Statistieken woonplaats Schoonebeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schoonebeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schoonebeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Schoonebeek telt 4.385 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schoonebeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schoonebeek:

JaarAantal inwoners de woonplaats Schoonebeek% verschil
20234.385-0,34%
20224.4000,80%
20214.3650,69%
20204.335-0,12%
20194.3400,35%
20184.325-0,92%
20174.365-0,11%
20164.3700,92%
20154.330-0,32%
20144.344-1,43%
20134.407geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Schoonebeek is met 22 personen gedaald van 4.407 personen in 2013 tot 4.385 personen in 2023 (dat is een daling van 0,50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 personen (-0,05%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Emmen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Schoonebeek:

In 2013 waren er 4.407 inwoners in de woonplaats Schoonebeek. Het aantal van 4.407 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2018 is het aantal gedaald tot 4.325 personen. Dit is een daling van 82 (-1,86%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -40 (-0,92%). Het aantal van 4.325 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Schoonebeek 4.385 inwoners.

Over woonplaats Schoonebeek

Woonplaats Schoonebeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.467 hectare, waarvan 2.459 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Schoonebeek telt 2.223 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 93 adressen per km2. Er wonen 1.885 huishoudens en er zijn in totaal 1.928 woningen. De woonplaats telt 2.560 auto's en 360 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Schoonebeek ligt in de gemeente Emmen.

De brondata voor woonplaats Schoonebeek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Schoonebeek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Schoonebeek valt samen met 4 buurten. Dit zijn: buurt Schoonebeek, buurt Oosterse Bos en Middendorp, buurt Westerse Bos en buurt Verspreide huizen Schoonebeek. De cijfers voor de woonplaats Schoonebeek zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Schoonebeek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Emmen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Schoonebeek
Kaart van de woonplaats Schoonebeek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Schoonebeek binnen de gemeente Emmen.

Woningkenmerken
Er zijn 1.928 woningen in de woonplaats Schoonebeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Emmen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Schoonebeek was €262.983 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Schoonebeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schoonebeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Schoonebeek% verschil
2023€262.98315%
2022€227.91611%
2021€204.4834,99%
2020€194.7585,6%
2019€184.48212%
2018€165.3501,85%
2017€162.3536,8%
2016€152.0790,51%
2015€151.3134,91%
2014€144.234-13%
2013€165.662geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Schoonebeek is met €97.321 gegroeid van €165.662 in 2013 tot €262.983 in 2023 (dat is een toename van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.732 (5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Emmen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Emmen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Schoonebeek is €262.983, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 1.928 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Emmen (geel), 15 woonplaatsen (groen) en 27 wijken (oranje). De woonplaats Schoonebeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de woonplaats Schoonebeek: er zijn 706 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Schoonebeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.223 totaal in de woonplaats Schoonebeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Schoonebeek telt in totaal 2.223 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 85% van de adressen in woonplaats Schoonebeek ligt binnen de bebouwde kom en 15% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Emmen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Schoonebeek zijn er 1.955 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Schoonebeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 479 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Schoonebeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Schoonebeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Schoonebeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Schoonebeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Schoonebeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Emmen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Schoonebeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Schoonebeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Schoonebeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schoonebeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.995275110
20224.045254101
20214.02524397
20204.01023293
20194.00024397
20183.98524397
20174.04023293
20164.05522590
20154.03021486
20144.05820482
20134.12020682

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Schoonebeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,51% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,67% en herkomst van buiten Europa: 1,86%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Emmen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Schoonebeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Schoonebeek in 2022 zijn Westers (290 inwoners) en Overig (45 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Schoonebeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Schoonebeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Schoonebeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Emmen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Emmen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Schoonebeek.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Schoonebeek:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.512716
Tussenwoning2.191957
Hoekwoning2.2001.055
Twee onder één kap woning3.0211.120
Vrijstaande woning3.6591.527
Huurwoning2.155919
Eigen woning3.2571.323

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Schoonebeek zijn C (616 adressen) en A (491 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Schoonebeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Schoonebeek: 616 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Emmen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Schoonebeek voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Schoonebeek voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Schoonebeek
Bevolking533178
Adressen2.05593
Autos265104

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Schoonebeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Schoonebeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Schoonebeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Schoonebeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Schoonebeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Schoonebeek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Schoonebeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Schoonebeek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 130 stembureaus in de gemeente Emmen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Emmen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Emmen.

Stembureaus Emmen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.298)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Schoonebeek.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Schoonebeek was in 2022 €23.298.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (360 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Schoonebeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Schoonebeek voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Schoonebeek zijn in totaal 360 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 360 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 350 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Schoonebeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Schoonebeek
Er zijn 41 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Schoonebeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Schoonebeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de woonplaats Schoonebeek. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Schoonebeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.781 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Schoonebeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Schoonebeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.154 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Schoonebeek (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.737 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Schoonebeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Schoonebeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Schoonebeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 107 misdrijven in de woonplaats Schoonebeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Schoonebeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Schoonebeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.445 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Schoonebeek 107 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Schoonebeek in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (26 delicten) en Horizontale fraude (26 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Schoonebeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Schoonebeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Schoonebeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Schoonebeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Emmen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,81 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Schoonebeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Schoonebeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Schoonebeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Schoonebeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Schoonebeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Schoonebeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Schoonebeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Schoonebeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Schoonebeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal360Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.385Aantal2023
Mannen2.195Aantal2023
Vrouwen2.185Aantal2023
0 tot 15 jaar660Aantal2023
15 tot 25 jaar470Aantal2023
25 tot 45 jaar890Aantal2023
45 tot 65 jaar1.255Aantal2023
65 jaar of ouder1.095Aantal2023
Ongehuwd1.830Aantal2023
Gehuwd2.050Aantal2023
Gescheiden265Aantal2023
Verweduwd245Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid178Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag980Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.710Aantal2022
Opleidingsniveau hoog600Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2022
WMO cliënten290Aantal2019
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.001Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.512Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.191Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.021Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.659Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.155Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.257Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.224Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement716Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning957Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.055Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.527Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning919Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.323Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel194Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel906Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.123Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++8Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A491Aantal2024
Energielabels B306Aantal2024
Energielabels C616Aantal2024
Energielabels D178Aantal2024
Energielabels E88Aantal2024
Energielabels F161Aantal2024
Energielabels G171Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.885Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens545Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen705Aantal2023
Huishoudens met kinderen645Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen9%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.992Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.298Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,22%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,29%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€105x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO220Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.000Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.995Aantal2023
Herkomst buiten Nederland385Aantal2023
Herkomst Europa275Aantal2023
Herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland4.005Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa165Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Autochtoon4.045Aantal2022
Westers totaal290Aantal2022
Niet-westers totaal65Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers45Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal43Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting27Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling15Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven107Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,25Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand6,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,19Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,25Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,71Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,06Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,44Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,03Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,78Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,78Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,06Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,39Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,45Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,59Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,46Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand71,55Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand10,92Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand15,16Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand34Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,66Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1998Code2024
RegionaamSchoonebeekNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.467Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.459Aantal hectaren2023
Oppervlakte water9Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid93Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.223Aantal2024
Adressen met postcode2.216Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.955Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie22Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie147Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie17Aantal2024
Adressen met logiesfunctie7Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie51Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie75Aantal2024
Verblijfsobjecten2.223Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.013Aantal2024
Adressen met pand2.220Aantal2024
Percelen met adres1.767Aantal2024
Adressen met perceel2.223Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.880Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom343Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.755Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom200Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190069Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192548Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950212Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970479Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980427Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990206Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000235Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010206Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020104Aantal2024
Panden met adres 2020 en later22Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190070Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192548Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950226Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970561Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980429Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990223Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000313Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010213Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020110Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later22Aantal2024
Postcodegebied7761AA-7761ZANaam2024
Meest voorkomende postcode7761Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.560Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.065Aantal2023
Personenautos - overige brandstof500Aantal2023
Personenautos per huishouden1,36Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte104Aantal2023
Motorfietsen250Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.928Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€262.983Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning92%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement148Aantal2024
Tussen of geschakelde woning283Aantal2024
Hoekwoning224Aantal2024
Tweeonder1kap706Aantal2024
Vrijstaande woning594Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.268Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!