Statistieken woonplaats Roelofarendsveen

Aantal inwoners per jaar
(grote toename van 28% naar 9.535 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Roelofarendsveen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Roelofarendsveen is met 2.086 personen toegenomen van 7.448 in 2013 tot 9.535 in 2022 (dat is 28%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Roelofarendsveen

Woonplaats Roelofarendsveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.117 hectare, waarvan 945 land en 170 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Roelofarendsveen telt 5.553 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 602 adressen per km2. Er wonen 4.054 huishoudens en er zijn in totaal 4.155 woningen. De woonplaats telt 4.836 auto's en 1.303 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Roelofarendsveen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Roelofarendsveen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Roelofarendsveen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Roelofarendsveen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Roelofarendsveen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Roelofarendsveen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Roelofarendsveen
Kaart van de woonplaats Roelofarendsveen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Roelofarendsveen binnen de gemeente Kaag en Braassem.

Woningkenmerken
Er zijn 4.155 woningen in de woonplaats Roelofarendsveen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Kaag en Braassem in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 38% naar €377.319 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Roelofarendsveen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Roelofarendsveen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Roelofarendsveen is met €104.316 toegenomen van €273.002 in 2013 tot €377.319 in 2022 (dat is 38%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Kaag en Braassem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 5.553 totaal in de woonplaats Roelofarendsveen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Roelofarendsveen telt in totaal 5.553 adressen, met 5.479 verblijfsobjecten, 71 standplaatsen en 3 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Roelofarendsveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Roelofarendsveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Roelofarendsveen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Roelofarendsveen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Roelofarendsveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Kaag en Braassem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Roelofarendsveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Roelofarendsveen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Roelofarendsveen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Roelofarendsveen is met 1.354 personen toegenomen van 6.910 in 2013 tot 8.264 in 2022 (dat is 20%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Kaag en Braassem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Roelofarendsveen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Roelofarendsveen in 2022 zijn Westers (570 inwoners) en Overig (440 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Roelofarendsveen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Roelofarendsveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Roelofarendsveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Kaag en Braassem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Kaag en Braassem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Roelofarendsveen op 3 januari 2023 zijn A (1.582 adressen) en C (905 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Roelofarendsveen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Roelofarendsveen: 1.582 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kaag en Braassem bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Roelofarendsveen

Er zijn voor de woonplaats Roelofarendsveen geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Roelofarendsveen vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Roelofarendsveen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Roelofarendsveen is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Roelofarendsveen. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Kaag en Braassem als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Roelofarendsveen.

De gemeente Kaag en Braassem telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Kaag en Braassem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Kaag en Braassem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.776)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Roelofarendsveen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Roelofarendsveen was in 2021 €29.776.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.303 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Roelofarendsveen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Roelofarendsveen zijn in totaal 1.303 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.303 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.303 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Roelofarendsveen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Roelofarendsveen
Er zijn 205 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Roelofarendsveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Roelofarendsveen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 205 elektrische auto’s in de woonplaats Roelofarendsveen. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Roelofarendsveen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.359 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Roelofarendsveen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Roelofarendsveen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.268 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Roelofarendsveen (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.142 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Roelofarendsveen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Roelofarendsveen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Roelofarendsveen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 229 misdrijven in de woonplaats Roelofarendsveen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Roelofarendsveen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Roelofarendsveen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.677 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.677 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.636 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Roelofarendsveen 229 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Roelofarendsveen in 2022 zijn Horizontale fraude (54 delicten) en Ongevallen (weg) (35 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Roelofarendsveen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 16 misdrijven in de woonplaats Roelofarendsveen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Roelofarendsveen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Roelofarendsveen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Kaag en Braassem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,08 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Roelofarendsveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Roelofarendsveen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Roelofarendsveen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Roelofarendsveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Roelofarendsveen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Roelofarendsveen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Roelofarendsveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Roelofarendsveen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Roelofarendsveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.303Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij92Aantal2022
B-F Nijverheid en energie177Aantal2022
G+I Handel en horeca227Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie94Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed151Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening277Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg144Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten141Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.535Aantal2022
Mannen4.773Aantal2022
Vrouwen4.753Aantal2022
0 tot 15 jaar1.634Aantal2022
15 tot 25 jaar1.018Aantal2022
25 tot 45 jaar2.420Aantal2022
45 tot 65 jaar2.419Aantal2022
65 jaar of ouder2.041Aantal2022
Ongehuwd4.490Aantal2022
Gehuwd3.945Aantal2022
Gescheiden605Aantal2022
Verweduwd484Aantal2022
Westers totaal570Aantal2022
Geboorte totaal129Aantal2021
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal74Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.003Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.946Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.206Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.841Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura252Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.035Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.320Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.778Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.094Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.813Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.512Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.459Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.378Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.271Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement793Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.134Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.339Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.081Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.130Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.724Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.456Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.346Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++76Aantal2023
Energielabels A+++147Aantal2023
Energielabels A++19Aantal2023
Energielabels A+18Aantal2023
Energielabels A1.582Aantal2023
Energielabels B558Aantal2023
Energielabels C905Aantal2023
Energielabels D367Aantal2023
Energielabels E157Aantal2023
Energielabels F230Aantal2023
Energielabels G119Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.054Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.159Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.390Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.500Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.463Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.395Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.776Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,24%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,34%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€655x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand87Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO225Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW71Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.885Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.264Aantal2022
Niet-westers totaal701Aantal2022
Marokko77Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname109Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers440Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal40Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting56Aantal2022
Verkeersovertredingen77Aantal2022
Vernieling30Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven229Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,78Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand8,99Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand9,01Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,77Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,91Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,43Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,75Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km77Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,84Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,75Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,18Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,18Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,18Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,25Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,33Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,48Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,06Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand15,64Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,06Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,58Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,28Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,19Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,76Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand8,83Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand12,71Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,51Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,58Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand13,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand10,01Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand11,09Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand10,95Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand10,48Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km79Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3042CodeWP3042
RegionaamRoelofarendsveenNaamRoelofarendsveen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.117Aantal hectaren2022
Oppervlakte land945Aantal hectaren2022
Oppervlakte water170Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid602Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal5.553Aantal2023
Adressen met postcode5.526Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.466Aantal2023
Panden3.986Aantal2023
Percelen3.227Aantal2023
Panden voor 17006Aantal2023
Panden 1700 tot 190035Aantal2023
Panden 1900 tot 192592Aantal2023
Panden 1925 tot 1950183Aantal2023
Panden 1950 tot 1970848Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.364Aantal2023
Panden 1980 tot 1990327Aantal2023
Panden 1990 tot 2000286Aantal2023
Panden 2000 tot 2010793Aantal2023
Panden 2010 tot 2020916Aantal2023
Panden 2020 en later602Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2021
Verkeersongevallen totaal30Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.836Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.111Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof724Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,14Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen376Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.155Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€377.319Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning73%Percentage2022
Percentage meergezinswoning27%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen65%Percentage2022
Huurwoningen totaal35%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200062%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200038%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!