Statistieken woonplaats Simpelveld

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Simpelveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Simpelveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Simpelveld telt 5.315 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Simpelveld.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Simpelveld:

JaarAantal inwoners de woonplaats Simpelveld% verschil
20235.3150%
20225.315-1,39%
20215.390-0,92%
20205.4400,74%
20195.400-0,55%
20185.4300,18%
20175.420-1,36%
20165.495-0,72%
20155.5350%
20145.535-0,36%
20135.555geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Simpelveld is met 240 inwoners gedaald van 5.555 inwoners in 2013 tot 5.315 inwoners in 2023 (dat is een kleine daling van 4,32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -24 inwoners (-0,44%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Simpelveld.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Simpelveld:

In 2013 telde de woonplaats Simpelveld 5.555 inwoners. Het aantal van 5.555 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 5.315 inwoners. Dit is een daling van 240 (-4,32%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -75 (-1,39%). Het aantal inwoners blijft 5.315 tot en met 2023.

Over woonplaats Simpelveld

Woonplaats Simpelveld heeft een totale oppervlakte van 859 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Simpelveld telt 3.308 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 690 adressen per km2. Er wonen 2.640 huishoudens en er zijn in totaal 2.688 woningen. De woonplaats telt 3.070 auto's en 530 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Simpelveld ligt in de gemeente Simpelveld.

De brondata voor woonplaats Simpelveld is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Simpelveld zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Simpelveld valt precies samen met de wijk Simpelveld. De data voor de wijk Simpelveld en voor woonplaats Simpelveld zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Simpelveld zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Simpelveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Simpelveld
Kaart van de woonplaats Simpelveld. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Simpelveld binnen de gemeente Simpelveld.

Woningkenmerken
Er zijn 2.688 woningen in de woonplaats Simpelveld.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Simpelveld in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Simpelveld was €257.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Simpelveld.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Simpelveld:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Simpelveld% verschil
2023€257.00018%
2022€218.0004,31%
2021€209.0004,50%
2020€200.00012%
2019€178.0001,14%
2018€176.0002,92%
2017€171.0004,27%
2016€164.0001,23%
2015€162.000-1,82%
2014€165.000-5,7%
2013€175.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Simpelveld is met €82.000 toegenomen van €175.000 in 2013 tot €257.000 in 2023 (dat is een toename van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.200 (4,11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Simpelveld.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Simpelveld.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Simpelveld is €257.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 2.688 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Simpelveld (geel), 2 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 9 buurten (blauw). De woonplaats Simpelveld wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Simpelveld: er zijn 720 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Simpelveld.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.308 totaal in de woonplaats Simpelveld

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Simpelveld telt in totaal 3.308 adressen, met 3.302 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Simpelveld ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Simpelveld
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Simpelveld zijn er 2.719 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Simpelveld.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 831 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Simpelveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Simpelveld. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Simpelveld

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Simpelveld. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Simpelveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Simpelveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Simpelveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Simpelveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Simpelveld per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Simpelveld:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.350745225
20224.415691209
20214.490691209
20204.530699211
20194.500691209
20184.525695210
20174.515695210
20164.585699211
20154.630695210
20144.594723218
20134.611725219

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Simpelveld als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 13% en herkomst van buiten Europa: 3,94%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Simpelveld naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Simpelveld
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Simpelveld in 2022 zijn Westers (765 inwoners) en Overig (120 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Simpelveld: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Simpelveld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Simpelveld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Simpelveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Simpelveld. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Simpelveld.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Simpelveld:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.210860
Tussenwoning2.6701.180
Hoekwoning3.0401.380
Twee onder één kap woning2.8601.340
Vrijstaande woning3.5901.770
Huurwoning2.180920
Eigen woning3.2301.490

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Simpelveld zijn C (577 adressen) en D (527 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Simpelveld. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Simpelveld: 577 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Simpelveld bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Simpelveld voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Simpelveld voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Simpelveld
Bevolking533619
Adressen2.055690
Autos265357

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Simpelveld ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Simpelveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Simpelveld. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Simpelveld vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Simpelveld

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Simpelveld. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Simpelveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Simpelveld.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 19 stembureaus in de gemeente Simpelveld en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Simpelveld. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Simpelveld.

Stembureaus Simpelveld
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Simpelveld.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Simpelveld was in 2022 €29.500.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (530 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Simpelveld (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Simpelveld voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Simpelveld zijn in totaal 530 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 530 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 525 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Simpelveld. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Simpelveld
Er zijn 70 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Simpelveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Simpelveld op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 70 elektrische auto’s in de woonplaats Simpelveld. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Simpelveld die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.360 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Simpelveld in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Simpelveld geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.290 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Simpelveld (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.118 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Simpelveld in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Simpelveld geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Simpelveld. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 167 misdrijven in de woonplaats Simpelveld geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Simpelveld, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Simpelveld zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.146 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Simpelveld 167 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Simpelveld in 2023 zijn Ongevallen (weg) (36 delicten) en Horizontale fraude (24 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Simpelveld.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 11 misdrijven in de woonplaats Simpelveld geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Simpelveld met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Simpelveld over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Simpelveld.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,90 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Simpelveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Simpelveld.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Simpelveld. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Simpelveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Simpelveld.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Simpelveld genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Simpelveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Simpelveld.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Simpelveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal530Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie70Aantal2023
G+I Handel en horeca95Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg100Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.315Aantal2023
Mannen2.610Aantal2023
Vrouwen2.710Aantal2023
0 tot 15 jaar665Aantal2023
15 tot 25 jaar495Aantal2023
25 tot 45 jaar1.045Aantal2023
45 tot 65 jaar1.505Aantal2023
65 jaar of ouder1.600Aantal2023
Ongehuwd2.125Aantal2023
Gehuwd2.305Aantal2023
Gescheiden460Aantal2023
Verweduwd425Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid619Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag970Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.700Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.190Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten390Aantal2022
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel693Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel998Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.617Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++9Aantal2024
Energielabels A+54Aantal2024
Energielabels A360Aantal2024
Energielabels B245Aantal2024
Energielabels C577Aantal2024
Energielabels D527Aantal2024
Energielabels E163Aantal2024
Energielabels F344Aantal2024
Energielabels G333Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.640Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.015Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen910Aantal2023
Huishoudens met kinderen710Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€131x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO320Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.410Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.350Aantal2023
Herkomst buiten Nederland970Aantal2023
Herkomst Europa745Aantal2023
Herkomst buiten Europa225Aantal2023
Geboren in Nederland4.350Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa330Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Autochtoon4.415Aantal2022
Westers totaal765Aantal2022
Niet-westers totaal135Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers120Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal42Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting35Aantal2023
Verkeersovertredingen42Aantal2023
Vernieling19Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven167Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km45Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km156Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3065Code2024
RegionaamSimpelveldNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal859Aantal hectaren2023
Oppervlakte land859Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid690Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.308Aantal2024
Adressen met postcode3.111Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.719Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie31Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie25Aantal2024
Adressen met industriefunctie62Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie33Aantal2024
Adressen met logiesfunctie191Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie87Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie220Aantal2024
Verblijfsobjecten3.302Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres2.507Aantal2024
Adressen met pand3.276Aantal2024
Percelen met adres2.101Aantal2024
Adressen met perceel3.308Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.261Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom47Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.685Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom34Aantal2024
Panden met adres voor 170011Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900211Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925161Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950200Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970831Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980501Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990202Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000110Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010202Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202020Aantal2024
Panden met adres 2020 en later58Aantal2024
Adressen met pand voor 170012Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900282Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925183Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950227Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.044Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980613Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990238Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000191Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010249Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020133Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later104Aantal2024
Postcodegebied6369AA-6369XZNaam2024
Meest voorkomende postcode6369Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.070Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.685Aantal2023
Personenautos - overige brandstof385Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte357Aantal2023
Motorfietsen300Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.688Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€257.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement720Aantal2024
Tussen of geschakelde woning635Aantal2024
Hoekwoning321Aantal2024
Tweeonder1kap521Aantal2024
Vrijstaande woning522Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.583Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!