Statistieken woonplaats Oostvoorne

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Oostvoorne telt 7.875 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oostvoorne.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oostvoorne:

JaarAantal inwoners de woonplaats Oostvoorne% verschil
20237.875-0,46%
20227.9110,37%
20217.8820,50%
20207.8430,44%
20197.8090,67%
20187.7572,17%
20177.5920,78%
20167.5330,90%
20157.4660,78%
20147.4081,56%
20137.294geen data

De bevolking van de woonplaats Oostvoorne is met 581 personen toegenomen van 7.294 personen in 2013 tot 7.875 personen in 2023 (dat is een groei van 8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 58 personen (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Voorne aan Zee.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Oostvoorne:

In 2013 telde de woonplaats Oostvoorne 7.294 inwoners. Het aantal van 7.294 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 7.911 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 617 (8,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 29 (0,37%). Het aantal van 7.911 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Oostvoorne 7.875 inwoners.

Over woonplaats Oostvoorne

Woonplaats Oostvoorne heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.329 hectare, waarvan 1.917 land en 410 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oostvoorne telt 4.267 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 365 adressen per km2. Er wonen 3.515 huishoudens en er zijn in totaal 3.675 woningen. De woonplaats telt 4.754 auto's en 1.063 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oostvoorne ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Oostvoorne is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oostvoorne zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oostvoorne valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 8 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Oostvoorne zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oostvoorne zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Oostvoorne
Kaart van de woonplaats Oostvoorne. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oostvoorne binnen de gemeente Voorne aan Zee.

Woningkenmerken
Er zijn 3.675 woningen in de woonplaats Oostvoorne.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorne aan Zee in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Oostvoorne was €521.873 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Oostvoorne.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oostvoorne:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Oostvoorne% verschil
2023€521.87317%
2022€446.8619%
2021€409.9198,4%
2020€378.1368,4%
2019€348.7018%
2018€322.7273,52%
2017€311.7642,37%
2016€304.5480,67%
2015€302.516-4,0%
2014€315.127-6,4%
2013€336.569geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Oostvoorne is met €185.304 gegroeid van €336.569 in 2013 tot €521.873 in 2023 (dat is een groei van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.530 (4,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Voorne aan Zee.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Voorne aan Zee.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oostvoorne is €521.873, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 3.675 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Voorne aan Zee (geel), 7 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De woonplaats Oostvoorne wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Oostvoorne: er zijn 1.374 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Oostvoorne.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.293 totaal in de woonplaats Oostvoorne

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Oostvoorne telt in totaal 4.293 adressen, met 4.286 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 90% van de adressen in woonplaats Oostvoorne ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Voorne aan Zee
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Oostvoorne. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oostvoorne. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Oostvoorne

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Oostvoorne. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Oostvoorne


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Voorne aan Zee bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Oostvoorne


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Oostvoorne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Oostvoorne per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oostvoorne:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.807437618
20226.970390552
20216.948387548
20206.922381540
20196.895379536
20186.853374531
20176.745350497
20166.698346490
20156.636344487
20146.629322457
20136.530316448

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Oostvoorne als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 5,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,33% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Voorne aan Zee naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Oostvoorne
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Oostvoorne in 2022 zijn Westers (567 inwoners) en Overig (256 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Oostvoorne: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Oostvoorne.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oostvoorne. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Voorne aan Zee:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorne aan Zee. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Oostvoorne zijn A (806 adressen) en C (669 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Oostvoorne. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Oostvoorne: 806 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorne aan Zee bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Oostvoorne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Oostvoorne. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Oostvoorne vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Oostvoorne

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Oostvoorne. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Oostvoorne. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Voorne aan Zee.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Oostvoorne.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 101 stembureaus in de gemeente Voorne aan Zee en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorne aan Zee. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorne aan Zee.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€41.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Oostvoorne.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oostvoorne was in 2022 €41.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.063 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oostvoorne (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Oostvoorne zijn in totaal 1.063 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.063 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.010 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oostvoorne. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Oostvoorne
Er zijn 192 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Oostvoorne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Oostvoorne op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 192 elektrische auto’s in de woonplaats Oostvoorne. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Oostvoorne die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.849 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Oostvoorne in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oostvoorne geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.688 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oostvoorne (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.840 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Oostvoorne in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oostvoorne geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Oostvoorne. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 218 misdrijven in de woonplaats Oostvoorne geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oostvoorne, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Oostvoorne zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.096 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Oostvoorne 218 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Oostvoorne in 2022 zijn Ongevallen (weg) (39 delicten) en Horizontale fraude (38 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Oostvoorne.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 30 misdrijven in de woonplaats Oostvoorne geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Oostvoorne met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Oostvoorne over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Voorne aan Zee.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,02 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Oostvoorne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Oostvoorne.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Oostvoorne. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Oostvoorne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Oostvoorne.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Oostvoorne genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Oostvoorne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Oostvoorne.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oostvoorne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.063Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij37Aantal2022
B-F Nijverheid en energie109Aantal2022
G+I Handel en horeca190Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie47Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed157Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening257Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg121Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten92Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.876Aantal2023
Mannen3.868Aantal2023
Vrouwen4.007Aantal2023
0 tot 15 jaar1.066Aantal2023
15 tot 25 jaar720Aantal2023
25 tot 45 jaar1.438Aantal2023
45 tot 65 jaar2.398Aantal2023
65 jaar of ouder2.241Aantal2023
Ongehuwd2.958Aantal2023
Gehuwd3.683Aantal2023
Gescheiden625Aantal2023
Verweduwd590Aantal2023
Geboorte totaal54Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal132Aantal2022
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid411Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.348Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.460Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.911Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura77Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,4%Percentage2022
WMO cliënten555Aantal2022
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.233Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.946Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.892Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.955Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.194Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.295Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.161Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.601Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.219Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement705Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning908Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.046Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.121Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.776Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning902Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.324Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.146Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.418Aantal2023
Energielabels Onbepaald669Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++4Aantal2023
Energielabels A++7Aantal2023
Energielabels A+20Aantal2023
Energielabels A807Aantal2023
Energielabels B615Aantal2023
Energielabels C669Aantal2023
Energielabels D497Aantal2023
Energielabels E184Aantal2023
Energielabels F314Aantal2023
Energielabels G447Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.515Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.095Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.296Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.134Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers78%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.505Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€49.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€41.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen33%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,94%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.040x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO229Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW47Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.033Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.807Aantal2023
Herkomst Europa437Aantal2023
Herkomst buiten Europa618Aantal2023
Geboren in Nederland6.797Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa213Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa237Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa298Aantal2023
Autochtoon6.970Aantal2022
Westers totaal567Aantal2022
Niet-westers totaal375Aantal2022
Marokko24Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba54Aantal2022
Suriname39Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers257Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal71Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting47Aantal2022
Verkeersovertredingen56Aantal2022
Vernieling23Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven218Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand20,78Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,41Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand20,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,01Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,19Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,64Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,64Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,98Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,95Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,34Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,83Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,05Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,15Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,98Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,98Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand28,38Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand33,21Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand33,88Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,81Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,68Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,99Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand23Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,76Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1209CodeWP1209
RegionaamOostvoorneNaamOostvoorne
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.329Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.917Aantal hectaren2023
Oppervlakte water410Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid365Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.267Aantal2023
Adressen met postcode4.237Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.696Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.830Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom437Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.341Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom357Aantal2023
Percelen3.089Aantal2023
Panden3.458Aantal2023
Adressen met panden4.217Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190063Aantal2023
Panden 1900 tot 1925188Aantal2023
Panden 1925 tot 1950462Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.029Aantal2023
Panden 1970 tot 1980550Aantal2023
Panden 1980 tot 1990430Aantal2023
Panden 1990 tot 2000252Aantal2023
Panden 2000 tot 2010799Aantal2023
Panden 2010 tot 2020411Aantal2023
Panden 2020 en later36Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.754Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine3.825Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof934Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,36Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen375Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.675Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€521.873Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie5%Percentage2023
In bezit overige verhuurders22%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200071%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2023
Appartement735Aantal2023
Tussen of geschakelde woning959Aantal2023
Hoekwoning430Aantal2023
Tweeonder1kap200Aantal2023
Vrijstaande woning1.374Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats7Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend20Aantal2023
Woningtype n.v.t.562Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!