Statistieken woonplaats Sint Geertruid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Sint Geertruid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Sint Geertruid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Sint Geertruid telt 1.433 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Sint Geertruid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Sint Geertruid:

JaarAantal inwoners de woonplaats Sint Geertruid% verschil
20231.4331,42%
20221.413-1,40%
20211.4330,63%
20201.424-0,35%
20191.429-1,04%
20181.4441,76%
20171.4190,71%
20161.4090,64%
20151.4001,74%
20141.376-0,43%
20131.382geen data

De bevolking van de woonplaats Sint Geertruid is met 51 personen gegroeid van 1.382 personen in 2013 tot 1.433 personen in 2023 (dat is een stijging van 3,69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (0,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eijsden-Margraten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Sint Geertruid:

In 2013 telde de woonplaats Sint Geertruid 1.382 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 1.376 personen. Dit is een daling van 6 (-0,43%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 1.376 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 1.444 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 68 (4,94%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 25 (1,76%). Het aantal van 1.444 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Sint Geertruid 1.433 inwoners.

Over woonplaats Sint Geertruid

Woonplaats Sint Geertruid heeft een totale oppervlakte van 1.346 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Sint Geertruid telt 734 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 127 adressen per km2. Er wonen 596 huishoudens en er zijn in totaal 610 woningen. De woonplaats telt 869 auto's en 198 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Sint Geertruid ligt in de gemeente Eijsden-Margraten.

De brondata voor woonplaats Sint Geertruid is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Sint Geertruid zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Sint Geertruid valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Sint Geertruid, buurt Herkenrade, buurt Moerslag-Libeek, buurt Bruisterbosch en buurt Verspreide huizen. De cijfers voor de woonplaats Sint Geertruid zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Sint Geertruid zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eijsden-Margraten. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Sint Geertruid
Kaart van de woonplaats Sint Geertruid. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Sint Geertruid binnen de gemeente Eijsden-Margraten.

Woningkenmerken
Er zijn 610 woningen in de woonplaats Sint Geertruid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eijsden-Margraten in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Sint Geertruid was €383.898 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Sint Geertruid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Sint Geertruid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Sint Geertruid% verschil
2023€383.89818%
2022€325.8344,54%
2021€311.6965,9%
2020€294.3156,6%
2019€276.08029%
2018€214.37117%
2017€183.5771,04%
2016€181.6820,92%
2015€180.034-4,68%
2014€188.878-4,79%
2013€198.384geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Sint Geertruid is met €185.514 gestegen van €198.384 in 2013 tot €383.898 in 2023 (dat is een groei van 94%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.551 (7,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eijsden-Margraten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eijsden-Margraten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Sint Geertruid is €383.898, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 610 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Eijsden-Margraten (geel), 10 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De woonplaats Sint Geertruid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Sint Geertruid: er zijn 224 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Sint Geertruid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 734 totaal in de woonplaats Sint Geertruid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Sint Geertruid telt in totaal 734 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 87% van de adressen in woonplaats Sint Geertruid ligt binnen de bebouwde kom en 13% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eijsden-Margraten
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Sint Geertruid zijn er 637 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Sint Geertruid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 144 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Sint Geertruid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Sint Geertruid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Sint Geertruid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Sint Geertruid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Sint Geertruid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eijsden-Margraten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Sint Geertruid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Sint Geertruid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Sint Geertruid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Sint Geertruid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.24411470
20221.24410564
20211.25411168
20201.24910866
20191.25410866
20181.27910262
20171.2609960
20161.2658955
20151.2519257
20141.1859056
20131.2249860

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Sint Geertruid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 8% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,90% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 4,34%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eijsden-Margraten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Sint Geertruid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Sint Geertruid in 2022 zijn Westers (129 inwoners) en Overig (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Sint Geertruid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Sint Geertruid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Sint Geertruid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eijsden-Margraten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eijsden-Margraten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Sint Geertruid zijn C (140 adressen) en D (116 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Sint Geertruid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Sint Geertruid: 140 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eijsden-Margraten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Sint Geertruid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Sint Geertruid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Sint Geertruid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Fanfarezaal in Sint Geertruid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Fanfarezaal in Sint Geertruid is uitgebracht. Stembureau Fanfarezaal in Sint Geertruid was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Sint Geertruid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eijsden-Margraten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Fanfarezaal in Sint Geertruid bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 14 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Sint Geertruid stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 27 stembureaus in de gemeente Eijsden-Margraten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eijsden-Margraten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eijsden-Margraten.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.452)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Sint Geertruid.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Sint Geertruid was in 2021 €28.452.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (198 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Sint Geertruid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Sint Geertruid zijn in totaal 198 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 198 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 159 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Sint Geertruid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Sint Geertruid
Er zijn 17 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Sint Geertruid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Sint Geertruid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de woonplaats Sint Geertruid. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Sint Geertruid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.033 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Sint Geertruid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Sint Geertruid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.440 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Sint Geertruid (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 865 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Sint Geertruid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Sint Geertruid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Sint Geertruid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 15 misdrijven in de woonplaats Sint Geertruid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Sint Geertruid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Sint Geertruid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 440 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Sint Geertruid 15 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Sint Geertruid in 2023 zijn Horizontale fraude (3 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Sint Geertruid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de woonplaats Sint Geertruid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Sint Geertruid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Sint Geertruid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eijsden-Margraten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,49 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Sint Geertruid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Sint Geertruid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Sint Geertruid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Sint Geertruid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Sint Geertruid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Sint Geertruid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Sint Geertruid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Sint Geertruid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Sint Geertruid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal198Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca29Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.433Aantal2023
Mannen714Aantal2023
Vrouwen709Aantal2023
0 tot 15 jaar227Aantal2023
15 tot 25 jaar124Aantal2023
25 tot 45 jaar332Aantal2023
45 tot 65 jaar427Aantal2023
65 jaar of ouder328Aantal2023
Ongehuwd604Aantal2023
Gehuwd670Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid106Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag248Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar417Aantal2022
Opleidingsniveau hoog426Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,32%Percentage2022
WMO cliënten35Aantal2022
WMO cliënten relatief25Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.322Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.072Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.419Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.721Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.825Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.863Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.402Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.453Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.479Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.078Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning952Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.197Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.271Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.715Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.151Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.525Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel105Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel378Aantal2024
Adressen met definitief energielabel251Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A93Aantal2024
Energielabels B71Aantal2024
Energielabels C140Aantal2024
Energielabels D116Aantal2024
Energielabels E26Aantal2024
Energielabels F61Aantal2024
Energielabels G116Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal596Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens150Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen223Aantal2023
Huishoudens met kinderen218Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,41Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie45%Percentage2022
Percentage werknemers54%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.092Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.778Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.452Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar23%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen19%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,56%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,02%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,04%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,47%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€189x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW288Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.244Aantal2023
Herkomst buiten Nederland184Aantal2023
Herkomst Europa114Aantal2023
Herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland1.244Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa79Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon1.244Aantal2022
Westers totaal129Aantal2022
Niet-westers totaal40Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven15Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,08Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,26Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,28Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,15Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km64Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km186Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,16Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,16Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,16Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,76Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,55Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,28Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,56Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,35Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,67Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,53Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,19Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,06Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,02Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,36Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,01Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,34Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,68Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,81Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand23,02Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,45Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,77Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,44Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,43Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1698Code2024
RegionaamSint GeertruidNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.346Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.346Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid127Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal734Aantal2024
Adressen met postcode725Aantal2024
Adressen met woonfunctie637Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie17Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie23Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie58Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie7Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie16Aantal2024
Verblijfsobjecten734Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres635Aantal2024
Adressen met pand730Aantal2024
Percelen met adres620Aantal2024
Adressen met perceel734Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom641Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom93Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom577Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom60Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190074Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192521Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195045Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970144Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980142Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199074Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200039Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201024Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202042Aantal2024
Panden met adres 2020 en later26Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900120Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192529Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195056Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970158Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980142Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199080Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200046Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201024Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202042Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later28Aantal2024
Postcodegebied6265AA-6265NNNaam2024
Meest voorkomende postcode6265Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal869Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine760Aantal2023
Personenautos - overige brandstof109Aantal2023
Personenautos per huishouden1,46Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte65Aantal2023
Motorfietsen100Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad610Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€383.898Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen82%Percentage2023
Huurwoningen totaal18%Percentage2023
In bezit woningcorporatie7%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement72Aantal2024
Tussen of geschakelde woning110Aantal2024
Hoekwoning77Aantal2024
Tweeonder1kap154Aantal2024
Vrijstaande woning224Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.97Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!