vecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Maarssen zijn C (8.091 adressen) en A (3.192 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Maarssen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Maarssen: 8.091 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Stichtse Vecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 248 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Maarssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Maarssen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Maarssen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Maarssen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 18 stembureaus in de woonplaats Maarssen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 18 stembureaus in de woonplaats Maarssen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Stichtse Vecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 18 stembureaus in de woonplaats Maarssen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Stichtse Vecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stichtse Vecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Stichtse Vecht.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.847)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Maarssen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Maarssen was in 2022 €33.847.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (4.565 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Maarssen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Maarssen zijn in totaal 4.565 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.565 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.555 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Maarssen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Maarssen
Er zijn 571 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Maarssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Maarssen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 571 elektrische auto’s in de woonplaats Maarssen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Maarssen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 18.664 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Maarssen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Maarssen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 24.088 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Maarssen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 18.806 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Maarssen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Maarssen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Maarssen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.252 misdrijven in de woonplaats Maarssen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Maarssen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Maarssen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 17.698 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Maarssen 1.252 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Maarssen in 2023 zijn Horizontale fraude (172 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (131 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Maarssen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 121 misdrijven in de woonplaats Maarssen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Maarssen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Maarssen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Stichtse Vecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,35 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Maarssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Maarssen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Maarssen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Maarssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Maarssen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Maarssen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Maarssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Maarssen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Maarssen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.565Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie665Aantal2023
G+I Handel en horeca675Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie390Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed355Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.225Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg785Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten435Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners39.350Aantal2023
Mannen19.175Aantal2023
Vrouwen20.175Aantal2023
0 tot 15 jaar6.675Aantal2023
15 tot 25 jaar3.945Aantal2023
25 tot 45 jaar9.835Aantal2023
45 tot 65 jaar10.435Aantal2023
65 jaar of ouder8.455Aantal2023
Ongehuwd18.510Aantal2023
Gehuwd15.780Aantal2023
Gescheiden3.135Aantal2023
Verweduwd1.905Aantal2023
Geboorte totaal405Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal340Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.833Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag7.720Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar11.540Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.720Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura650Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,6%Percentage2022
WMO cliënten1.990Aantal2021
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.748Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.886Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.908Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.075Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.222Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.045Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.093Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal967Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement648Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning978Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.184Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.417Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning765Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.065Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.318Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.169Aantal2024
Adressen met definitief energielabel11.159Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++3Aantal2024
Energielabels A+++37Aantal2024
Energielabels A++67Aantal2024
Energielabels A+139Aantal2024
Energielabels A3.192Aantal2024
Energielabels B2.422Aantal2024
Energielabels C8.091Aantal2024
Energielabels D1.768Aantal2024
Energielabels E546Aantal2024
Energielabels F531Aantal2024
Energielabels G532Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.370Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.785Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.145Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.435Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,26Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers31.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.783Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.847Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,04%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€242x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand490Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.440Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW300Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.600Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland29.590Aantal2023
Herkomst buiten Nederland9.750Aantal2023
Herkomst Europa2.955Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.795Aantal2023
Geboren in Nederland29.590Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.350Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.615Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.540Aantal2023
Autochtoon30.230Aantal2022
Westers totaal3.840Aantal2022
Niet-westers totaal4.985Aantal2022
Marokko1.005Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba280Aantal2022
Suriname940Aantal2022
Turkije450Aantal2022
Overig niet-westers2.315Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal486Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven106Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting194Aantal2023
Verkeersovertredingen253Aantal2023
Vernieling125Aantal2023
Overige misdrijven85Aantal2023
Totaal misdrijven1.252Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,96Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,92Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,96Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,79Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,78Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,96Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km69Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,81Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,32Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,19Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,75Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,33Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,06Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,04Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,94Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,78Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,86Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,44Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,18Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,54Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,08Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,01Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,01Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,93Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,44Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km64Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2064Code2024
RegionaamMaarssenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.606Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.389Aantal hectaren2023
Oppervlakte water216Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.579Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal19.646Aantal2024
Adressen met postcode19.272Aantal2024
Adressen met woonfunctie18.053Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie67Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie110Aantal2024
Adressen met industriefunctie358Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie332Aantal2024
Adressen met logiesfunctie155Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie34Aantal2024
Adressen met sportfunctie21Aantal2024
Adressen met winkelfunctie259Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie421Aantal2024
Verblijfsobjecten19.635Aantal2024
Ligplaatsen11Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres13.488Aantal2024
Adressen met pand19.632Aantal2024
Percelen met adres11.896Aantal2024
Adressen met perceel19.646Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom19.312Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom334Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom17.848Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom205Aantal2024
Panden met adres voor 170033Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900184Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925312Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950712Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.359Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903.978Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000933Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010574Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020439Aantal2024
Panden met adres 2020 en later162Aantal2024
Adressen met pand voor 170037Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900249Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925356Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950752Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.215Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19806.423Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19905.274Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.381Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020985Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later860Aantal2024
Postcodegebied3601AA-3612ARNaam2024
Meest voorkomende postcode3607Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode28%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade232Aantal2022
Verkeersongevallen totaal248Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal18.530Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine15.180Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.350Aantal2023
Personenautos per huishouden1,07Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.334Aantal2023
Motorfietsen1.420Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.961Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€422.583Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement5.722Aantal2024
Tussen of geschakelde woning8.256Aantal2024
Hoekwoning2.918Aantal2024
Tweeonder1kap520Aantal2024
Vrijstaande woning637Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.582Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!