Statistieken woonplaats Niebert

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Niebert. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Niebert. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Niebert telt 631 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Niebert.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Niebert:

JaarAantal inwoners de woonplaats Niebert% verschil
2023631-0,47%
20226340,16%
2021633-0,31%
20206350,32%
2019633-0,31%
2018635-1,09%
2017642-0,31%
2016644-1,68%
20156550%
2014655-3,82%
2013681geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Niebert is met 50 inwoners gedaald van 681 inwoners in 2013 tot 631 inwoners in 2023 (dat is een afname van 7,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -5 inwoners (-0,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westerkwartier.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Niebert:

In 2013 telde de woonplaats Niebert 681 inwoners. Het aantal van 681 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 631 inwoners. Dit is een daling van 50 (-7,3%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -3 (-0,47%). Het aantal van 631 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Niebert

Woonplaats Niebert heeft afgerond een totale oppervlakte van 853 hectare, waarvan 852 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Niebert telt 277 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 43 adressen per km2. Er wonen 245 huishoudens en er zijn in totaal 253 woningen. De woonplaats telt 390 auto's en 105 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Niebert ligt in de gemeente Westerkwartier.

De brondata voor woonplaats Niebert is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Niebert zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Niebert valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Niebert, buurt Verspreide huizen in het noordoosten en buurt Verspreide huizen ten noorden van Jonkersvaart. De cijfers voor de woonplaats Niebert zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Niebert zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Niebert
Kaart van de woonplaats Niebert. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Niebert binnen de gemeente Westerkwartier.

Woningkenmerken
Er zijn 253 woningen in de woonplaats Niebert.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerkwartier in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Niebert was €405.154 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Niebert.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Niebert:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Niebert% verschil
2023€405.15414%
2022€354.6599,2%
2021€324.7853,44%
2020€313.9884,30%
2019€301.0485,6%
2018€285.2133,30%
2017€276.1123,83%
2016€265.9160,91%
2015€263.514-3,76%
2014€273.803-5,4%
2013€289.378geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Niebert is met €115.776 gegroeid van €289.378 in 2013 tot €405.154 in 2023 (dat is een stijging van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.577 (3,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Westerkwartier.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westerkwartier.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Niebert is €405.154, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 253 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Westerkwartier (geel), 40 woonplaatsen (groen) en 18 wijken (oranje). De woonplaats Niebert wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Niebert: er zijn 220 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Niebert.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 277 totaal in de woonplaats Niebert

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Niebert telt in totaal 277 adressen, met 276 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 45% van de adressen in woonplaats Niebert ligt binnen de bebouwde kom en 55% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Westerkwartier
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Niebert zijn er 255 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Niebert.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 65 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de woonplaats Niebert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Niebert. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Niebert

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Niebert. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Niebert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westerkwartier bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Niebert


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Niebert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Niebert per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Niebert:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235992019
20226031615
20216111111
20206091313
20196111111
20186131110
20176191111
20166221111
201563799
20146341211
20136591211

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Niebert als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 3,13% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,98% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,76% en herkomst van buiten Europa: 1,61%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westerkwartier naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Niebert
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Niebert in 2022 zijn Westers (26 inwoners) en Suriname (4 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Niebert: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Niebert.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Niebert. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westerkwartier:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerkwartier. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Niebert zijn G (90 adressen) en C (42 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Niebert. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Niebert: 90 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Niebert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Niebert. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Niebert vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gebouw de Wieken in Niebert

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gebouw de Wieken in Niebert is uitgebracht. Stembureau Gebouw de Wieken in Niebert was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Niebert. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Westerkwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gebouw de Wieken in Niebert bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Niebert stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 98 stembureaus in de gemeente Westerkwartier en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerkwartier. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.050)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Niebert.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Niebert was in 2021 €29.050.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (105 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Niebert (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Niebert zijn in totaal 105 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 105 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 97 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Niebert. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Niebert
Er zijn 12 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Niebert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Niebert op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12 elektrische auto’s in de woonplaats Niebert. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Niebert die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 447 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Niebert in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Niebert geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 791 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Niebert (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 437 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Niebert in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Niebert geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Niebert. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 27 misdrijven in de woonplaats Niebert geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Niebert, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Niebert zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 225 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Niebert 27 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Niebert in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (5 delicten) en Horizontale fraude (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Niebert.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 10 misdrijven in de woonplaats Niebert geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Niebert met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Niebert over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westerkwartier.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,26 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Niebert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Niebert.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Niebert. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Niebert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Niebert.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Niebert genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Niebert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Niebert.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Niebert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal105Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij12Aantal2023
B-F Nijverheid en energie13Aantal2023
G+I Handel en horeca21Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie7Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening24Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg8Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten7Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners631Aantal2023
Mannen322Aantal2023
Vrouwen308Aantal2023
0 tot 15 jaar93Aantal2023
15 tot 25 jaar60Aantal2023
25 tot 45 jaar116Aantal2023
45 tot 65 jaar231Aantal2023
65 jaar of ouder135Aantal2023
Ongehuwd263Aantal2023
Gehuwd289Aantal2023
Gescheiden51Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal4Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid74Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag95Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar234Aantal2022
Opleidingsniveau hoog145Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura8Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg3,49%Percentage2021
WMO cliënten30Aantal2022
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.678Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.073Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.362Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.703Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.782Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning953Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.862Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.127Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.814Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel20Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel151Aantal2024
Adressen met definitief energielabel106Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A17Aantal2024
Energielabels B32Aantal2024
Energielabels C42Aantal2024
Energielabels D32Aantal2024
Energielabels E11Aantal2024
Energielabels F32Aantal2024
Energielabels G90Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal245Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens45Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen103Aantal2023
Huishoudens met kinderen98Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers56%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers517Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.307Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.050Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen19%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,54%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,62%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,34%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,06%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€244x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand9Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO35Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW122Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland599Aantal2023
Herkomst buiten Nederland39Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa19Aantal2023
Geboren in Nederland595Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa7Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa13Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa7Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon603Aantal2022
Westers totaal26Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3Aantal2022
Suriname4Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen8Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven27Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,89Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,28Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand17,81Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,81Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,14Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,53Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,59Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,78Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,04Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,72Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,78Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,77Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,83Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,65Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,35Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,26Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,39Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,05Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,21Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,36Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,04Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,91Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,66Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,05Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,33Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,32Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,26Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,23Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand23,21Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,78Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,21Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand18,37Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,65Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2264Code2024
RegionaamNiebertNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal853Aantal hectaren2023
Oppervlakte land852Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid43Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal277Aantal2024
Adressen met postcode269Aantal2024
Adressen met woonfunctie255Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie28Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie8Aantal2024
Verblijfsobjecten276Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres274Aantal2024
Adressen met pand276Aantal2024
Percelen met adres263Aantal2024
Adressen met perceel277Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom126Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom151Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom116Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom139Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190011Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192565Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195042Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197058Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198023Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199023Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200030Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190011Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192565Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195042Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197059Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198024Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199023Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200030Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201010Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202011Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied9365PA-9365TKNaam2024
Meest voorkomende postcode9365Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal390Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine290Aantal2023
Personenautos - overige brandstof100Aantal2023
Personenautos per huishouden1,59Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte46Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad253Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€405.154Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning99%Percentage2023
Percentage meergezinswoning1%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen90%Percentage2023
Huurwoningen totaal10%Percentage2023
In bezit woningcorporatie6%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3Aantal2024
Hoekwoning4Aantal2024
Tweeonder1kap28Aantal2024
Vrijstaande woning220Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.21Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!