Statistieken woonplaats Odijk

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Odijk telt 6.113 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Odijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Odijk:

JaarAantal inwoners de woonplaats Odijk% verschil
20236.1133,70%
20225.8952,40%
20215.7571,62%
20205.665-0,68%
20195.704-0,52%
20185.734-1,27%
20175.8081,49%
20165.7231,13%
20155.6591,69%
20145.565-0,45%
20135.590geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Odijk is met 523 inwoners toegenomen van 5.590 inwoners in 2013 tot 6.113 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 9,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 52 inwoners (0,91%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bunnik.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Odijk:

In 2013 waren er 5.590 inwoners in de woonplaats Odijk. In 2014 is het aantal gedaald tot 5.565 inwoners. Dit is een daling van 25 (-0,45%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 5.565 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.113 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 548 (9,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 218 (3,70%). Het aantal van 6.113 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Odijk

Woonplaats Odijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 830 hectare, waarvan 823 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Odijk telt 2.932 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 434 adressen per km2. Er wonen 2.618 huishoudens en er zijn in totaal 2.626 woningen. De woonplaats telt 2.948 auto's en 660 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Odijk ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Odijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Odijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Odijk valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Odijk zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Odijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Odijk
Kaart van de woonplaats Odijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Odijk binnen de gemeente Bunnik.

Woningkenmerken
Er zijn 2.626 woningen in de woonplaats Odijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bunnik in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Odijk was €505.493 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Odijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Odijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Odijk% verschil
2023€505.49322%
2022€414.8126,5%
2021€389.4628%
2020€360.75710%
2019€327.56210%
2018€297.7246,7%
2017€278.9855,1%
2016€265.3540,28%
2015€264.6012,82%
2014€257.344-9,7%
2013€285.117geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Odijk is met €220.376 toegenomen van €285.117 in 2013 tot €505.493 in 2023 (dat is een toename van 77%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €22.037 (6,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bunnik.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bunnik.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Odijk is €505.494, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 2.626 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Bunnik (geel), 2 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 8 buurten (blauw). De woonplaats Odijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Odijk: er zijn 1.099 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Odijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.982 totaal in de woonplaats Odijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Odijk telt in totaal 2.982 adressen, met 2.980 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 91% van de adressen in woonplaats Odijk ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bunnik
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Odijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Odijk. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Odijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Odijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Odijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bunnik bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Odijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Odijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Odijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Odijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.131347641
20225.048297550
20214.975275508
20204.952251463
20194.992251462
20185.037245452
20175.091252466
20165.031243449
20154.992234433
20144.964211390
20134.989212390

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Odijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 5,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 3,79% en herkomst van buiten Europa: 7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bunnik naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Odijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Odijk in 2022 zijn Westers (467 inwoners) en Overig (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Odijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Odijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Odijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bunnik:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bunnik. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Odijk zijn C (1.020 adressen) en A (590 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Odijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Odijk: 1.020 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bunnik bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 36 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Odijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Odijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Odijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Odijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Odijk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Odijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bunnik.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Odijk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 19 stembureaus in de gemeente Bunnik en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bunnik. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bunnik.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Odijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Odijk was in 2022 €35.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (660 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Odijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Odijk zijn in totaal 660 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 660 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 666 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Odijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Odijk
Er zijn 123 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Odijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Odijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 123 elektrische auto’s in de woonplaats Odijk. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Odijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.980 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Odijk in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Odijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.163 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Odijk (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.027 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Odijk in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Odijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Odijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 132 misdrijven in de woonplaats Odijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Odijk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Odijk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.643 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Odijk 132 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Odijk in 2022 zijn Horizontale fraude (35 delicten) en Ongevallen (weg) (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Odijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 19 misdrijven in de woonplaats Odijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Odijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Odijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bunnik.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,03 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Odijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Odijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Odijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Odijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Odijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Odijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Odijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Odijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Odijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal660Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij24Aantal2022
B-F Nijverheid en energie91Aantal2022
G+I Handel en horeca71Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed51Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening197Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg121Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten66Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.114Aantal2023
Mannen3.027Aantal2023
Vrouwen3.087Aantal2023
0 tot 15 jaar1.022Aantal2023
15 tot 25 jaar625Aantal2023
25 tot 45 jaar1.233Aantal2023
45 tot 65 jaar1.899Aantal2023
65 jaar of ouder1.320Aantal2023
Ongehuwd2.742Aantal2023
Gehuwd2.683Aantal2023
Gescheiden402Aantal2023
Verweduwd295Aantal2023
Geboorte totaal55Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid744Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag906Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.632Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.779Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura171Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten286Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.791Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.643Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.969Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.179Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.249Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.176Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.019Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.041Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement635Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning971Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.125Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.217Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.679Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning881Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.112Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.542Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.062Aantal2023
Energielabels Onbepaald166Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++64Aantal2023
Energielabels A++92Aantal2023
Energielabels A+22Aantal2023
Energielabels A591Aantal2023
Energielabels B327Aantal2023
Energielabels C1.020Aantal2023
Energielabels D239Aantal2023
Energielabels E69Aantal2023
Energielabels F117Aantal2023
Energielabels G61Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.618Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens774Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen883Aantal2023
Huishoudens met kinderen956Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,35Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.823Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,66%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,93%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,31%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€770x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO221Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.174Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.131Aantal2023
Herkomst Europa347Aantal2023
Herkomst buiten Europa641Aantal2023
Geboren in Nederland5.131Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa200Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa321Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa147Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa315Aantal2023
Autochtoon5.048Aantal2022
Westers totaal467Aantal2022
Niet-westers totaal381Aantal2022
Marokko50Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers246Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal37Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting43Aantal2022
Verkeersovertredingen30Aantal2022
Vernieling7Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven132Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,49Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,04Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,36Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,43Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,22Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km68Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,23Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,23Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,27Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,44Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,53Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,66Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,31Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,54Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,65Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,09Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,41Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,12Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,16Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,92Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,42Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,69Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,96Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,67Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,92Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2604CodeWP2604
RegionaamOdijkNaamOdijk
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal830Aantal hectaren2023
Oppervlakte land823Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid434Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.932Aantal2023
Adressen met postcode2.769Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.651Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.663Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom269Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.413Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom238Aantal2023
Percelen2.149Aantal2023
Panden2.462Aantal2023
Adressen met panden2.765Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190026Aantal2023
Panden 1900 tot 192514Aantal2023
Panden 1925 tot 195049Aantal2023
Panden 1950 tot 1970679Aantal2023
Panden 1970 tot 1980146Aantal2023
Panden 1980 tot 1990737Aantal2023
Panden 1990 tot 2000348Aantal2023
Panden 2000 tot 2010314Aantal2023
Panden 2010 tot 2020274Aantal2023
Panden 2020 en later176Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade32Aantal2022
Verkeersongevallen totaal36Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.948Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine2.351Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof597Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,11Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen272Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.626Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€505.493Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200073%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200027%Percentage2023
Appartement461Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.099Aantal2023
Hoekwoning542Aantal2023
Tweeonder1kap282Aantal2023
Vrijstaande woning267Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats2Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend28Aantal2023
Woningtype n.v.t.279Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!