Statistieken woonplaats Markelo

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Markelo telt 7.300 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Markelo.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Markelo:

JaarAantal inwoners de woonplaats Markelo% verschil
20237.3000,69%
20227.250-0,41%
20217.280-0,07%
20207.2850,07%
20197.2800,76%
20187.225-1,30%
20177.3200,90%
20167.2550,48%
20157.220-0,76%
20147.275-0,82%
20137.335geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Markelo is met 35 inwoners gedaald van 7.335 inwoners in 2013 tot 7.300 inwoners in 2023 (dat is een afname van 0,48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,05%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hof van Twente.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Markelo:

In 2013 waren er 7.335 inwoners in de woonplaats Markelo. Het aantal van 7.335 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2015 is het aantal gedaald tot 7.220 inwoners. Dit is een daling van 115 (-1,57%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -55 (-0,76%). Het aantal van 7.220 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 7.300 inwoners in de woonplaats Markelo.

Over woonplaats Markelo

Woonplaats Markelo heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.004 hectare, waarvan 8.840 land en 166 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Markelo telt 3.856 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 247 adressen per km2. Er wonen 3.000 huishoudens en er zijn in totaal 2.956 woningen. De woonplaats telt 4.350 auto's en 1.100 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Markelo ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Markelo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Markelo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Markelo valt samen met deze 3 wijken: wijk Markelo, wijk Verspreide huizen Kerspel en omgeving, wijk Elsen. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Markelo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Markelo
Kaart van de woonplaats Markelo. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Markelo binnen de gemeente Hof van Twente.

Woningkenmerken
Er zijn 2.956 woningen in de woonplaats Markelo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hof van Twente in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Markelo was €395.878 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Markelo.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Markelo:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Markelo% verschil
2023€395.87811%
2022€355.8707,9%
2021€329.9584,32%
2020€316.2973,23%
2019€306.40816%
2018€264.0993,19%
2017€255.9462,29%
2016€250.228-0,92%
2015€252.556-2,62%
2014€259.364-5,3%
2013€273.854geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Markelo is met €122.024 toegenomen van €273.854 in 2013 tot €395.878 in 2023 (dat is een stijging van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.202 (3,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hof van Twente.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hof van Twente.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Markelo is €395.878, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 2.956 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Hof van Twente (geel), 6 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 44 buurten (blauw). De woonplaats Markelo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Markelo: er zijn 1.510 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Markelo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.935 totaal in de woonplaats Markelo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Markelo telt in totaal 3.935 adressen, met 3.934 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 48% van de adressen in woonplaats Markelo ligt binnen de bebouwde kom en 52% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hof van Twente
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Markelo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Markelo. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Markelo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Markelo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Markelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hof van Twente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Markelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Markelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Markelo per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Markelo:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.790260245
20226.825219206
20216.875209196
20206.875211199
20196.885203192
20186.875180170
20176.935198187
20166.930167158
20156.910160150
20146.984150141
20137.022161152

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Markelo als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 3,56% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,36% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 2,19% en herkomst van buiten Europa: 2,07%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hof van Twente naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Markelo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Markelo in 2022 zijn Westers (310 inwoners) en Overig (85 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Markelo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Markelo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Markelo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hof van Twente:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hof van Twente. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Markelo zijn B (610 adressen) en A (582 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Markelo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats Markelo: 610 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hof van Twente bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 60 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Markelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Markelo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Markelo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Markelo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Markelo. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Markelo. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hof van Twente.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Markelo.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 69 stembureaus in de gemeente Hof van Twente en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hof van Twente. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hof van Twente.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Markelo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Markelo was in 2022 €30.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.100 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Markelo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Markelo zijn in totaal 1.100 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.100 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.105 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Markelo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Markelo
Er zijn 95 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Markelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Markelo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 95 elektrische auto’s in de woonplaats Markelo. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Markelo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.633 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Markelo in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Markelo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.480 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Markelo (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.426 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Markelo in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Markelo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Markelo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 211 misdrijven in de woonplaats Markelo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Markelo, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Markelo zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.371 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Markelo 211 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Markelo in 2022 zijn Ongevallen (weg) (38 delicten) en Horizontale fraude (29 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Markelo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 21 misdrijven in de woonplaats Markelo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Markelo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Markelo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hof van Twente.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,77 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Markelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Markelo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Markelo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Markelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Markelo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Markelo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Markelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Markelo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Markelo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.100Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij245Aantal2022
B-F Nijverheid en energie130Aantal2022
G+I Handel en horeca185Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening205Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg125Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.300Aantal2023
Mannen3.715Aantal2023
Vrouwen3.575Aantal2023
0 tot 15 jaar1.010Aantal2023
15 tot 25 jaar890Aantal2023
25 tot 45 jaar1.335Aantal2023
45 tot 65 jaar2.135Aantal2023
65 jaar of ouder1.915Aantal2023
Ongehuwd3.070Aantal2023
Gehuwd3.370Aantal2023
Gescheiden350Aantal2023
Verweduwd495Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid83Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.370Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.590Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.430Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2022
WMO cliënten430Aantal2022
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.402Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.362Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.282Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.618Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.535Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement993Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.503Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.831Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.215Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.640Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.256Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.694Aantal2023
Energielabels Onbepaald899Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++11Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A582Aantal2023
Energielabels B610Aantal2023
Energielabels C573Aantal2023
Energielabels D346Aantal2023
Energielabels E53Aantal2023
Energielabels F241Aantal2023
Energielabels G530Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.000Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens820Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.045Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.130Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,44Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2021
Percentage werknemers77%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,38%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€842x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO220Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.750Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.790Aantal2023
Herkomst Europa260Aantal2023
Herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren in Nederland6.795Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa165Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa130Aantal2023
Autochtoon6.825Aantal2022
Westers totaal310Aantal2022
Niet-westers totaal115Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers85Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal64Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven21Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting36Aantal2022
Verkeersovertredingen61Aantal2022
Vernieling17Aantal2022
Overige misdrijven10Aantal2022
Totaal misdrijven211Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand18,55Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,07Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,49Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,65Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,78Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,37Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,43Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,56Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,46Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,09Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,09Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,55Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,61Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,84Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,28Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,93Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,19Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,36Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,66Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,04Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,83Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,16Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,82Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,02Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand21,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand16,56Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1444CodeWP1444
RegionaamMarkeloNaamMarkelo
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal9.004Aantal hectaren2023
Oppervlakte land8.840Aantal hectaren2023
Oppervlakte water166Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid247Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.856Aantal2023
Adressen met postcode3.849Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.021Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.847Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom2.009Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.646Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.375Aantal2023
Percelen3.019Aantal2023
Panden3.531Aantal2023
Adressen met panden3.846Aantal2023
Panden voor 170010Aantal2023
Panden 1700 tot 1900235Aantal2023
Panden 1900 tot 1925201Aantal2023
Panden 1925 tot 1950365Aantal2023
Panden 1950 tot 1970693Aantal2023
Panden 1970 tot 1980664Aantal2023
Panden 1980 tot 1990375Aantal2023
Panden 1990 tot 2000546Aantal2023
Panden 2000 tot 2010420Aantal2023
Panden 2010 tot 2020196Aantal2023
Panden 2020 en later141Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade15Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade44Aantal2022
Verkeersongevallen totaal60Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.350Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine3.465Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof895Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,49Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen435Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.956Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€395.878Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement376Aantal2023
Tussen of geschakelde woning323Aantal2023
Hoekwoning218Aantal2023
Tweeonder1kap594Aantal2023
Vrijstaande woning1.510Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats1Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.834Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!