Statistieken woonplaats Schoonhoven

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schoonhoven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schoonhoven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Schoonhoven telt 13.570 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schoonhoven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schoonhoven:

JaarAantal inwoners de woonplaats Schoonhoven% verschil
202313.5701,42%
202213.3801,13%
202113.2301,22%
202013.0701,12%
201912.9251,89%
201812.6852,38%
201712.3901,72%
201612.1802,10%
201511.9300,25%
201411.9000,29%
201311.865geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Schoonhoven is met 1.705 inwoners toegenomen van 11.865 inwoners in 2013 tot 13.570 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 170 inwoners (1,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Krimpenerwaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Schoonhoven:

In 2013 waren er 11.865 inwoners in de woonplaats Schoonhoven. Het aantal van 11.865 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 13.570 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.705 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 190 (1,42%). Het aantal van 13.570 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Schoonhoven

Woonplaats Schoonhoven heeft afgerond een totale oppervlakte van 692 hectare, waarvan 626 land en 66 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Schoonhoven telt 6.943 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.156 adressen per km2. Er wonen 6.035 huishoudens en er zijn in totaal 5.888 woningen. De woonplaats telt 6.550 auto's en 1.745 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Schoonhoven ligt in de gemeente Krimpenerwaard.

De brondata voor woonplaats Schoonhoven is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Schoonhoven zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Schoonhoven valt precies samen met de wijk Schoonhoven. De data voor de wijk Schoonhoven en voor woonplaats Schoonhoven zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Schoonhoven zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Schoonhoven
Kaart van de woonplaats Schoonhoven. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Schoonhoven binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Woningkenmerken
Er zijn 5.888 woningen in de woonplaats Schoonhoven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Krimpenerwaard in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Schoonhoven was €366.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Schoonhoven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schoonhoven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Schoonhoven% verschil
2023€366.00020%
2022€305.00013%
2021€269.0007,6%
2020€250.0007,8%
2019€232.0005,5%
2018€220.0003,77%
2017€212.0000,95%
2016€210.0000,96%
2015€208.000-3,26%
2014€215.000-6,1%
2013€229.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Schoonhoven is met €137.000 gestegen van €229.000 in 2013 tot €366.000 in 2023 (dat is een toename van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.700 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Krimpenerwaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Krimpenerwaard.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Schoonhoven is €366.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 5.888 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Krimpenerwaard (geel), 10 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 64 buurten (blauw). De woonplaats Schoonhoven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Schoonhoven: er zijn 2.819 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Schoonhoven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.943 totaal in de woonplaats Schoonhoven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Schoonhoven telt in totaal 6.943 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 97% van de adressen in woonplaats Schoonhoven ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Krimpenerwaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Schoonhoven zijn er 6.155 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Schoonhoven.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.131 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Schoonhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Schoonhoven. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Schoonhoven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Schoonhoven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Schoonhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Krimpenerwaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Schoonhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Schoonhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Schoonhoven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schoonhoven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202310.8807301.960
202210.9056721.803
202110.7956611.774
202010.6756501.745
201910.6056301.690
201810.4356111.639
201710.2755741.541
201610.1505511.479
20159.9805291.421
20149.9965171.387
20139.9675151.383

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Schoonhoven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 4,34% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Krimpenerwaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Schoonhoven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Schoonhoven in 2022 zijn Westers (920 inwoners) en Marokko (895 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Schoonhoven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Schoonhoven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Schoonhoven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Krimpenerwaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Krimpenerwaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Schoonhoven zijn C (1.607 adressen) en A (1.268 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Schoonhoven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Schoonhoven: 1.607 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 51 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Schoonhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Schoonhoven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Schoonhoven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Schoonhoven

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Schoonhoven. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Schoonhoven. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Krimpenerwaard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Schoonhoven.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 76 stembureaus in de gemeente Krimpenerwaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Krimpenerwaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Schoonhoven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Schoonhoven was in 2022 €29.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.745 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Schoonhoven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Schoonhoven zijn in totaal 1.745 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.745 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.750 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Schoonhoven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Schoonhoven
Er zijn 252 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Schoonhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Schoonhoven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 252 elektrische auto’s in de woonplaats Schoonhoven. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Schoonhoven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.625 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Schoonhoven in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Schoonhoven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.000 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Schoonhoven (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.805 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Schoonhoven in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Schoonhoven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Schoonhoven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 333 misdrijven in de woonplaats Schoonhoven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Schoonhoven, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Schoonhoven zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.020 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Schoonhoven 333 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Schoonhoven in 2023 zijn Horizontale fraude (52 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (47 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Schoonhoven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 30 misdrijven in de woonplaats Schoonhoven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Schoonhoven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Schoonhoven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Krimpenerwaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Schoonhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Schoonhoven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Schoonhoven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Schoonhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Schoonhoven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Schoonhoven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Schoonhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Schoonhoven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Schoonhoven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.745Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie345Aantal2023
G+I Handel en horeca285Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed185Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening380Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg255Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten185Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.570Aantal2023
Mannen6.675Aantal2023
Vrouwen6.895Aantal2023
0 tot 15 jaar2.165Aantal2023
15 tot 25 jaar1.750Aantal2023
25 tot 45 jaar3.210Aantal2023
45 tot 65 jaar3.580Aantal2023
65 jaar of ouder2.870Aantal2023
Ongehuwd6.190Aantal2023
Gehuwd5.705Aantal2023
Gescheiden975Aantal2023
Verweduwd700Aantal2023
Geboorte totaal140Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal120Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.168Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.880Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.810Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura280Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,9%Percentage2022
WMO cliënten835Aantal2022
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.074Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.065Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.804Aantal2024
Energielabels A+++++7Aantal2024
Energielabels A++++56Aantal2024
Energielabels A+++166Aantal2024
Energielabels A++21Aantal2024
Energielabels A+61Aantal2024
Energielabels A1.268Aantal2024
Energielabels B843Aantal2024
Energielabels C1.607Aantal2024
Energielabels D503Aantal2024
Energielabels E469Aantal2024
Energielabels F484Aantal2024
Energielabels G384Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.035Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.155Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.840Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.040Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€163x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO470Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.640Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland10.880Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.690Aantal2023
Herkomst Europa730Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.960Aantal2023
Geboren in Nederland10.880Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa320Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.030Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa410Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa930Aantal2023
Autochtoon10.905Aantal2022
Westers totaal920Aantal2022
Niet-westers totaal1.555Aantal2022
Marokko895Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers510Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal102Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven27Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting63Aantal2023
Verkeersovertredingen62Aantal2023
Vernieling49Aantal2023
Overige misdrijven30Aantal2023
Totaal misdrijven333Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km72Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2390Code2024
RegionaamSchoonhovenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal692Aantal hectaren2023
Oppervlakte land626Aantal hectaren2023
Oppervlakte water66Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.156Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.943Aantal2024
Adressen met postcode6.689Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.155Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie64Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie40Aantal2024
Adressen met industriefunctie235Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie94Aantal2024
Adressen met logiesfunctie10Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie13Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie173Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie258Aantal2024
Verblijfsobjecten6.943Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres5.354Aantal2024
Adressen met pand6.923Aantal2024
Percelen met adres4.424Aantal2024
Adressen met perceel6.943Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.730Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom213Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.958Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom197Aantal2024
Panden met adres voor 170046Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900230Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925396Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950371Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.131Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980969Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990799Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000382Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010210Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020599Aantal2024
Panden met adres 2020 en later221Aantal2024
Adressen met pand voor 1700101Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900311Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925506Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950440Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.246Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.148Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990928Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000568Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010363Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020979Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later333Aantal2024
Postcodegebied2871AA-2872ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode2871Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode90%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade22Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade29Aantal2022
Verkeersongevallen totaal51Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal6.550Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.270Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.280Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.046Aantal2023
Motorfietsen575Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.888Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€366.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200076%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2023
Appartement1.461Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.819Aantal2024
Hoekwoning1.097Aantal2024
Tweeonder1kap327Aantal2024
Vrijstaande woning451Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.788Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!