Statistieken woonplaats Oud Ootmarsum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oud Ootmarsum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oud Ootmarsum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Oud Ootmarsum telt 310 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oud Ootmarsum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oud Ootmarsum:

JaarAantal inwoners de woonplaats Oud Ootmarsum% verschil
20233100%
2022310-1,59%
2021315-4,55%
2020330-2,94%
20193401,49%
20183350%
2017335-1,47%
20163401,49%
20153351,52%
2014330-2,94%
2013340geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Oud Ootmarsum is met 30 personen afgenomen van 340 personen in 2013 tot 310 personen in 2023 (dat is een afname van 8,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -3 personen (-0,90%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dinkelland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Oud Ootmarsum:

In 2013 telde de woonplaats Oud Ootmarsum 340 inwoners. Het aantal van 340 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2016 was het aantal ook op het hoogste punt van 340 personen. In 2019 was het aantal ook op het hoogste punt van 340 personen. In 2022 is het aantal gedaald tot 310 personen. Dit is een daling van 30 (-8,8%) ten opzichte van 2019, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -5 (-1,59%). Het aantal inwoners blijft 310 tot en met 2023.

Over woonplaats Oud Ootmarsum

Woonplaats Oud Ootmarsum heeft afgerond een totale oppervlakte van 748 hectare, waarvan 745 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oud Ootmarsum telt 148 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 162 adressen per km2. Er wonen 120 huishoudens en er zijn in totaal 125 woningen. De woonplaats telt 180 auto's en 55 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oud Ootmarsum ligt in de gemeente Dinkelland.

De brondata voor woonplaats Oud Ootmarsum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oud Ootmarsum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oud Ootmarsum valt precies samen met de wijk Oud Ootmarsum. De data voor de wijk Oud Ootmarsum en voor woonplaats Oud Ootmarsum zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oud Ootmarsum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dinkelland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Oud Ootmarsum
Kaart van de woonplaats Oud Ootmarsum. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oud Ootmarsum binnen de gemeente Dinkelland.

Woningkenmerken
Er zijn 125 woningen in de woonplaats Oud Ootmarsum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dinkelland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Oud Ootmarsum was €558.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Oud Ootmarsum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oud Ootmarsum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Oud Ootmarsum% verschil
2023€558.00010%
2022€507.0007,6%
2021€471.0003,97%
2020€453.0004,62%
2019€433.00026%
2018€345.0001,17%
2017€341.0002,40%
2016€333.000-0,89%
2015€336.000-1,18%
2014€340.000-6,1%
2013€362.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Oud Ootmarsum is met €196.000 gegroeid van €362.000 in 2013 tot €558.000 in 2023 (dat is een stijging van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.600 (4,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dinkelland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Dinkelland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oud Ootmarsum is €558.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 125 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Dinkelland (geel), 10 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 44 buurten (blauw). De woonplaats Oud Ootmarsum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Oud Ootmarsum: er zijn 96 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Oud Ootmarsum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 148 totaal in de woonplaats Oud Ootmarsum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Oud Ootmarsum telt in totaal 148 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 32% van de adressen in woonplaats Oud Ootmarsum ligt binnen de bebouwde kom en 68% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Dinkelland
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Oud Ootmarsum zijn er 132 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Oud Ootmarsum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 29 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Oud Ootmarsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oud Ootmarsum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Oud Ootmarsum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Oud Ootmarsum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Oud Ootmarsum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dinkelland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Oud Ootmarsum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Oud Ootmarsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Oud Ootmarsum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oud Ootmarsum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023295155
202230082
202130582
202032082
2019325114
201832582
2017320114
201633082
2015320114
2014314124
2013326113

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Oud Ootmarsum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 4,76% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,59% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 3,24% en herkomst van buiten Europa: 0,88%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dinkelland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Oud Ootmarsum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Oud Ootmarsum in 2022 zijn Westers (10 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Oud Ootmarsum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Oud Ootmarsum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oud Ootmarsum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dinkelland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Dinkelland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Oud Ootmarsum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Oud Ootmarsum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.140930
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woning3.8001.910
Vrijstaande woning4.2001.890
Huurwoning3.0201.510
Eigen woning4.3701.880

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Oud Ootmarsum zijn C (29 adressen) en B (25 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Oud Ootmarsum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Oud Ootmarsum: 29 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dinkelland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Oud Ootmarsum voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Oud Ootmarsum voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Oud Ootmarsum
Bevolking53342
Adressen2.055162
Autos26524

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Oud Ootmarsum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Oud Ootmarsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Oud Ootmarsum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Oud Ootmarsum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Stichting het Damast zaal in Ootmarsum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Stichting het Damast zaal in Ootmarsum is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de woonplaats Oud Ootmarsum. Stembureau Stichting het Damast zaal in Ootmarsum is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Oud Ootmarsum ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Stichting het Damast zaal in Ootmarsum bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Stichting het Damast zaal in Ootmarsum stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 40 stembureaus in de gemeente Dinkelland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dinkelland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Dinkelland.

Stembureaus Dinkelland
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Oud Ootmarsum.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oud Ootmarsum was in 2021 €27.300.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (55 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oud Ootmarsum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Oud Ootmarsum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Oud Ootmarsum zijn in totaal 55 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 55 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 60 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oud Ootmarsum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 187 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in de woonplaats Oud Ootmarsum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oud Ootmarsum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 370 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oud Ootmarsum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 176 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Oud Ootmarsum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oud Ootmarsum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Oud Ootmarsum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 4 misdrijven in de woonplaats Oud Ootmarsum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oud Ootmarsum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Oud Ootmarsum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 66 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. Voor 15% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 66 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de woonplaats Oud Ootmarsum 4 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Oud Ootmarsum van 2012 t/m 2023 zijn Ongevallen (weg) (19 delicten) en Horizontale fraude (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, woonplaats Oud Ootmarsum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Oud Ootmarsum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Oud Ootmarsum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Oud Ootmarsum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dinkelland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,90 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Oud Ootmarsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Oud Ootmarsum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Oud Ootmarsum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Oud Ootmarsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Oud Ootmarsum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Oud Ootmarsum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Oud Ootmarsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Oud Ootmarsum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oud Ootmarsum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal55Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners310Aantal2023
Mannen160Aantal2023
Vrouwen145Aantal2023
0 tot 15 jaar50Aantal2023
15 tot 25 jaar45Aantal2023
25 tot 45 jaar55Aantal2023
45 tot 65 jaar100Aantal2023
65 jaar of ouder70Aantal2023
Ongehuwd140Aantal2023
Gehuwd140Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid42Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag60Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar110Aantal2022
Opleidingsniveau hoog60Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten15Aantal2022
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.880Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel23Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel102Aantal2024
Adressen met definitief energielabel23Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A20Aantal2024
Energielabels B25Aantal2024
Energielabels C29Aantal2024
Energielabels D15Aantal2024
Energielabels E5Aantal2024
Energielabels F15Aantal2024
Energielabels G16Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal120Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens35Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen40Aantal2023
Huishoudens met kinderen45Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen38%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€608x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW60Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland295Aantal2023
Herkomst buiten Nederland20Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland300Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon300Aantal2022
Westers totaal10Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven4Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand23,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand14,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand23,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand14,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand15,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand20,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand13,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand20,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1413Code2024
RegionaamOud OotmarsumNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal748Aantal hectaren2023
Oppervlakte land745Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid162Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal148Aantal2024
Adressen met postcode148Aantal2024
Adressen met woonfunctie132Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie7Aantal2024
Verblijfsobjecten148Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres135Aantal2024
Adressen met pand148Aantal2024
Percelen met adres122Aantal2024
Adressen met perceel148Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom47Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom101Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom43Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom89Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19005Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195012Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197029Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198023Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199015Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200012Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201018Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202010Aantal2024
Panden met adres 2020 en later7Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195015Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197033Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198023Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199015Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200014Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201021Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202010Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied7637PA-7637RANaam2024
Meest voorkomende postcode7637Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal180Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine130Aantal2023
Personenautos - overige brandstof50Aantal2023
Personenautos per huishouden1,50Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte24Aantal2023
Motorfietsen10Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad125Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€558.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders26%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement17Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1Aantal2024
Hoekwoning2Aantal2024
Tweeonder1kap16Aantal2024
Vrijstaande woning96Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.16Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!