Statistieken woonplaats Middelburg

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Middelburg telt 43.155 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Middelburg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Middelburg:

JaarAantal inwoners de woonplaats Middelburg% verschil
202343.1551,64%
202242.4600,52%
202142.2400,27%
202042.1250,63%
201941.8600,52%
201841.6450,81%
201741.3100,38%
201641.1540,66%
201540.885-0,05%
201440.9050,32%
201340.774geen data

De bevolking van de woonplaats Middelburg is met 2.381 personen gestegen van 40.774 personen in 2013 tot 43.155 personen in 2023 (dat is een stijging van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 238 personen (0,57%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Middelburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Middelburg:

In 2013 waren er 40.774 inwoners in de woonplaats Middelburg. Het aantal van 40.774 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 43.155 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.381 (5,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 695 (1,64%). Het aantal van 43.155 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Middelburg

Woonplaats Middelburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.530 hectare, waarvan 2.435 land en 96 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Middelburg telt 26.761 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.045 adressen per km2. Er wonen 21.155 huishoudens en er zijn in totaal 21.658 woningen. De woonplaats telt 19.840 auto's en 4.650 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Middelburg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Middelburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Middelburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Middelburg valt samen met 52 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Middelburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Middelburg
Kaart van de woonplaats Middelburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Middelburg binnen de gemeente Middelburg.

Woningkenmerken
Er zijn 21.658 woningen in de woonplaats Middelburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Middelburg in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Middelburg was €256.866 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Middelburg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Middelburg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Middelburg% verschil
2023€256.86612%
2022€228.7308,4%
2021€210.9596,7%
2020€197.6915,9%
2019€186.6364,83%
2018€178.0432,41%
2017€173.8612,49%
2016€169.6340,23%
2015€169.240-2,90%
2014€174.2864,12%
2013€167.391geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Middelburg is met €89.475 toegenomen van €167.391 in 2013 tot €256.866 in 2023 (dat is een toename van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.947 (4,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Middelburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Middelburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Middelburg is €256.866, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 21.658 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Middelburg (geel), 2 woonplaatsen (groen), 22 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De woonplaats Middelburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Middelburg: er zijn 8.174 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Middelburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 26.741 totaal in de woonplaats Middelburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Middelburg telt in totaal 26.741 adressen, met 26.711 verblijfsobjecten, 20 standplaatsen en 10 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Middelburg ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Middelburg
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Middelburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Middelburg. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Middelburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Middelburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Middelburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Middelburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Middelburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Middelburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Middelburg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Middelburg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202332.5103.8356.840
202233.0103.3956.055
202133.0953.2855.860
202033.1153.2375.773
201933.1653.1245.571
201833.1453.0545.446
201733.1052.9485.257
201633.1602.8725.123
201533.2002.7614.924
201433.1572.7394.884
201333.1682.6954.807

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Middelburg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 8,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 6,6% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Middelburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Middelburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Middelburg in 2022 zijn Westers (4.885 inwoners) en Overig (2.575 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Middelburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Middelburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Middelburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Middelburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Middelburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Middelburg zijn A (5.656 adressen) en C (5.249 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Middelburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Middelburg: 5.656 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Middelburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 260 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Middelburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Middelburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Middelburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Middelburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Middelburg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 16 stembureaus in de woonplaats Middelburg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Middelburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Middelburg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 43 stembureaus in de gemeente Middelburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Middelburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Middelburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.230)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Middelburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Middelburg was in 2022 €23.230.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (4.650 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Middelburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Middelburg zijn in totaal 4.650 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 4.650 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.575 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Middelburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Middelburg
Er zijn 537 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Middelburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Middelburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 537 elektrische auto’s in de woonplaats Middelburg. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Middelburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 21.324 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Middelburg in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Middelburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 27.823 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Middelburg (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 20.389 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Middelburg in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Middelburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Middelburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.107 misdrijven in de woonplaats Middelburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Middelburg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Middelburg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 24.090 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Middelburg 2.107 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Middelburg in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (328 delicten) en Horizontale fraude (293 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Middelburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 217 misdrijven in de woonplaats Middelburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Middelburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Middelburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Middelburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Middelburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Middelburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Middelburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Middelburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Middelburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Middelburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Middelburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Middelburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Middelburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.650Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie535Aantal2022
G+I Handel en horeca890Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie235Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed360Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening960Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg985Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten590Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners43.155Aantal2023
Mannen20.875Aantal2023
Vrouwen22.330Aantal2023
0 tot 15 jaar6.505Aantal2023
15 tot 25 jaar5.350Aantal2023
25 tot 45 jaar9.965Aantal2023
45 tot 65 jaar11.250Aantal2023
65 jaar of ouder10.095Aantal2023
Ongehuwd20.355Aantal2023
Gehuwd16.530Aantal2023
Gescheiden3.960Aantal2023
Verweduwd2.355Aantal2023
Geboorte totaal370Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal470Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.974Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag7.190Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar13.860Aantal2021
Opleidingsniveau hoog9.420Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.150Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten3.040Aantal2022
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.643Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.328Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.469Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.611Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.158Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.801Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal941Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement659Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.005Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.153Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.238Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning778Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.059Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Energielabels Definitief13.973Aantal2023
Energielabels Voorlopig8.394Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.024Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++126Aantal2023
Energielabels A+++191Aantal2023
Energielabels A++75Aantal2023
Energielabels A+306Aantal2023
Energielabels A5.656Aantal2023
Energielabels B3.514Aantal2023
Energielabels C5.249Aantal2023
Energielabels D1.835Aantal2023
Energielabels E1.416Aantal2023
Energielabels F2.139Aantal2023
Energielabels G1.857Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.155Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens9.320Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.965Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.905Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers34.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.570Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.230Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,64%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€5.197x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand1.210Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO1.750Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW300Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW9.220Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland32.510Aantal2023
Herkomst Europa3.835Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.840Aantal2023
Geboren in Nederland32.505Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.420Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.265Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.365Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.600Aantal2023
Autochtoon33.010Aantal2022
Westers totaal4.885Aantal2022
Niet-westers totaal4.565Aantal2022
Marokko260Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba335Aantal2022
Suriname480Aantal2022
Turkije940Aantal2022
Overig niet-westers2.575Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal814Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven243Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting337Aantal2022
Verkeersovertredingen282Aantal2022
Vernieling272Aantal2022
Overige misdrijven100Aantal2022
Totaal misdrijven2.107Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,61Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,47Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,19Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,81Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,48Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,85Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km86Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,12Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,09Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,49Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,19Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,55Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,74Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,21Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,74Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,98Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,48Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,87Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,14Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,28Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,17Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand97,85Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,09Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,85Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,43Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,44Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1007CodeWP1007
RegionaamMiddelburgNaamMiddelburg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.530Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.435Aantal hectaren2023
Oppervlakte water96Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.045Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal26.761Aantal2023
Adressen met postcode25.391Aantal2023
Adressen met woonfunctie22.414Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom26.615Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom146Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom22.300Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom114Aantal2023
Percelen15.513Aantal2023
Panden18.701Aantal2023
Adressen met panden25.232Aantal2023
Panden voor 1700446Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.899Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.210Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.414Aantal2023
Panden 1950 tot 19705.339Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.127Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.554Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.441Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.405Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.322Aantal2023
Panden 2020 en later1.075Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade43Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade216Aantal2022
Verkeersongevallen totaal260Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal19.840Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine16.430Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof3.410Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,92Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.490Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.658Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€256.866Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning66%Percentage2023
Percentage meergezinswoning34%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement7.466Aantal2023
Tussen of geschakelde woning8.174Aantal2023
Hoekwoning3.355Aantal2023
Tweeonder1kap1.716Aantal2023
Vrijstaande woning1.703Aantal2023
Ligplaats10Aantal2023
Standplaats20Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend114Aantal2023
Woningtype n.v.t.4.317Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!