Statistieken woonplaats Oldebroek

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Oldebroek telt 6.446 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oldebroek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oldebroek:

JaarAantal inwoners de woonplaats Oldebroek% verschil
20236.4461,19%
20226.3701,11%
20216.3000,25%
20206.2840,83%
20196.2320,60%
20186.1952,21%
20176.0610,63%
20166.0230,65%
20155.9840,93%
20145.9291,02%
20135.869geen data

De bevolking van de woonplaats Oldebroek is met 577 personen gestegen van 5.869 personen in 2013 tot 6.446 personen in 2023 (dat is een groei van 9,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 58 personen (0,94%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oldebroek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Oldebroek:

In 2013 telde de woonplaats Oldebroek 5.869 inwoners. Het aantal van 5.869 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.446 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 577 (9,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 76 (1,19%). Het aantal van 6.446 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Oldebroek

Woonplaats Oldebroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.761 hectare, waarvan 2.761 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oldebroek telt 2.867 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 144 adressen per km2. Er wonen 2.461 huishoudens en er zijn in totaal 2.541 woningen. De woonplaats telt 3.253 auto's en 733 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oldebroek ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Oldebroek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oldebroek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oldebroek valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 8 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Oldebroek zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oldebroek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Oldebroek
Kaart van de woonplaats Oldebroek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oldebroek binnen de gemeente Oldebroek.

Woningkenmerken
Er zijn 2.541 woningen in de woonplaats Oldebroek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oldebroek in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Oldebroek was €370.706 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Oldebroek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oldebroek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Oldebroek% verschil
2023€370.70612%
2022€331.7477,3%
2021€309.0765,8%
2020€292.2257,4%
2019€272.1857,7%
2018€252.7773,94%
2017€243.1911,55%
2016€239.4821,38%
2015€236.218-2,24%
2014€241.631-5,1%
2013€254.559geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Oldebroek is met €116.147 gestegen van €254.559 in 2013 tot €370.706 in 2023 (dat is een toename van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.614 (3,94%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oldebroek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oldebroek.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oldebroek is €370.707, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 2.541 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Oldebroek (geel), 5 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 22 buurten (blauw). De woonplaats Oldebroek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Oldebroek: er zijn 820 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Oldebroek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.873 totaal in de woonplaats Oldebroek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Oldebroek telt in totaal 2.873 adressen, met 2.842 verblijfsobjecten en 31 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 66% van de adressen in woonplaats Oldebroek ligt binnen de bebouwde kom en 34% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Oldebroek
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Oldebroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oldebroek. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Oldebroek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Oldebroek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Oldebroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oldebroek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Oldebroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Oldebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Oldebroek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oldebroek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.976210285
20226.006155210
20215.941153207
20205.940146198
20195.912136184
20185.926115155
20175.782119161
20165.758113152
20155.725111149
20145.632114155
20135.64085116

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Oldebroek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 3,25% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,40% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,46% en herkomst van buiten Europa: 1,99%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oldebroek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Oldebroek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Oldebroek in 2022 zijn Westers (185 inwoners) en Overig (159 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Oldebroek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Oldebroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oldebroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oldebroek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldebroek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Oldebroek zijn A (709 adressen) en C (465 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Oldebroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Oldebroek: 709 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oldebroek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 52 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Oldebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Oldebroek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Oldebroek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Oldebroek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Oldebroek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Oldebroek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Oldebroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Oldebroek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 26 stembureaus in de gemeente Oldebroek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldebroek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oldebroek.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Oldebroek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oldebroek was in 2022 €24.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (733 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oldebroek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Oldebroek zijn in totaal 733 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 733 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 717 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oldebroek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Oldebroek
Er zijn 59 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Oldebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Oldebroek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 59 elektrische auto’s in de woonplaats Oldebroek. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Oldebroek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.530 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Oldebroek in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oldebroek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.611 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oldebroek (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.352 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Oldebroek in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oldebroek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Oldebroek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 128 misdrijven in de woonplaats Oldebroek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oldebroek, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Oldebroek zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.431 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Oldebroek 128 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Oldebroek in 2022 zijn Horizontale fraude (30 delicten) en Onder invloed (weg) (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Oldebroek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 6 misdrijven in de woonplaats Oldebroek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Oldebroek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Oldebroek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oldebroek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,74 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Oldebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Oldebroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Oldebroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Oldebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Oldebroek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Oldebroek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Oldebroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Oldebroek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oldebroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal733Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij66Aantal2022
B-F Nijverheid en energie200Aantal2022
G+I Handel en horeca115Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.446Aantal2023
Mannen3.177Aantal2023
Vrouwen3.273Aantal2023
0 tot 15 jaar1.186Aantal2023
15 tot 25 jaar822Aantal2023
25 tot 45 jaar1.461Aantal2023
45 tot 65 jaar1.693Aantal2023
65 jaar of ouder1.275Aantal2023
Ongehuwd2.667Aantal2023
Gehuwd3.169Aantal2023
Gescheiden245Aantal2023
Verweduwd339Aantal2023
Geboorte totaal85Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid233Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.742Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.170Aantal2021
Opleidingsniveau hoog670Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,8%Percentage2022
WMO cliënten335Aantal2022
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.173Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.721Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.486Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.805Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.454Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.876Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.484Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.467Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.219Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement988Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning895Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning994Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.332Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.649Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning984Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.340Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.263Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.327Aantal2023
Energielabels Onbepaald275Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++3Aantal2023
Energielabels A+15Aantal2023
Energielabels A710Aantal2023
Energielabels B411Aantal2023
Energielabels C466Aantal2023
Energielabels D239Aantal2023
Energielabels E118Aantal2023
Energielabels F202Aantal2023
Energielabels G424Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.461Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens624Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen790Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.042Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,61Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.904Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,48%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,73%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.384x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.151Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.976Aantal2023
Herkomst Europa210Aantal2023
Herkomst buiten Europa285Aantal2023
Geboren in Nederland5.976Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa175Aantal2023
Autochtoon6.006Aantal2022
Westers totaal185Aantal2022
Niet-westers totaal180Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers160Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal30Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting37Aantal2022
Verkeersovertredingen23Aantal2022
Vernieling9Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven128Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand18,81Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand14,67Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,46Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,17Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,27Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,27Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,78Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,48Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,66Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,13Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,14Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,33Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,86Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,22Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,49Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,09Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,08Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,82Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,11Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,28Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,82Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand39,33Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,57Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand16,04Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,88Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,48Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3071CodeWP3071
RegionaamOldebroekNaamOldebroek
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.761Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.761Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid144Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.867Aantal2023
Adressen met postcode2.866Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.572Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.889Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom978Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.740Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom832Aantal2023
Percelen2.099Aantal2023
Panden2.422Aantal2023
Adressen met panden2.835Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 1900119Aantal2023
Panden 1900 tot 1925237Aantal2023
Panden 1925 tot 1950251Aantal2023
Panden 1950 tot 1970580Aantal2023
Panden 1970 tot 1980378Aantal2023
Panden 1980 tot 1990215Aantal2023
Panden 1990 tot 2000247Aantal2023
Panden 2000 tot 2010295Aantal2023
Panden 2010 tot 2020458Aantal2023
Panden 2020 en later53Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade44Aantal2022
Verkeersongevallen totaal52Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.253Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine2.600Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof640Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,32Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen315Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.541Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€370.706Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement479Aantal2023
Tussen of geschakelde woning583Aantal2023
Hoekwoning350Aantal2023
Tweeonder1kap340Aantal2023
Vrijstaande woning820Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats31Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.264Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!