Statistieken woonplaats Noordwijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Noordwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Noordwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Noordwijk telt 27.410 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Noordwijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Noordwijk:

JaarAantal inwoners de woonplaats Noordwijk% verschil
202327.4101,16%
202227.0950,41%
202126.9850,36%
202026.8871,62%
201926.4580,46%
201826.3370,75%
201726.1400,41%
201626.0340,63%
201525.872-0,37%
201425.9680,10%
201325.942geen data

De bevolking van de woonplaats Noordwijk is met 1.468 inwoners gegroeid van 25.942 inwoners in 2013 tot 27.410 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 147 inwoners (0,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Noordwijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Noordwijk:

In 2013 telde de woonplaats Noordwijk 25.942 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 25.872 inwoners. Dit is een daling van 70 (-0,27%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -96 (-0,37%). Het aantal van 25.872 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 27.410 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 1.538 (5,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 315 (1,16%). Het aantal van 27.410 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Noordwijk

Woonplaats Noordwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.597 hectare, waarvan 3.580 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Noordwijk telt 17.653 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 605 adressen per km2. Er wonen 12.670 huishoudens en er zijn in totaal 13.166 woningen. De woonplaats telt 13.720 auto's en 4.145 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Noordwijk ligt in de gemeente Noordwijk.

De brondata voor woonplaats Noordwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Noordwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Noordwijk (Noordwijk) valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk Noordwijk Zee, wijk Noordwijk Binnen en wijk Noordwijk Buitengebied. De cijfers voor de woonplaats Noordwijk (Noordwijk) zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Noordwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordwijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Noordwijk
Kaart van de woonplaats Noordwijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Noordwijk binnen de gemeente Noordwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 13.166 woningen in de woonplaats Noordwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordwijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Noordwijk was €520.760 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Noordwijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Noordwijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Noordwijk% verschil
2023€520.76013%
2022€460.50711%
2021€415.4256,9%
2020€388.4759,6%
2019€354.5612,63%
2018€345.4784,31%
2017€331.2180,87%
2016€328.3632,34%
2015€320.869-2,46%
2014€328.977-5,6%
2013€348.371geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Noordwijk is met €172.389 gegroeid van €348.371 in 2013 tot €520.760 in 2023 (dat is een toename van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.238 (4,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Noordwijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Noordwijk.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Noordwijk is €520.760, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 13.166 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Noordwijk (geel), 2 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 44 buurten (blauw). De woonplaats Noordwijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Noordwijk: er zijn 5.482 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Noordwijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 17.653 totaal in de woonplaats Noordwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Noordwijk telt in totaal 17.653 adressen, met 17.632 verblijfsobjecten, 18 standplaatsen en 3 ligplaatsen. 85% van de adressen in woonplaats Noordwijk ligt binnen de bebouwde kom en 15% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Noordwijk
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Noordwijk zijn er 13.716 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Noordwijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.542 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Noordwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Noordwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Noordwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Noordwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Noordwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Noordwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Noordwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Noordwijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Noordwijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202321.5553.1552.700
202221.8802.8102.405
202121.9302.7242.331
202021.8582.7092.318
201921.7122.5562.187
201821.7782.4542.100
201721.7132.3822.039
201621.7382.3111.978
201521.6732.2591.933
201421.7112.2901.960
201321.6892.2891.958

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Noordwijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 8,8% en herkomst van buiten Europa: 7,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noordwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Noordwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Noordwijk in 2022 zijn Westers (3.505 inwoners) en Overig (1.080 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Noordwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Noordwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Noordwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noordwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Noordwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Noordwijk.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Noordwijk:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.033739
Tussenwoning2.702991
Hoekwoning3.0301.237
Twee onder één kap woning3.5321.456
Vrijstaande woning4.8552.127
Huurwoning2.081830
Eigen woning3.1071.179

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Noordwijk zijn A (3.896 adressen) en C (3.666 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Noordwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Noordwijk: 3.896 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordwijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Noordwijk voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Noordwijk voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Noordwijk
Bevolking533766
Adressen2.055605
Autos265383

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Noordwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 176 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Noordwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Noordwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Noordwijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Noordwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Noordwijk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 16 stembureaus in de woonplaats Noordwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Noordwijk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 62 stembureaus in de gemeente Noordwijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordwijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordwijk.

Stembureaus Noordwijk
Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.356)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Noordwijk.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Noordwijk was in 2022 €33.356.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (4.145 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Noordwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Noordwijk voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Noordwijk zijn in totaal 4.145 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.145 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.140 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Noordwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Noordwijk
Er zijn 594 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Noordwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Noordwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 594 elektrische auto’s in de woonplaats Noordwijk. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Noordwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 14.352 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Noordwijk in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Noordwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 19.311 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Noordwijk (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 14.023 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Noordwijk in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Noordwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Noordwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.215 misdrijven in de woonplaats Noordwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Noordwijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Noordwijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 15.954 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Noordwijk 1.215 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Noordwijk in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (226 delicten) en Ongevallen (weg) (131 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Noordwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 111 misdrijven in de woonplaats Noordwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Noordwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Noordwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noordwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,76 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Noordwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Noordwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Noordwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Noordwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Noordwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Noordwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Noordwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Noordwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Noordwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.145Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2023
B-F Nijverheid en energie445Aantal2023
G+I Handel en horeca725Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie275Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed435Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.080Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg680Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten425Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners27.410Aantal2023
Mannen13.660Aantal2023
Vrouwen13.740Aantal2023
0 tot 15 jaar3.930Aantal2023
15 tot 25 jaar2.900Aantal2023
25 tot 45 jaar6.240Aantal2023
45 tot 65 jaar7.880Aantal2023
65 jaar of ouder6.460Aantal2023
Ongehuwd13.130Aantal2023
Gehuwd10.530Aantal2023
Gescheiden2.315Aantal2023
Verweduwd1.430Aantal2023
Geboorte totaal220Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal265Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid766Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.840Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar8.250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog7.380Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura595Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliënten1.790Aantal2021
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.734Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.033Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.702Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.532Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.855Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.081Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.107Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.049Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement739Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning991Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.237Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.456Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.127Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.179Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.560Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.634Aantal2024
Adressen met definitief energielabel8.459Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++7Aantal2024
Energielabels A+++191Aantal2024
Energielabels A++115Aantal2024
Energielabels A+116Aantal2024
Energielabels A3.896Aantal2024
Energielabels B2.704Aantal2024
Energielabels C3.666Aantal2024
Energielabels D1.229Aantal2024
Energielabels E1.155Aantal2024
Energielabels F1.007Aantal2024
Energielabels G1.007Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.670Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.905Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.760Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.010Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers21.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.850Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.356Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,52%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,28%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€289x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand330Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.820Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland21.555Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.855Aantal2023
Herkomst Europa3.155Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.700Aantal2023
Geboren in Nederland21.555Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.055Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.255Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.450Aantal2023
Autochtoon21.880Aantal2022
Westers totaal3.505Aantal2022
Niet-westers totaal1.710Aantal2022
Marokko285Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba105Aantal2022
Suriname140Aantal2022
Turkije85Aantal2022
Overig niet-westers1.080Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal569Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven92Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting133Aantal2023
Verkeersovertredingen263Aantal2023
Vernieling110Aantal2023
Overige misdrijven47Aantal2023
Totaal misdrijven1.215Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,53Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,22Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,51Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km27,94Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km42Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km73Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,44Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,76Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,16Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,16Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,34Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,52Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,01Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,66Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,93Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,39Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,96Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,49Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,37Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,36Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,42Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,99Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2061Code2024
RegionaamNoordwijkNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.597Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.580Aantal hectaren2023
Oppervlakte water18Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid605Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal17.653Aantal2024
Adressen met postcode17.615Aantal2024
Adressen met woonfunctie13.716Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie188Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie221Aantal2024
Adressen met industriefunctie713Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie266Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.336Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie18Aantal2024
Adressen met sportfunctie21Aantal2024
Adressen met winkelfunctie353Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.226Aantal2024
Verblijfsobjecten17.632Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen18Aantal2024
Panden met adres11.347Aantal2024
Adressen met pand17.625Aantal2024
Percelen met adres9.218Aantal2024
Adressen met perceel17.653Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom14.973Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2.680Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom13.134Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom582Aantal2024
Panden met adres voor 170016Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900220Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925512Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.193Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.542Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.113Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.399Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000832Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.147Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.047Aantal2024
Panden met adres 2020 en later326Aantal2024
Adressen met pand voor 170037Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900253Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925596Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.371Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.792Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.188Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.140Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.517Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.327Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.541Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later863Aantal2024
Postcodegebied2201AA-2204CZNaam2024
Meest voorkomende postcode2201Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode43%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade82Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade93Aantal2022
Verkeersongevallen totaal176Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal13.720Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine11.270Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.450Aantal2023
Personenautos per huishouden1,08Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte383Aantal2023
Motorfietsen990Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.166Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€520.760Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning60%Percentage2023
Percentage meergezinswoning40%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement5.482Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.434Aantal2024
Hoekwoning1.851Aantal2024
Tweeonder1kap696Aantal2024
Vrijstaande woning1.253Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.916Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!