Statistieken woonplaats Nijbroek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nijbroek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nijbroek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Nijbroek telt 766 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nijbroek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nijbroek:

JaarAantal inwoners de woonplaats Nijbroek% verschil
20237663,51%
2022740-0,40%
20217435,8%
2020702-0,71%
20197070,71%
20187021,30%
2017693-0,86%
20166990%
20156991,01%
2014692-1,42%
2013702geen data

De bevolking van de woonplaats Nijbroek is met 64 inwoners toegenomen van 702 inwoners in 2013 tot 766 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 9,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 inwoners (0,90%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Voorst.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Nijbroek:

In 2013 telde de woonplaats Nijbroek 702 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 692 inwoners. Dit is een daling van 10 (-1,42%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 692 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 766 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 74 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 26 (3,51%). Het aantal van 766 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Nijbroek

Woonplaats Nijbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.506 hectare, waarvan 1.487 land en 19 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nijbroek telt 328 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 27 adressen per km2. Er wonen 292 huishoudens en er zijn in totaal 290 woningen. De woonplaats telt 460 auto's en 147 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nijbroek ligt in de gemeente Voorst.

De brondata voor woonplaats Nijbroek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nijbroek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Nijbroek valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Nijbroek en buurt Verspreide huizen Nijbroek. De cijfers voor de woonplaats Nijbroek zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nijbroek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorst. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Nijbroek
Kaart van de woonplaats Nijbroek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Nijbroek binnen de gemeente Voorst.

Woningkenmerken
Er zijn 290 woningen in de woonplaats Nijbroek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorst in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Nijbroek was €515.910 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Nijbroek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nijbroek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Nijbroek% verschil
2023€515.91018%
2022€436.2543,95%
2021€419.6921,87%
2020€412.0007,9%
2019€381.80017%
2018€325.6974,68%
2017€311.1282,76%
2016€302.7573,05%
2015€293.793-6,6%
2014€314.649-6,5%
2013€336.563geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Nijbroek is met €179.347 gegroeid van €336.563 in 2013 tot €515.910 in 2023 (dat is een stijging van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.934 (4,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Voorst.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Voorst.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Nijbroek is €515.910, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 290 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Voorst (geel), 7 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De woonplaats Nijbroek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Nijbroek: er zijn 191 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Nijbroek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 328 totaal in de woonplaats Nijbroek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Nijbroek telt in totaal 328 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 34% van de adressen in woonplaats Nijbroek ligt binnen de bebouwde kom en 66% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Voorst
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Nijbroek zijn er 301 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Nijbroek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 51 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de woonplaats Nijbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Nijbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Nijbroek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Nijbroek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Nijbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Voorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Nijbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Nijbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Nijbroek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nijbroek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237153224
20227042115
20217032317
20206691814
20196741814
20186662115
20176572115
20166671814
20156622116
20146671411
20136721813

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Nijbroek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 4,15% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 2,56% en herkomst van buiten Europa: 1,85%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Voorst naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Nijbroek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Nijbroek in 2022 zijn Westers (25 inwoners) en Overig (11 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Nijbroek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Nijbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Nijbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Voorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Voorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Nijbroek.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Nijbroek:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.4831.106
Tussenwoning2.555647
Hoekwoning3.5131.002
Twee onder één kap woning4.0301.524
Vrijstaande woning4.2391.780
Huurwoning2.9461.271
Eigen woning4.1401.663

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Nijbroek zijn G (122 adressen) en C (47 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Nijbroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Nijbroek: 122 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorst bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Nijbroek voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Nijbroek voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Nijbroek
Bevolking53352
Adressen2.05527
Autos26531

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Nijbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Nijbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Nijbroek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Nijbroek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Dorpshuis de Arend in Nijbroek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Dorpshuis de Arend in Nijbroek is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis de Arend in Nijbroek was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Nijbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis de Arend in Nijbroek bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 14 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Nijbroek stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Voorst en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorst. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorst.

Stembureaus Voorst
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.022)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Nijbroek.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nijbroek was in 2021 €29.022.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (147 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Nijbroek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Nijbroek voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Nijbroek zijn in totaal 147 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 147 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 126 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nijbroek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Nijbroek
Er zijn 17 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Nijbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Nijbroek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de woonplaats Nijbroek. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Nijbroek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 508 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Nijbroek in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nijbroek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 917 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nijbroek (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 525 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Nijbroek in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nijbroek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Nijbroek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 17 misdrijven in de woonplaats Nijbroek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Nijbroek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Nijbroek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 198 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Nijbroek 17 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Nijbroek in 2023 zijn Ongevallen (weg) (5 delicten) en Onder invloed (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Nijbroek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Nijbroek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Nijbroek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Nijbroek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Voorst.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Nijbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Nijbroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Nijbroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Nijbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Nijbroek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Nijbroek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Nijbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Nijbroek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nijbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal147Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2023
B-F Nijverheid en energie19Aantal2023
G+I Handel en horeca11Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie4Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed7Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening22Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg11Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten7Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners766Aantal2023
Mannen407Aantal2023
Vrouwen360Aantal2023
0 tot 15 jaar147Aantal2023
15 tot 25 jaar87Aantal2023
25 tot 45 jaar151Aantal2023
45 tot 65 jaar228Aantal2023
65 jaar of ouder149Aantal2023
Ongehuwd345Aantal2023
Gehuwd363Aantal2023
Gescheiden31Aantal2023
Verweduwd31Aantal2023
Geboorte totaal7Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal4Aantal2022
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid52Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag119Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar259Aantal2022
Opleidingsniveau hoog172Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura7Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,0%Percentage2022
WMO cliënten25Aantal2020
WMO cliënten relatief36Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.984Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.483Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.555Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.513Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.239Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.946Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.609Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.106Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning647Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.002Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.524Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.271Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.663Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel41Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel189Aantal2024
Adressen met definitief energielabel98Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A34Aantal2024
Energielabels B28Aantal2024
Energielabels C47Aantal2024
Energielabels D19Aantal2024
Energielabels E5Aantal2024
Energielabels F24Aantal2024
Energielabels G122Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal292Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens65Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen114Aantal2023
Huishoudens met kinderen114Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie55%Percentage2022
Percentage werknemers49%Percentage2022
Percentage zelfstandigen28%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers547Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.022Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen16%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,61%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,46%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,23%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€425x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO25Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW134Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland715Aantal2023
Herkomst buiten Nederland56Aantal2023
Herkomst Europa32Aantal2023
Herkomst buiten Europa24Aantal2023
Geboren in Nederland710Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa12Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa12Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa16Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa7Aantal2023
Autochtoon704Aantal2022
Westers totaal25Aantal2022
Niet-westers totaal11Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers11Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven17Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand18,32Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,75Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,93Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,64Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,11Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand4,01Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,57Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,08Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand3,42Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,85Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,28Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,28Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,64Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand6,68Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,74Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,23Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,07Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,23Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,79Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,61Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,02Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,23Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,03Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,48Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,28Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,42Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,55Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,87Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,18Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,15Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,29Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2607Code2024
RegionaamNijbroekNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.506Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.487Aantal hectaren2023
Oppervlakte water19Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid27Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal328Aantal2024
Adressen met postcode324Aantal2024
Adressen met woonfunctie301Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie38Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie10Aantal2024
Verblijfsobjecten328Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres310Aantal2024
Adressen met pand328Aantal2024
Percelen met adres287Aantal2024
Adressen met perceel328Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom112Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom216Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom103Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom198Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190044Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192551Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195044Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197029Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198032Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199026Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200017Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201014Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202027Aantal2024
Panden met adres 2020 en later23Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190048Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192558Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195047Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197029Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198034Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199027Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200018Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201014Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202027Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later23Aantal2024
Postcodegebied7397NA-7397PBNaam2024
Meest voorkomende postcode7397Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal460Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine336Aantal2023
Personenautos - overige brandstof119Aantal2023
Personenautos per huishouden1,58Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte31Aantal2023
Motorfietsen63Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad290Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€515.910Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal15%Percentage2023
In bezit woningcorporatie3%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement32Aantal2024
Tussen of geschakelde woning16Aantal2024
Hoekwoning16Aantal2024
Tweeonder1kap46Aantal2024
Vrijstaande woning191Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.27Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!