Statistieken woonplaats Rijssen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rijssen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rijssen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Rijssen telt 28.885 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rijssen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rijssen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Rijssen% verschil
202328.8850,10%
202228.8570,03%
202128.8480,05%
202028.833-0,26%
201928.9080,12%
201828.873-0,09%
201728.8980,18%
201628.8470,21%
201528.7870,31%
201428.6970,12%
201328.662geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Rijssen is met 223 personen toegenomen van 28.662 personen in 2013 tot 28.885 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 0,78%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 22 personen (0,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rijssen-Holten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Rijssen:

In 2013 telde de woonplaats Rijssen 28.662 inwoners. Het aantal van 28.662 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 28.908 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 246 (0,86%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 35 (0,12%). Het aantal van 28.908 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Rijssen 28.885 inwoners.

Over woonplaats Rijssen

Woonplaats Rijssen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.807 hectare, waarvan 2.796 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rijssen telt 13.092 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 563 adressen per km2. Er wonen 10.515 huishoudens en er zijn in totaal 10.966 woningen. De woonplaats telt 14.145 auto's en 2.790 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rijssen ligt in de gemeente Rijssen-Holten.

De brondata voor woonplaats Rijssen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rijssen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rijssen valt samen met 6 wijken. Dit zijn: wijk Stad Rijssen, wijk Buitengebied Rijssen, wijk Bedrijventerrein Rijssen, wijk Stadsrand Rijssen Noord, wijk Stadsrand Rijssen Zuid en wijk Stadsrand Rijssen Oost. De cijfers voor de woonplaats Rijssen zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rijssen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rijssen-Holten. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Rijssen
Kaart van de woonplaats Rijssen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Rijssen binnen de gemeente Rijssen-Holten.

Woningkenmerken
Er zijn 10.966 woningen in de woonplaats Rijssen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rijssen-Holten in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Rijssen was €338.124 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Rijssen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rijssen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Rijssen% verschil
2023€338.12412%
2022€301.12015%
2021€261.7797%
2020€244.5816,6%
2019€229.3814,59%
2018€219.3173,14%
2017€212.6342,90%
2016€206.6511,45%
2015€203.706-3,20%
2014€210.437-5,1%
2013€221.786geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Rijssen is met €116.338 gestegen van €221.786 in 2013 tot €338.124 in 2023 (dat is een toename van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.633 (4,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rijssen-Holten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rijssen-Holten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Rijssen is €338.124, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 10.966 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Rijssen-Holten (geel), woonplaats (groen), 10 wijken (oranje) en 43 buurten (blauw). De woonplaats Rijssen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Rijssen: er zijn 2.612 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Rijssen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 13.092 totaal in de woonplaats Rijssen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Rijssen telt in totaal 13.092 adressen, met 13.061 verblijfsobjecten en 31 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in woonplaats Rijssen ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Rijssen-Holten
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Rijssen zijn er 11.284 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Rijssen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.236 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Rijssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Rijssen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Rijssen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Rijssen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Rijssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rijssen-Holten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Rijssen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Rijssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Rijssen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rijssen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202326.0156302.235
202226.2095822.066
202126.2505712.027
202026.3005571.976
201926.3905541.964
201826.4005441.929
201726.4705341.894
201626.4945171.836
201526.4895051.793
201426.2605361.901
201326.3135161.833

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Rijssen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 2,18% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 1,80% en herkomst van buiten Europa: 6,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rijssen-Holten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Rijssen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Rijssen in 2022 zijn Turkije (911 inwoners) en Overig (881 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Rijssen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Rijssen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Rijssen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rijssen-Holten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rijssen-Holten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Rijssen zijn C (2.977 adressen) en A (2.860 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Rijssen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Rijssen: 2.977 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rijssen-Holten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 123 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Rijssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Rijssen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Rijssen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Rijssen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 14 stembureaus in de woonplaats Rijssen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 14 stembureaus in de woonplaats Rijssen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rijssen-Holten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 14 stembureaus in de woonplaats Rijssen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 56 stembureaus in de gemeente Rijssen-Holten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rijssen-Holten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rijssen-Holten.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.637)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Rijssen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rijssen was in 2022 €24.637.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.790 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rijssen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Rijssen zijn in totaal 2.790 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.790 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.785 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rijssen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Rijssen
Er zijn 659 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Rijssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Rijssen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 659 elektrische auto’s in de woonplaats Rijssen. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Rijssen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 14.701 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Rijssen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rijssen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 22.211 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rijssen (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.510 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Rijssen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rijssen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Rijssen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 539 misdrijven in de woonplaats Rijssen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Rijssen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Rijssen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.655 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Rijssen 539 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Rijssen in 2023 zijn Ongevallen (weg) (97 delicten) en Horizontale fraude (96 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Rijssen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 32 misdrijven in de woonplaats Rijssen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Rijssen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Rijssen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rijssen-Holten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Rijssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Rijssen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Rijssen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Rijssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Rijssen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Rijssen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Rijssen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Rijssen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rijssen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.790Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij55Aantal2023
B-F Nijverheid en energie625Aantal2023
G+I Handel en horeca580Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie135Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed320Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening495Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg360Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten215Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners28.885Aantal2023
Mannen14.435Aantal2023
Vrouwen14.465Aantal2023
0 tot 15 jaar5.955Aantal2023
15 tot 25 jaar4.015Aantal2023
25 tot 45 jaar6.890Aantal2023
45 tot 65 jaar6.970Aantal2023
65 jaar of ouder5.070Aantal2023
Ongehuwd12.815Aantal2023
Gehuwd13.615Aantal2023
Gescheiden1.065Aantal2023
Verweduwd1.395Aantal2023
Geboorte totaal330Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal246Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.033Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag6.399Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.982Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.295Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura866Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten1.659Aantal2022
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.958Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.055Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.541Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.754Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.285Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.862Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.179Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.335Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement735Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.045Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.183Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.707Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning926Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.375Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming1%Percentage2022
Adressen zonder energielabel1.484Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.155Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.453Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++89Aantal2024
Energielabels A+++87Aantal2024
Energielabels A++147Aantal2024
Energielabels A+136Aantal2024
Energielabels A2.860Aantal2024
Energielabels B2.289Aantal2024
Energielabels C2.977Aantal2024
Energielabels D991Aantal2024
Energielabels E413Aantal2024
Energielabels F656Aantal2024
Energielabels G957Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.515Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.685Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.050Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.770Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers21.930Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.943Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.637Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,49%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,62%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€217x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand340Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.112Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.589Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland26.015Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.865Aantal2023
Herkomst Europa630Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.235Aantal2023
Geboren in Nederland26.030Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa970Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa335Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.260Aantal2023
Autochtoon26.209Aantal2022
Westers totaal786Aantal2022
Niet-westers totaal1.862Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije911Aantal2022
Overig niet-westers881Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal170Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven43Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting106Aantal2023
Verkeersovertredingen146Aantal2023
Vernieling56Aantal2023
Overige misdrijven18Aantal2023
Totaal misdrijven539Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,49Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,94Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,23Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,66Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,71Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,02Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,85Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,65Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,48Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,55Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,46Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,52Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,08Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,58Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,14Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,88Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,21Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,86Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,98Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand23Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,51Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1566Code2024
RegionaamRijssenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.807Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.796Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid563Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.092Aantal2024
Adressen met postcode13.062Aantal2024
Adressen met woonfunctie11.284Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie139Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie196Aantal2024
Adressen met industriefunctie623Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie241Aantal2024
Adressen met logiesfunctie34Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie30Aantal2024
Adressen met sportfunctie17Aantal2024
Adressen met winkelfunctie295Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie675Aantal2024
Verblijfsobjecten13.061Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen31Aantal2024
Panden met adres10.186Aantal2024
Adressen met pand13.055Aantal2024
Percelen met adres9.136Aantal2024
Adressen met perceel13.092Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12.785Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom307Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom11.053Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom231Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900143Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925364Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950752Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.162Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.236Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.268Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.231Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.229Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020505Aantal2024
Panden met adres 2020 en later291Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900220Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925401Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950854Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.265Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.694Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.737Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.876Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.580Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.036Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later386Aantal2024
Postcodegebied7461AA-7463PNNaam2024
Meest voorkomende postcode7462Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode45%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade36Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade87Aantal2022
Verkeersongevallen totaal123Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.145Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine11.570Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.580Aantal2023
Personenautos per huishouden1,35Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte506Aantal2023
Motorfietsen1.030Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.966Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€338.124Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement2.428Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.612Aantal2024
Hoekwoning1.653Aantal2024
Tweeonder1kap2.190Aantal2024
Vrijstaande woning2.401Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.777Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!